הדפסה

בית המשפט המחוזי בחיפה ת"א 44050-03-16

בפני
כבוד ה שופטת גלית ציגלר

תובעים

 1. עיזבון המנוח ראג'י תאופיק יעקוב (המנוח)
 2. עיזבון המנוח תאופיק ראג'י יעקוב (המנוח)
 3. סוהילה יעקוב
 4. סטיב יעקוב
 5. אוסטין יעקוב
 6. עודי יעקוב
 7. עיזבון המנוח יעקוב ראג'י יעקוב (המנוח)
 8. פרחה יעקוב
 9. רוג'י יעקוב
 10. ירדן יעקוב
 11. אורון יעקוב
 12. סאמיעיזבון המנוח ראג'י יעקוב (המנוח)
 13. נואל יעקוב
 14. מוסלם יעקוב
 15. מג'ד יעקוב
 16. ראג'י יעקוב
 17. נאיפה יעקוב-נשאשיבי
 18. פאתינה יעקוב-עואד
 19. זאדה עואד

נגד

נתבעים
מדינת ישראל

החלטה

התביעה הוגשה ביום 21.3.16 וכתב ההגנה ביום 9.4.17 ובמסגרתו הועלו טענות סף, ובין היתר אי הוכחת הבעלות בקרקע בהעדר מסמכים מאמתים, כמו גם תשלום פיצויים לתובעים בעבר.

ביום 15.10.17 התקיים קדם משפט והצדדים הודיעו על הסכמה לפיה בתוך 90 יום ימציאו התובעים את צווי הירושה של התובעים המנוחים, על מנת שניתן יהיה להתקדם בבירור התביעה.

בחלוף שלושת החודשים שנקצבו ומאז יום 3.1.18 קיבלו התובעים מספר אורכות לצורך המצאת המסמכים, עד שביום 13.5.18 ובהעדר התקדמות כלשהי בהליך הוריתי על מחיקת התביעה.

לאחר מספר בקשות סתמיות שהגישו התובעים ואשר נדחו, הוגשה בקשה דחופה לעיון מחדש בבקשה לביטול פסק הדין ומתן ארכה להמצאת צו הירושה החסר.
ביום 21.5.18 קבעתי כי התיק מתנהל זמן רב ומצופה כי ב"כ התובעים יפעל ע"פ המועדים שנקצבים. למרות האמור מתוך התחשבות בנסיבות ובנימוקי ב"כ התובעים בוטלה מחיקת ההליך תוך שהובהר כי ההתנהלות אינה ראויה וכי הארכה ניתנת עד ליום 30.7.18.

מאז המועד לעיל קיבלו התובעים אורכות נוספות, עד שביום 12.12.18 קבעתי כי חלף כבר פרק זמן ארוך מאד וכי יש גבול לאורך הרוח הכרוך בהמצאת המסמכים. הפעם נקצב מועד אחרון עד ליום 31.1.19 תוך התראה שאם לא יומצאו צווי הירושה החסרים יימחק ההליך.

ביום 14.2.19 וביום 1.4.19 שוב פנו התובעים בבקשה למתן ארכה נוספת, ו בהחלטות שניתנו קבעתי כי לא נראה שהתובעים פועלים כדי לקדם את ההליך וכי בנסיבות אלו תמחק התביעה ביום 10.4.19.

ביום 10.4.19 הוגשה בקשה נוספת אליה צורף תצהיר למתן עוד ארכה, תוך הסבר כי למנוח ישנם יורשים רבים, שחלקם אינם בין החיים ויש לאתר גם את יורשיהם, והדבר לוקח זמן. עוד נטען כי בשל נסיבות אישיות ב"כ התובעים נעדר ממשרדו במשך תקופה בה לא טיפל בענין, וכן שמחיקת התביעה תגרום לתובעים נזק ממשי.
ב"כ התובעים ציין כי ב"כ הנתבעת משאירה את הענין לשיקול דעת בית המשפט.

ביום 10.4.19 קבעתי כי הבקשה היא סתמית כיון ש כל ההסברים והנתונים היו ידועים לתובעים זה מכבר, והם אף לא טרחו לפרט בבקשה או בתצהיר מה נעשה על ידם עד כה בחלוף השנים ומדוע נדרשת עוד ארכה (ראו לדוגמה סעיף 3 לתצהיר).
הבקשה לארכה נוספת נדחתה על ידי , ומאז לא נעשה דבר.

הבאתי את השתלשלות הדברים בתיק במשך שלוש השנים שחלפו על מנת להבהיר שהתובעים קיבלו את מלוא ההזדמנויות לברר את טענותיהם, והיה ברור אף להם שלא יוכלו לקבל את
הסעד הנתבע ללא שיציגו מסמכים בסיסיים המלמדים על זכותם הנטענת, אך למרות ההתחשבות והאורכות שקיבלו הם לא פעלו כנדרש.

אני ערה לכך שמחיקת התביעה עלולה לפגוע בתובעים, אולם התנהלותם וההתמשכות הבלתי מוסברת של ההליך על פני תקופה כה ארוכה, בעיקר על רקע ההחלטות הרבות שניתנו בהקשר זה ואשר לא יושמו אינה מאפשרת את המשך ההליך ואני מורה על מחיקת התביעה.

ניתנה היום, כ"ג ניסן תשע"ט, 28 אפריל 2019, בהעדר הצדדים.