הדפסה

בית המשפט המחוזי בחיפה ת"א 32621-12-16

לפני:
תיק אזרחי 32621-12-16
כבוד השופט גדעון גינת, שופט עמית

התובעת:

אווירוקס דנטל בע"מ, ח.פ. 514682855

נגד

הנתבעים:

  1. ניקולא חורי
  2. חורי דנט בע"מ
  3. Ritter Implants GmbH & Co. KG

(חברה מאוגדת במניות בגרמניה, מספר רישום HRA 722924)

בשם התובעת: עו"ד סאהר מוחסן
בשם הנתבעים 1-2: עו"ד ג'ורג' חלים שחאדה
בשם הנתבעת 3: אין הופעה

פסק דין ביחסים שבין התובעת לבין הנתבעת 3

1. ביום 15.12.16 הגישה התובעת כתב תביעה כנגד שלושה נתבעים. הנתבעת 3 היא חברה זרה המאוגדת בגרמניה. כתב התביעה טוען להפרה של זכויות התובעת בתחום הקניין הרוחני, הפרת זכויות חוזיות וזכויות נוספות שבדין הקשורים בשתלים דנטליים. נטען , כי נגרם נזק לתובעת ונשללה זכותה לתמלוגים ולכספים נוספים.

2. בכל הקשור ליחסים שבין התובעת מצד אחד לבין הנתבעות 1 ו-2 מצד שני, ניתן (במעמד הצדדים) ביום 22.1.18 פסק דין בהסתמך על "הודעה על הסדר ובקשה למתן פסק דין", שהוגשה בהסכמה.

3. פסק הדין הנוכחי עניינו היחסים שבין התובעת לבין הנתבעת 3.

4. הנתבעת 3 לא הגישה כתב הגנה ולא התייצבה לדיון. התובעת הגישה בקשה מנומקת בכתב, הנתמכת בתצהיר מטעמה של מנהלה ד"ר קוסאי מסראווה (7.1.18) למתן פסק דין בהעדר הגנה כנגד הנתבעת 3. לאחר עיון בתיעוד שהוגש ושמיעת הסברים נוספים בעל פה (22.1.18) נראה לי, כי מן הראוי לקבל בשלב הנוכחי את נימוקי התובעת למתן פסק דין בהעדר הגנה כנגד הנתבעת 3.
5. בוצעה המצאה לנתבעת 3 בדרך של המצאה למורשה בהנהלת עסקים לפי תקנה 482(א) לתקנות סדר הדין האזרחי תשמ"ג-1983, דהיינו לנתבעות 1 ו-2. הנתבעות 1 ו-2 הודיעו לבית המשפט, במסגרת הודעה על הסדר ובקשה למתן פסק דין (22.1.18), כי מסרו את כתב התביעה למנהל הנתבעת 3 (סעיף 5 להסדר הנ"ל).
זאת ועוד: בוצעה המצאה ישירות לנתבעת 3. הוגשה התכתבות בין התובעת לבין מנהל הנתבעת 3 המעידה על כך, שהנתבעת 3 קיבלה העתק של כתב התביעה על נספחיו גם בתרגום לגרמנית וכולל הזמנה לדין, וזאת בימים 12.4.17 ו 13.4.17, כעולה מנספחים ב/4 ו- ב/3 להודעה של התובעת על הגשת תצהיר מיום 8.1.18.

6. בשים לב לשיקולים דלעיל, ניתן בזאת צו מניעה קבוע בהתאם לעתירות שבסעיפים 39(ב), 39(ג) לכתב התביעה שהוגש ביום 15.12.16 דהיינו צו האוסר על הנתבעת 3 לייצר ו/או לשווק ו/או למכור ו/או לפרסם ו/או להפיץ או לעשות כל שימוש בין במישרין ובין בעקיפין במוצר המפר כהגדרתו בסעיף 25 לכתב התביעה, דהיינו נאסר בזאת יצור ושיווק כאמור של שתלים דנטליים בעלי מאפיינים רבים הזהים לשתל הדנטלי של התובעת כהגדרתו בסעיף 4 לכתב התביעה הנ"ל.

7. אני מחייב בזאת את הנתבעת 3 לשלם לתובעת פיצויי בגין הפרת זכויות התובעת בסך של 300,000 (שלוש מאות אלף)₪. אני מחייב, בנוסף, את הנתבעת 3 לשלם לתובעת את הוצאות המשפט (כולל אגרות תביעה, והוצאות תרגום כתב התביעה לגרמנית בסך 5,000 ש"ח) וכן, בנוסף, שכ"ט עו"ד בסך 40,000 (ארבעים אלף)ש"ח, להיום.

ניתן והודע בפומבי היום, כ"ב אייר תשע"ח, 07 מאי 2018, בהעדר הצדדים.