הדפסה

בית המשפט המחוזי בחיפה ת"א 4430-04-16

בקשה מס' 20
לפני כבוד השופטת עפרה אטיאס

התובעים
.1אדואר נעים אבו גנימה
.2 מונא אבו גנימה

נגד

הנתבעים
.1 חנה מוסלם (המנוח)
.2 חביב מוסלם
.3 נסים מוסלם
.4 רמזי מוסלם
.5 עז' המנוחה מהא חדאד (המנוח)
.6 פואד חדאד
.7 למא חדאד
.8 מאי ח'ורי (המנוח)
.9 פאתן ח'ורי
.10 מונדר ח'ורי
.11 נאילה ח'ורי אבו סמרה
.12 רים נדאף
.13 נואר אסעד
.14 ואיל סעיד
.15 ופאא סעיד מועלם
.16 סוהייר סעיד סרוג'י
.17 רנא סעיד חזאן
.18 רולא סעיד
.19 עז' המנוח גטאס אסעד (המנוח)
.20 מרים גטאס אסעד
.21 מרתא גטאס זהראן
.22 הילאנה אסעד
.23 עאזאר אסעד
.24 יוסף אסעד
.25 עיסא אסעד
.26 עז' המנוחה בדד גטאס חליל (המנוח)
.27 בסאם פאיז חליל
.28 עסאם פאיז חליל
.29 ויסאם חליל
.30 פרג' פאיז חליל
.31 נדים חליל
.32 מוסא אסעד
.33 חביב אסעד
.34 לויזה חליל
.35 בדיעה עביד

החלטה
בקשה למתן פסק דין בהעדר הגנה כנגד הנתבעים 5-1 ו- 12

לאור מהות התביעה, בהתחשב בכך שהוגש כתב הגנה מתוקן מטעם הנתבעים 19, 25-23 ו- 33 ובעניין הנתבעים 10-6 הוגשה הודעה מוסכמת , ובשים לב לכך שלא הונחו לפניי תצהירי מוסר כדין של כתב התביעה המתוקן וצו ירושה כפי שאפרט מיד, אין בדעתי לדון בבקשה זו בשלב זה .

התובעים מתבקשים להמציא את המסמכים הבאים:

צו ירושה של הנתבע 19 המנוח (טענת התובעים בהודעתם מיום 28.8.17 כי אין טעם לצרף צו ירושה מכיוון שהזכויות כבר הועברו בטאבו ע"ש היורשים, אינה באה לידי ביטוי בנסח הטאבו שצורף לתיק שהינו מיום 21.11.15 !).
נסח טאבו עדכני מאת לשכת רישום המקרקעין של חלקה 51, גוש 12209.
ביחס למסירות לנתבע ים 29 ו- 31 , יש להגיש תצהיר מוסר משלים שבו יפורטו ביחס לכל נתבע, זהות המקבל פרג' חליל, דרגת קרבתו לנתבע, גילו של המקבל ועובדת מגוריו יחד עם הנתבעים 29 ו- 31 באותו הבית.
ביחס למסירה לנתבע 32, יש להגיש תצהיר מוסר משלים שבו יפורטו זהות המקבל – הבן פאדי, גילו ועובדת מגוריו יחד עם הנתבע 32 באותו הבית.

המסמכים הנ"ל יומצאו עד ליום 19.10.18.

אני קובעת ישיבת מקדמית בתיק זה ליום 19.11.18, שעה 09:00.

ניתנה היום, ח' תשרי תשע"ט, 17 ספטמבר 2018, בהעדר הצדדים.