הדפסה

בית המשפט המחוזי בחיפה ת"א 32860-11-13

לפני כבוד השופטת תמר שרון נתנאל
התובעים

  1. בנק מזרחי -טפחות בע"מ
  2. עו"ד משה כהן- כונס הנכסים

ע"י עו"ד שינדלהיים ושות'
רח' יפו 21, חיפה 33262

נגד

הנתבעים

.1 איימן זאהר
.2 אילנית זאהר אבו חמד

נגד

1. עיזבון המנוח סעד חוסיין זאהר ז"ל
שנשא בחייו ת.ז. XXXXXX173
ע"י יורשיו;
2. גזאלה זאהר ת.ז. XXXXXX380

3. עו"ד ניר שדה – בתפקידו כמנהל מיוחד
על נכסי החייבת בדיעה זאהר ת.ז. XXXXXX026 (בפש"ר)

4. עו"ד נילי לבנת – ב"כ הכנ"ר
על נכסי החייבת בדיעה זאהר ת.ז. XXXXXX026(בפש"ר)

5. עו"ד גיא וייס – בתפקידו כמנהל מיוחד
על נכסי החייב זאהר זאהר ת.ז. XXXXXX185 (בפש"ר)

6. עו"ד נילי לבנת – ב"כ הכנ"ר
על נכסי החייב זאהר זאהר ת.ז. XXXXXX185 (בפש"ר)

.7 מייסון זאהר ת.ז. XXXXXX283

8. איימן זאהר ת.ז. XXXXXX888

9. אומיימה זאהר ת.ז. XXXXXXX559

10. עטיה זאהר ת.ז. XXXXXX752

11. עופר זאהר ת.ז. XXXXXX084

12. עמאר זאהר ת.ז. XXXXXX297

13. מנהל מקרקעי ישראל
ע"י ב"כ היועמ"ש לממשלה מהמחלקה המשפטית ברשות מקרקעי ישראל – חיפה

14. מוניר חלבי ת.ז. XXXXXX233
ע"י ב"כ עו"ד גסאן אבו ורדה

15. סמיח סאלם ת.ז. XXXXXX568

16. נזיה מסארוה ת.ז. XXXXXX194
ע"י ב"כ עוה"ד תבאת בידיסי

17. נביל מטר ת.ז. XXXXXX038

פסק דין

1. בתביעה זו מבקשים התובעים מתן סעד הצהרתי, לפיו הנתבעים 1 ו- 2 – זאהר איימן וזאהר אילנית (להלן: " הרוכשים"), הם בעלי הזכויות בנכס, הנמצא בעוספיא והידוע כחלקה 6, מגרש 32 בגוש 17142 (להלן: "הנכס").

לבקשת התובע מס' 1 בתביעה זו - בנק מזרחי טפחות בע"מ (להלן: "הבנק"), מונה התובע מס' 2 - עוה"ד שלמה שינדלהיים (להלן: "הכונס") בהליכי הוצאה לפועל, ככונס נכסים למ ימוש זכויותיהם החוזיות של הרוכשים בנכס.

2. המנוח - הנתבע הפורמלי 1 וכן הנתבעת הפורמלית מס' 2, רשומים בר שות מקרקעי ישראל (להלן: "רמ"י"), כבעלי הזכויות בנכס (להלן: " המוכרים"), אולם אין חולק שהנכס נמכר על ידם לרוכשים, אשר לשם רכישת הנכס, נטלו מהבנק הלוואה שהובטחה במשכון שנרשם על הנכס בחודש יולי 1999 (נספח ו' לתביעה). ביום 15.8.99, ביקש המנוח להעביר את הזכויות בנכס לנתבעים.

שאר הנתבעים הפורמאליים הם יורשי המנוח וכן נושים אשר רשמו עיקולים על הנכס.

3. רמ"י הגישה כתב הגנה, המאשר את רישום זכויותיהם של המוכרים וציינה כי קיימים עיקולים והתחייבויות לרישום משכנתא על הנכס. לכתב התביעה צורפו מסמכים המעידים על כך.

גם נתבעים 15 ו- 17 הגישו כתבי הגנה, כמי שרשמו עיקולים על זכויות המוכרים בנכס. לישיבת קדם המשפט שהתקיימה ביום 18.2.16 התייצב, מטעם הנתבעים, רק עו"ד אבו ורדה, המייצג את הנתבע מס' 15.

מאחר שהעיקול לטובת מרשו הוטל לאחר קבלת בקשת הרוכשים לרשום את הזכויות על שמם, אצל רמ"י ולאחר רישום המשכון לזכות הבנק, הסכים עו"ד אבו ורדה למתן פסק דין , כמבוקש בתביעה.

4. בהחלטתי בסיום הדיון קבעתי, כי כל עיקול שהוטל לאחר 15.8.99, נסוג מפני זכויותיהם של הנתבעים 1 ו – 2 לרישום זכויותיהם בנכס וכי "מאחר שפרט לעו"ד אבו ורדה, איש מהנתבעים לא התייצב ומאחר שבידי ב"כ התובעים אישורי מסירה לכל הנתבעים, ניתן לתת פסק דין נגד כל הנתבעים בהיעדר התייצבות.
עם זאת – מתן פסק דין כפוף לבירור המועדים בהם הוטלו העיקולים על ידי הנתבעים שצורפו לתיק זה כמי שלזכותם הוטלו עיקולים על הנכס.
לפיכך, ניתנת לב"כ התובעים שהות בת 14 ימים להמציא לבית המשפט ראיות בדבר המועד בו הוטלו העיקולים האמורים".

כעת, המציא ב"כ התובעים אישור מרמ"י בדבר העיקולים המוטלים על הנכס, ממנו עולה, כי כל העיקולים נרשמו החל משנת 2011 – למעלה משנתיים לאחר שנרשם המשכון על הנכס (לטובת הבנק ) ולמעלה משנתיים לאחר שהוגשה לרמ"י בקשה לריש ום הזכויות על שם הרוכשים.

5. לפיכך, ניתן בזה פסק דין הצהרתי, לפיו הרוכשים - הנתבעים 1 ו- 2 , זאהר איימן וזאהר אילנית, זכאים להירשם כבעלי הזכויות בנכס.

בנוסף, בהתאם להוראת סעיף 90 לחוק המקרקעין, התשכ"ט-1969, מוצהר בה, כי הבנק הוא בעל משכנתא מדרגה ראשונה על זכויות הנתבעים 1 ו- 2 בנכס והוא רשאי להירשם ככזה.

המזכירות תמציא את פסק הדין לצדדים ותסגור את התיק .

ניתן היום, כ"ט תמוז תשע"ו, 04 אוגוסט 2016, בהעדר הצדדים.