הדפסה

בית המשפט המחוזי בחיפה ת"א 32988-09-17

מספר בקשה: 21
לפני:
כבוד השופט גדעון גינת, שופט עמית

התובעות-המבקשות:

  1. זיר"ה (זכויות יוצרים ברשת האינטרנט) בע"מ
  2. סרטי יונייטד קינג הפצה (1990) בע"מ
  3. די בי אס שרותי לווין (1998) בע"מ
  4. הוט מערכות תקשורת בע"מ
  5. שידורי קשת בע"מ
  6. רשת מדיה בע"מ
  7. נגה תקשורת (1995) בע"מ

נגד

הנתבעים-המשיבים:

הנתבעות הפורמאליות:
1. פלוני אלמוני
www.hadlafa.net
2. פלוני אלמוני
www.baliperek.com
3. פלוני אלמוני
movix.me; www.movix.live
4. פלוני אלמוני
sparo.club; odpam.site; horadot.fun www.sparo.pw
5. פלוני אלמוני
www.subscenter.org/he; subcenter.biz

6. בזק בינלאומי בע"מ
7. פרטנר תקשורת בע"מ
8. 012 סמייל טלקום בע"מ
9. 013 נטוויז'ן בע"מ
10. הוט נט שירותי אינטרנט בע"מ
11. אינטרנט רימון בע"מ

בשם התובעות: עו"ד ערן פרזנטי (מ' פירון ושות')

פסק דין

הנתבעים 1-5 לא הגישו כתב הגנה במועד אשר נקבע לכך, ולפיכך, על יסוד פרשת התביעה אשר לא נסתרה, ובהתאם לתקנה 97 לתקנות סדר הדין האזרחי, תשמ"ד-1984, נפסק בזאת כדלקמן:

ניתן בזאת צו מניעה קבוע נגד הנתבעים 1-4 ו/או מי מטעמם ו/או במקומם ו/או כל מי שפועל בהנחייתם או במתן חסות או מחסה להם, בין במישרין ובין בעקיפין, האוסר עליהם להמשיך ולהמיר ו/או לשעתק ו/או להפיץ ו/או להציע למכירה ו/או לשדר ו/או לסחור ו/או לתווך ו/או להפנות ו/או להעמיד לרשות הציבור ו/או להפעיל את האתרים המפרים (כהגדרתם בכתב התביעה) ו/או לבצע כל פעולה אחרת בהקלטות המקוריות ובעטיפות התקליטורים, ובשעתוקים מפרים של ההקלטות המפרות בצורה דיגיטלית או אחרת או באמצעות הפצת קישורים לקבצים מפרים כאמור, שהזכות הבלעדית לעשייתה נתונה לבעל זכויות היוצרים בלבד, בתמורה או שלא בתמורה בין היתר באמצעות אתרי האינטרנט: http://www.hadlafa.net; http://sparto.pw ; http://movix.me ; http://www.baliperek.com ; המצויים בכל כתוב ת IP שהינה רלבנטית לאתרים, המציגים ו/או המקשרים ו/או המכילים ו/או מאחסנים ו/או המעמידים לרשות הציבור להורדה או לצפייה ישירה את הקבצים המפרים או כל אתר המצוי בשם אחר ו/או בכתובת אחרת ו/או עשיית כל שימוש שהוא ביצירות שבבעלות התובעות או מי מהן. אני מורה לסגור לאלתר את האתרים המפרים המצוינים לעיל.

ניתן בזאת צו מניעה קבוע כנגד הנתבע 5 האוסר עליו ו/או על מי מטעמו ו/או במקומו ו/או על מי שפועל בהנחייתו או במתן חסות או מחסה לו להמשיך לתרגם ו/או להפיץ ו/או ליצור לעצמם כל רווח ו/או להעמיד לרשות הציבור מהתרגומים המפרים ו/או מהפעלת אתר האינטרנט http://subscenter.org/he או כל אתר אינטרנט או שירות לאחרים אשר פועלים ו/או יפעלו ללא הרשאת בעלי הזכויות לתרגם וליצור יצירות נגזרות של יצירותיהם ו/או לעשות כל פעולה אחרת אשר מעודדת ומסייעת להפרת זכויות היוצרים של התובעות. אני מורה לסגור לאלתר את האתר המפר סאבסנטר.

