הדפסה

בית המשפט המחוזי בחיפה ת"א 44435-10-18

בפני
כבוד ה שופטת עפרה אטיאס

תובעים

 1. אחמד סעי ד
 2. מרים סעיד
 3. סעיד בדיעה
 4. סעיד פיראס

נגד

נתבעים

 1. אנשראח חליל זיאדנה
 2. חג'י אמינה
 3. אנור זידאני
 4. חליל חג'י
 5. וליד חג'י
 6. נאדר חג'י
 7. שרין המאם, ת"ז XXXXX847
 8. אחמד חג'י
 9. שחאדה איאד

החלטה
בקשה למחיקת כתב התביעה המתוקן (בקשה מס' 7)

לאחר עיון בבקשת הנתבע 9, בתגובת התובעים ובתשובת הנתבע 9, כמו גם במכלול החומר שהוגש לתיק, אני מורה על מחיקת כתב התביעה המת וקן מיום 20.12.18 ו מתירה הגשת כתב תביעה מתוקן נוסף שבו ייעשו התיקונים הבאים:

1. תימחק הנתבעת 7 לאור הסתלקותה מעיזבון המנוח סאלח חליל חג'ה ז"ל.

2. יצורפו כנתבעים נוספים כל יורשי המנוחה חוריה חליל חג'ה ז"ל (לרבות היורשת עואד שהנאז בהתאם לנטען בסעיף 29 לכתב התביעה המתוקן) וכל יורשי המנוחה שחאדה אנתסאר ז"ל, מכוח צו וי ירושה/קיום צוואה.

3. יצורפו המסמכים הבאים:

א. צו ירושה/קיום צוואה וצוואה של המנוחות חוריה חליל חג'ה ז"ל ו שחאדה אנתסאר ז"ל.
ב. הסכם המכר מיום 5.2.63 אשר, לפי הנטען בסעיף 10 לכתב התביעה המתוקן, נערך בין סאלח חליל חג'ה ז"ל, חוריה חליל חג'ה ז"ל והנתבעת 1 לבין המנוח סעיד אבראהים סעיד ז"ל . ככל שלא נחתם הסכם מכר, יובהר דבר קיום העסקה ומועדה באמצעות תצהיר .

ג. יש לצרף נסח רישום עדכני ושלם מאת לשכת רישום המקרקעין, של חלקה 32, גוש 18544 (שכן לכתב התביעה המתוקן צורף רק דף 1 מתוך 2 דפי הנסח).

ד. אישורי מיסים ביחס לעסקאות של המנוחים סאלח וחוריה חליל חג'ה ז"ל לבין המנוח סעיד אבראהים סעיד ז"ל.

ה. תרגום מאושר לעברית של החלטת ביה"ד השרעי שצורפה כנספח ג' לכתב התביעה המתוקן.

ו. ייפוי כוח של כל התובעים לעו"ד א. חסארמה, ב"כ התובעים 2-1, אשר הגיש את כתב התביעה המתוקן בשם כל התובעים .

כתב התביעה המתוקן בצירוף כל המסמכים לעיל יוגש עד ליום 31.3.19.

תוך 30 יום ממועד הגשת כתב התביעה המתוקן יוגשו אישורי מסירה לכל הנתבעים.

שאלת חיוב התובעים בהוצאות בגין הגשת הבקשה למחיקת כתב התביעה המתוקן, תידון בעת סיום ההליך.

לעיוני ביום 2.4.19.

המזכירות תוודא כי הגורמים בתיק מוגדרים בהתאם לפירוט בכותרת החלטה זה ו, ותשלח להם החלטה זו.

ניתנה היום, כ"ה שבט תשע"ט, 31 ינואר 2019, בהעדר הצדדים.