הדפסה

בית המשפט המחוזי בחיפה ת"א 41261-07-14

בקשה מס' 48
בפני
כב' השופטת רבקה פוקס

התובעים-המבקשים

  1. נאנסי מוסטפא ת"ז XXXXXX566
  2. נדא מוסטפא ת"ז XXXXXX099
  3. פאדי מוסטפא ת"ז XXXXXX295

נגד

הנתבעים-המשיבים

  1. משרד הבריאות - לשכת היועץ המשפטי
  2. קופת חולים כללית רשומות רפואיות ירושלים
  3. בית חולים "רבקה זיו" צפת (נמחק)

החלטה

מבוא:
בשנת 2014 הגישו התובעים תביעה לפיצוי בגין נזקי גוף של התובעת 1 שנולדה ביום 8.5.2004, וזאת בשל רשלנות רפואית, כטענתם.
התובעים צירפו להליך את חוות הדעת של ד"ר א' מילר, מומחה בתחום רפואת המשפחה, של ד"ר ע' ברזנר, מומחה שיקומי ושל ד"ר רמדאן עאמר, מומחה בתחום הגנטיקה ורפואת ילדים.
חוות דעת בתחום הגינקולוגי לא הוגשה.
בקשה שהוגשה ע"י הנתבעים לדחיית התובענה על הסף בהעדר חוות דעת בתחום הגינקולוגי נדחתה ע"י כב' השופט ח' שרעבי בהחלטה מיום 2.10.14.
הרקע לבקשה :
בתאריך 18.10.18 הסתיימה שמיעת הראיות בהליך, וב"כ התובעים, לפי בקשתו בתום שמיעת הראיות , עתר להגיש סיכומים בכתב בתוך 45 יום.
דא עקא, שביום 12.11.18, בטרם הגשת סיכומים, הוגשה בקשה ע"י ב"כ התובעים שכותרתה "בקשה להגשת ראיות מפריכות", המונחת עתה בפניי – שעניינה זימון עדים שערכו חלק מהרשומות הרפואיות המתעדות את הלידה ואת מעקב ההריון.
בתובענה דנן, שנפתחה כאמור בשנת 2014, התקיימו מספר קדמי משפט במהלכם ניתנו הוראות להגשת תצהירים ו להגשת תיק מוצגים, וכך נעשה.
בישיבת ההוכחות הראשונה שהתקיימה ביום 24.4.18 נדרש ב"כ התובעים להודיע האם הוא מסכים להגשת תיק המוצגים כראיה בהליך. מדובר בתיק מוצגים שכלל את מלוא התיעוד הרפואי של התובעות 1 ו-2. בתגובתו של ב"כ התובעים , שתועדה בפרוטוקול הדיון, ביקש להודיע תוך 7 ימים על עמדתו (ר' פרוטוקול מיום 24.4.18, עמ' 67).
בחלוף 7 ימים לא הוגשה כל עמדה מטעם ב"כ התובעים.
בנסיבות אלה ביום 10.6.18 שוב נדרשתי לסוגיה, או אז הודיע ב"כ התובעים כפי המתועד בפרוטוקול מיום 10.6.18 בעמ' 67 – כי קיימת הסכמה להגשת המסמכים הרפואיים שהוגשו ע"י הנתבעות – אלה התקבלו באותו מעמד בהתאם לסימון שנעשה ע"י הנתבעות.
ביום 30.8.18 עתר ב"כ התובעים לקבל א ת המקור של חלק מהמסמכים הרפואיים שהוגשו כהעתק מצולם , ומשאלה התקבלו, הודיע בישיבת ההוכחות מיום 18.10.18 כי הבקשה שהוגשה בעניין זה אינה נדרשת לדיון; כך הסתיימה שמיעת הראיות ביום 18.10.18 עם הוראות להגשת סיכומים.
דיון והכרעה:
על פי תקנה 158 לתקנות סדר הדין האזרחי התשמ"א-1981 בית משפט רשאי לפי שיקול דעתו להרשות לתובע להביא ראיות נוספות, בנסיבות בהן התובע הופתע מראיות שהגיש הצד שכנגד, או כל מקרה אחר שיש להגדירו כמקרה יוצא דופן.
ר' ע"א 4494/97 סלאח נ' סלאח, מיום 4.1.00.
עיינתי בבקשה ובתגובה – ומצאתי לדחותה, משלא הוכחו בפניי נסיבות יוצאות דופן או נסיבות דומות אחרות כמפורט לעיל, במיוחד נוכח השלב בו הוגשה הבקשה, קרי בסיום שמיעת הראיות.
יתרה מזאת אציין כי ככלל, החומר הרפואי המוגש בהליך משמש, הלכה למעשה, בסיס להגשת חוות דעת מומחים. על כן, בנסיבות בהן אין התובעים מציגים כל אסמכתא, לפיה מי מהמומחים מטעמם, בעת הגשת חוות הדעת או במהלך חקירתו, התקשה בהגשת חוות דעת או במתן תשובות לשאלות בחקירתו בבית המשפט, בשל קושי הנעוץ במסמכ ים – דומה כי עתה אינם יכולים להישמע בבקשתם זו .
הדברים מקבלים משנה תוקף כשברקע חוות דעת שהוגשו ע"י התובעים ואלה שנמנעו מהגש תן, כאמור בהחלטת כב' השופט ח' שרעבי מיום 2.10.14.
לכך אני מוצאת להוסיף את העובדה כי עוד בשלבי הגשת התצהירים הודיע ב"כ הנתבעת 1 כי ש תי עדות שרשמו חלק מהרשומות הרפואיות (המיילדת והרופאה שעקבה אחר ההריון) לא יעידו מטעמה של הנתבעת, בשל גילן המתקדם ומצבן הרפואי. יצוין כי בעקבות ההודעה, לא נשמעה כל אמירה או הסתייגות מטעם התובעים, ועל כן תמוה ה עוד יותר הבקשה לחקירת העדות האלה על מסמכים שנחתמו על ידן – משלא ה וגשה כל תגובה לדברים, בשעתו.
אשר על כן, אינני מוצאת כי יש מקום להיעתר לבקשה להגשת ראיות מפריכות, כפי טענת ב"כ התובעים, ודומה כי המקום לטענות השונות המועלות על ידי התובעים הוא בהגשת סיכומים מפורטים, המסתמכים על הראיות שהוגשו, בראי המחלוקת המונחת לבירור ב פניי.
אשר על כן, אני דוחה את הבקשה ומחייבת את התובעים בהוצאות הנתבעת 1 בסך כולל
של 2,000 ₪.
לפנים משורת הדין אני נותנת ארכה לתובעים להגיש סיכומיהם תוך 45 יום מהיום .

ניתנה היום, י"ח טבת תשע"ט, 26 דצמבר 2018, בהעדר הצדדים.