הדפסה

בית המשפט המחוזי בחיפה ת"א 4219-08-16

מספר בקשה:7
בפני
כבוד ה שופטת תמר שרון נתנאל

מבקשים

  1. אסף פלג
  2. עמית פלג
  3. נעמי ווילר

נגד

משיב

קיבוץ מעיין צבי אגודה שיתופית חקלאית בע"מ

החלטה

בישיבה מיום 5/3/17 ניתנה על ידי הוראה על הגשת תצהירים ונקבע מועד לשמיעת ראיות, ליום 27/11/17 .

שני הצדדים הגישו תצהירים וכעת מבקשים התובעים/המבקשים לזמן, כעדים מטעמם, שלושה עדים, חברי המשיב (להלן: "הקיבוץ") ללא הגשת תצהיר מטעמם.

עסקינן בתביעה למתן סעד הצהרתי, לפיו זכאים המבקשים לשיוך דירה בקיבוץ, בהיותם יורשיו של המנוח יהודה פלג ז"ל, אשר ירש את המנוח סטנלי מרון ז"ל, שהיה חבר הקיבוץ ולטענת הקיבוץ ויתר על זכותו לשיוך הדירה, בקיבוץ, בה התגורר.

המבקשים טוענים, בבקשה זו, כי מאחר שבמרכז התביעה עומדת טענת הקיבוץ, כי המנוח סטנלי מרון ויתר על שיוך הדירות, קיימת חשיבות רבה להצגת ראיות בקשר לחברים אחרים שוויתרו על שיוך הדירות, כפי העדים שהם מבקשים לזמן. בנוסף, מפנים הם לכתב הסתלקות משיוך, שנחתם, לכאורה, על ידי אחת מ שלושת החברים הנ"ל, אשר גולה להם בגילוי מסמכים, תוך השחרת שם החברה (להלן: " המסמך").

המבקשים מציינים, כי עדים אלה יעידו על נסיבות ויתורם הם על השיוך, גמירות דעתם ואופן מסירת הויתור מטעמם לקיבוץ.

הקיבוץ מתנגד לבקשה בטענה, כי העדים שזימונם מבוקש אינם רלבנטיים, שכן אין הם צפויים להעיד בקשר לאומד דעתו של המנוח סטנלי מרון, אלא באשר לאומד דעתם הם, כאשר ויתרו על שיוך הדירות. בתשובת הקיבוץ ניתן הסבר לחתימה על המסמך, תוך הפנייה לכך שהוא נחתם לאחר הגשת התובענה דנן. ההסבר נתמך בתצהירו של מר דב אביטל, יו"ר הקיבוץ, אשר תצהיר עדות ראשית מטעמו הוגש במסגרת תצהירי הנתבע.

בהחלטתי מיום 15/10/17 ניתנה למבקשים זכות תשובה לתגובת הקיבוץ. עד היום לא הוגשה כל תשובה ולפיכך ניתנת החלטה זו.

לאחר ששקלתי את טיעוני הצדדים לא מצאתי כל מקום להיעתר לבקשה וזאת – בשל חוסר רלבנטיות.

הפלוגתאות העומדות לדיון בתובענה זו הן האם המנוח סטנלי מרון ויתר על שיוך הדירה; משמעות המסמך עליו חתם; פרשנות החלטת האסיפה הכללית של הקיבוץ מיום 13/12/13; האם קיימת, בכלל, זכות הצטרפות לשיוך במועד בו ביקשו המבקשים להצטרף; והאם עומדת למבקשים זכות הצטרפות.

המבקשים אינם טוענים כי למי מהעדים שזימונם מבוקש יש ידיעה ספציפית בנוגע להליך הוויתור, או בנוגע לנסיבות הוויתור הנטען, של המנוח סטנלי מרון ולא ברור כיצד יכולה עדות לגבי נסיבות הוויתור של חברי קיבוץ אחרים וגמירות דעתם, כדי להועיל לבירור המחלוקות בתובענה זו.

לפיכך, אני דוחה את הבקשה.

ההוכחות בתיק זה יישמעו ביום 27/11/17 משעה 09:00 עד 16:00, כפי שכבר נקבע.

המזכירות תמציא החלטה זו לצדדים.

ניתנה היום, ט"ו חשוון תשע"ח, 04 נובמבר 2017, בהעדר הצדדים.