הדפסה

בית המשפט המחוזי בחיפה ת"א 3831-05-21

בפני
כבוד ה שופטת אילת דגן

התובעת

קלשם בע"מ

-נגד-

הנתבעים

  1. עיד קשקוש
  2. לשכת רישום מקרקעין - נצרת (פורמלי)

החלטה

התיק נקבע לישיבת קדם משפט ליום 28/03/2022 שעה 09:00.

ב"כ התובעת יבצע מסירה אישית של כתב התביעה והחלטה זו לנתבעים תוך 15 יום מהיום.

ב"כ הצדדים יקיימו דיון מקדמי בהתאם להוראות תקנות 34-36 לתקנות סדר הדין האזרחי תשע"ט-2018 (להלן: "התקנות").

דיווח באשר לדיון המקדמי יוגש לפי טופס 4 לתוספת הראשונה לתקנות, עד 14 יום לפני ישיבת קדם המשפט.

הליכים מקדמיים יושלמו כמפורט בפרק ט' לתקנות.

על הגשת בקשות יחולו (גם, ולא רק) תקנות 33 וכן 49-55 לתקנות. על הצדדים לשים לב, ביו היתר, למועדים בהם ניתן להגיש בקשות ולחובה לפנות לצד שכנגד, כאמור בתקנה 49(ד) לתקנות ולתקנה 55 הדנה בפניות בעניינים טכניים, הנוגעים לניהולו השוטף של ההליך.

רשימת בקשות שמבוקש לדון בהן בישיבת קדם משפט, תוגש בהתאם לתקנה 49 לתקנות, עד לא יאוחר מ-20 יום לפני ישיבת קדם המשפט. תשובה לרשימת הבקשות תוגש תוך 14 יום.

רשימת עדים, בהתאם לתקנה 62 לתקנות, תוגש על ־ ידי התובע 20 יום לפני ישיבת קדם המשפט ועל ידי הנתבע 14 יום לאחר מכן. רשימות העדים תכלולנה פירוט תמציתי של העדות.

ימי פגרה יבואו במניין הימים לצורך החלטה זו.

ניתנה היום, ח' אלול תשפ"א, 16 אוגוסט 2021, בהעדר הצדדים.