הדפסה

בית המשפט המחוזי בחיפה ת"א 36146-06-18

מספר בקשה:18
בפני
כבוד ה שופט נאסר ג'השאן

התובעת
מדינת ישראל - משרד הבטחון

נגד

הנתבעת
המאגר הישראלי לביטול הרכב "הפול"

החלטה

1. הנפגע יליד 18.04.1992 נפגע במהלך שירותו הצבאי בתאונת דרכים ביום 12.03.2014 (להלן: "התאונה"). התאונה הנה תאונת דרכים כהגדרתה בחוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים התשל"ה-1975 (להלן: "החוק"). הנפגע מיצה זכויותיו בהתאם להוראות חוק הנכים (תגמולים ושיקום), התשי"ט-1959 [נוסח משולב] (להלן: "חוק הנכים") לאחר שבחר שלא לתבוע את מבטחת השימוש באופנוע (הנתבעת).

2. ביום 05.09.2019 נעתרתי לבקשת הנתבעת להבאת ראיות לסתור קביעת הועדה הרפואית שקבעה את נכותו של הנפגע (נכות משוקללת בשיעור 66%), כאשר חלק מן הנכות (בשיעור 60%) נקבעה בגין שיתוק חלקי PLEXUS קשה ביד ימין . בבסיס החלטתי עמדו תמונות אשר תיעדו את הנפגע משתמש ללא מגבלות משמעותיות בידו הימנית. אמנם, סמכתי על מסמכים שאינם רפואיים במסקנה אליה ה געתי, אולם לנוכח נסיבותיו המיוחדות של המקרה, כאמור בהחלטה, נעתרתי לבקשת הנתבעת.

3. מומחה מטעם בית המשפט שמונה בעקבות החלטתי הנ"ל, פרופ' בועז וולר, חיווה דעתו, כי הפגיעה בגפה הימנית מגבילה את הנפגע ונכותו בגין פגיעה זו, היא 60.8 % בגין הפרעות והגבלות האמורות בחוות הדעת.

4. המחלוקת בין הצדדים כעת היא בשאלות הבהרה שהפנתה הנתבעת למומחה. הנתבעת הודיעה תחילה כי היא עומדת על חקירת המומחה אולם לאחר מכן הודיעה, כי בשלב זה מסתפקת היא במשלוח שאלות הבהרה שיש בהן כדי לייתר חקירת המומחה. שתיים הן טענות התובעת; הראשונה, כי שאלות ההבהרה הופנו למומחה באיחור ו אגב חריגה מהמועדים הקבועים בתקנות פיצויים לנפגעי תאונות דרכים (מומחים), התשמ"ז-1986, המאפשר ות לבעל דין להפנות למומחה שאלות הבהרה תוך 30 ימים; והשנייה היא , שחלק מן השאלות ובמיוחד שאלות 5-7 לשאלות (שפורטו במכתב ב"כ הנתבעת מיום 08.07.2020) הן שאלות שאין מקומן בשאלות הבהרה, כי אם בחקירה שכנגד של המומחה מטעם בית המשפט .

5. ניתנה לנתבעת רשות להשיב לתגובה אולם היא לא עשתה כן.

הכרעה:

6. לאחר שעיינתי בכתובים מצאתי לאפשר לנתבעת לשלוח שאלות ההבהרה.

7. ראשית, למורות ששאלות הבהרה נשלחו למומחה ביום 08.07.2020, כאשר חוות הדעת התקבלה בתיק בית המשפט ביום 20.05.2020 (נחתמה בידי המומחה ביום 02.05.2020), הרי מדובר באיחור קל, ולא מצאתי מקום למנוע משלוח שאלות הבהרה, שנועדו לייעל הליכים, בשל איחור קל.

8. באשר לשאלות ההבהרה גופן, התובעת מתמקדת בשאלות 5-7 למכתב (שכן טענות התובעת לגבי יתר השאלות הן טענות כלליות). אדון בטענות התובעת לגבי שאלות אלה.

9. באשר לשאלה מס' 5 ו-6 מדובר בשאלות שבאות להבהיר את סוג ההגבלה ואת משמעותה מבחינת הנעת האצבעות והיד. מדובר אפוא בשאלות הנוגעות לחוות הדעת ומטרתן הן להבהיר את מהות הפגיעה וההגבלה מהן סובל הנפגע.

10. שאלה מס' 7 מהוות הפניה לתמונות אשר מתעדות את התובע מבצע פעולות. בנסיבות רגילות, אין מקום להפנות למומ חה תמונות המתעדות את התובע לצורך כתיבת חוות דעתו, אולם בית המשפט העליון לא ש לל אפשרות זו כאשר מדובר בשאלות הבהרה: "יכול כל בעל דין להציג את התמונות למומחה בגדר שאלות הבהרה שתוצגנה לו או בעת חקירתו" (ראו האמור ב רע"א 4640/90 כלל חברה לבטוח בע"מ נ' מטס (14.12. 1990). הדברים מקבלים משנה תוקף כאשר תמונות אלה עמדו בבסיס ההחלטה להבאת ראיות לסתור. מקום ותמונות אלה הן אלה שעמדו בבסיס ההחלטה להביא ראיות לסתור, הרי הבאתם בפני המומחה, למרות שאין מדובר במסמכים רפואיים במסגרת שאלות הבהרה היא אפשרית. מצאתי אפוא להתיר משלוח שאלה מס' 7 למומחה .

11. המומחה ישיב לשאלות ההבהרה תוך 30 ימים.

12. אין צו להוצאות.

ניתנה היום, ג' אב תש"פ, 24 יולי 2020, בהעדר הצדדים.