הדפסה

בית המשפט המחוזי בחיפה ת"א 33473-01-18

בפני
כב' השופטת ר. למלשטריך- לטר
תובעים

1. יוסי אבניאל

2. גבי כספי

נגד

נתבעים

1. עזבון המנוח אהרון אביטל ז"ל

2. שולמית ביטון

3. עז' המנוח שמשון סמואל אברהם ז"ל

4. עז' המנוחה מרים אברהם ז"ל

5. רבקה נוסם

6. רשות מקרקעי ישראל חיפה (פורמלי)

7. עמי גור ניהול נכסים בעמ

החלטה

1. התובעים הגישו תביעתם למתן פסק דין הצהרתי כי הנכס הידוע כגוש 10503 חלקה 77/3 המצוי בקרית אתא ברח יוספטל 18 (להלן "הנכס") נמצא בבעלות המבקשים.

2. נטען בכתב התביעה כי הנכס הינו חנות המצויה בחזקת המבקשים, שהם אחים. הזיהוי הוקדם של הנכס היה גוש 10232 חלקה 51 יחידה 36, כך בפנקסי עמיגור. נטען כי המבקשים הם ילדיהם של ייטי וסול אישטיין ז"ל ונכדיו של משה ברון ז"ל, והם ירשו את הנכס לפי צו ירושה, שצורף.

3. עוד נטען כי הנכס רשום בלשכת רישום המקרקעין על שמו של אהרון אביטל ז"ל, אשר כבר בשנת 1970 מכר את הנכס למרים אברהם ולשמעון סמואל אברהם , ושניהם נפטרו.(להלן "הסכם המכר הראשון"). נטען כי בשנת 1973 מכרו האחרונים את הנכס למשה ברון ז"ל, שהוא סבם של המבקשים ולסול אישטיין שהוא אביהם של המבקשים. (להלן "הסכם המכר השני") . צורף הסכם המכר.

4. המשיבה 1 מבקשת לדחות את התביעה על הסף. נטען (בין שאר הטענות) כי לא הוצגה כל ראיה לקיומו של הסכם המכר הראשון, ובהעדרו לא ניתן להוכיח את הנטען. נטען כי המבקשים אינם עושים מאמץ להוכיח את תביעתם והם מתעלמים מהחלטות בית המשפט. עוד נטען כי יש להראות באישורים את הקשר בין מספרי גוש חלקה של הנכס נשוא ההסכם לבין מספרי גוש חלקה של הנכס היום.

5. לפי החלטה מיום 27.5.18 על ב"כ המבקשים היה לפעול להשגת כל צווי הירושה הרלוונטיים ומשלוח העתק כתב התביעה + אישור מסירה ליורשים שיש להוסיף לכתב התביעה, וכן להמציא נתונים שונים ממשרד רישוי המקרקעין על בסיס צו שניתן לרשויות.

עד היום לא ראיתי צו ירושה /קיום צוואה המלמד על כך שסול אישטיין הוא יורשו היחיד של משה ברון. כמו כן , עלה כבר בישיבה הראשונה כי לעזבון המנוח הנתבע 1 יש מספר ילדים אך רק אחת צורפה כיורשת יחידה , ואין להסתפק באמירה בלבד של בא כוחה. כך גם לגבי משיבים 2,3.

6. בנוסף, למרות צו של בית משפט לא נמצא כל רישום במשרדי מיסוי מקרקעין על העסקה. רק ביום 19.11.18 צירף לראשונה ב"כ המבקשים מסמך קריא. ב"כ המבקשים טען כי מדובר בדף שהוא היסטורית עסקאות מקרקעין כפי שרשומה בספרי מס שבח. ב"כ המבקשים ימציא תעודת עובד ציבור מהו הדף הזה, מהיכן נלקח, מי רשם אותו, על בסיס מה ולאיזה צורך.

7. עורך דין המטפל בניסיון לרשום זכויות מקרקעין כחמישים שנה לאחר העסקה הנטענת, חייב להבין שיש להציג לצורך כך מסמכים שיהיה בהם כדי לשכנע שאכן עסקה כזו בוצעה. מאחר וכל הגורמים הרלוונטיים נפטרו, יש להמציא גם צווי ירושה/צווי קיום צוואה על מנת שבית המשפט יוכל לבחון את הזכות הנטענת, וליתן הזדמנות למעורבים נחוצים להביע עמדתם.

8. עד כה לא נעשו פעולות אלו.

9. התיק נקבע לקדם משפט ליום 27.1.19 שעה 09:40. עד לאותו מועד יש להגיש את המסמכים הנחוצים. לא יוגשו – תידון מחדש הבקשה למחיקת התביעה או לדחייתה.
10. המזכירות תודיע לצדדים על החלטה זו.

ניתן היום, י"ט טבת תשע"ט, 27 דצמבר 2018, בהעדר הצדדים.