ניתן בזאת צו המורה לנתבעים ו/או על מי שפועל מטעמם ו/או במקומם ו/או כל מי שפועל בהנחייתם, בין במישרין ובין בעקיפים, להימנע מלפנות ולעודד אחרים ו/או להזמין אחרים ו/או להעמיד לרשות הציבור ו/או להמיר ו/או לשעתק ו/או לשכפל ו/או להפיץ, לשווק, למכור ולהציע למכירה או ללא תמורה את הקבצים והתרגומים המפרים.

ניתן בזאת צו המורה לנתבעים ו/או למי שפועל מטעמם ו/או במקומם ו/או לכל מי שפועל בהנחייתם, בין במישרין ובין בעקיפין לחדול מהפעלת ו/או מפיתוח ו/או "שדרוג" ו/או תיקון ו/או התאמה של האתרים המפרים.

ניתן בזאת צו המורה לנתבעים ו/או מי שפועל מטעמם ו/או במקומם ו/או מי שפועל בהנחייתם, בין במישרין ובין בעקיפין, להימנע מלמסור, להעביר, להעלים, להשמיד, למחוק ו/או לעשות כל פעולה במחשבים, קבצי המחשב ובמסמכים שקשורים לייצור ו/או המרה ו/או שכפול ו/או שעתוק ו/או הפצה ו/או שיווק ו/או העמדה לרשות הציבור של רבצי מחשב מפרים, בכלל זה תכתובות אי-מייל, לוגים ותכתובות, תוכנות למסרים מידיים, ספרי הנהלת חשבונות, קבלות וחשבוניות, הסכמים עם ספקים לרבות ספקי סליקה, לוגים של הפורומים השונים שמפעילים הנתבעים ו/או מי שפועל מטעמם ו/או במקומם ו/או כל מי שפועל בהנחייתם, בין במישרין ובין בעקיפין, או כל מערכת התכתבות אחרת באופן שיסכל את מטרת הצווים המבוקשים.

ניתן בזאת צו עשה לנתבעות הפורמליות, ספקיות האינטרנט, המורה להן לנקוט באמצעי הטכנולוגיים שבידן על מנת לחסום את הגישה מישראל לשמות המתחם ו/או כתובות האתרים המפרים המפורטים בטבלה דלעיל, כך שלגושים מישראל לא תהא כל אפשרות להתקשר ו/או לגלוש ו/או להתחבר לשם המתחם ו/או לאתרים המפרים.

צו זה חל לגבי כל שם מתחם ידוע או לא ידוע שבו יפעלו האתרים המפרים ו/או שאליהם תועבר פעילות האתרים המפרים שמפעילים או יפעילו בעתיד הנתבעים, ו/או מי שפועל מטעמם ו/או במקומם ו/או כל מי שפועל בהנחייתם בין במישרין ובין בעקיפין

ככל שכתובות ה-DNS/IP של האתרים המפרים ישתנו, התובעות יפנו ישירות לספקיות האינטרנט המתאימות – ואלו יפעלו לחסום גישה של גולשים מישראל לכתובות המעודכנות של האתרים המפרים והכל ללא צורך בהגשת בקשה לעדכון צו המניעה הקבוע.

הנתבעים 1-5 ישלמו לתובעות פיצוי בגין הפרת היוצרים של התובעות בסך של 100,000 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כדין מהיום ועד למועד פירעון מלוא התשלום בפועל, וכן שכ"ט עו"ד בסך של 20,000 ₪ בצירוף מע"מ וכן הוצאות משפט בסך 2,500 ₪ בצירוף ריבית והפרשי הצמדה מהיום ועד לפירעון המלא בפועל .

אני מורה על סגירת התיק ב'נט המשפט'. ב"כ התובעות יגיש הודעת עדכון עד יום 27.10.2019.

ניתן היום, י"א אלול תשע"ט, 11 ספטמבר 2019, בהעדר הצדדים.