הדפסה

בית המשפט המחוזי בחיפה ת"א 32566-04-18

בפני
כבוד ה שופטת תמר נאות פרי

התובע והנתבע שכנגד
(להלן: "התובע")

בישו מוסא

נגד

הנתבע והתובע שכנגד
(להלן: "הנתבע")

גלב סמירנוב

החלטה

בתיק זה הוגשו תביעות הדדיות המתייחסות לשיר שכתב והלחין התובע בשם: "נס רפואי", ואשר צולם בווידאו קליפ על ידי הנתבע (להלן: " היצירה").
כל אחד מהצדדים טוען כי הוא בעל זכויות היוצרים ביצירה, טוען כי הצד שכנגד עושה שימוש שלא כדין ביצירה תוך הפרת זכויותיו, וכל צד מבקש בתביעתו צו מניעה אשר ימנע מהצד השני את השימוש ביצירה ופיצוי בסך 10,000 ₪.
ביום 21.10.2018 התקיים דיון ראשוני בתיק.

במהלך הדיון ביקשה ב"כ התובע צו מניעה אשר ימנע מהנתבע להפיץ ולעשות שימוש ביצירה, למרות שהוא צילם אותה, שכן ביצירה נשמעות מילות השיר שכתב והלחין התובע. ל טענתה, התובע הוא בעל זכויות היוצרים לגבי השיר שנשמע ביצירה ואף מופיע בעצמו בסרטון ולכן, הפצת היצירה מטעם הנתבע מהווה הפרת זכויות יוצרים של התובע.

ב"כ הנתבע טען מנגד כי זכויות היוצרים לגבי היצירה המוגמרת, אשר הפיק וצילם הנתבע, הן זכויות שלו , ומשכך דרש מהתובע כי לא יעשה שימוש ביצירה אלא אם יופיע כיתוב הלוגו של הנתבע על גבי היצירה לכל אורכה, תוך מתן ה"קרדיט" המתאים והראוי. לטענת הנתבע , התובע פגם ביצירה, ובחלקו של הנתבע ביצירה, בכך שטשטש את הלוגו של הנתבע. הנתבע טען עוד כי אינו מתנגד להפצת היצירה מטעם התובע כל עוד תופץ עם כיתוב הלוגו שלו, כך שמי שיצפה ביצירה ידע מי הפיק אותו.

לאחר ששמעתי את טענות הצדדים ובהתאם לרוח הדברים שעלו, הצעתי לצדדים ל הגיע להסכמה באופן שבו הנתבע יתחייב שלא לעשות שימוש ביצירה שלא בהסכמת התובע , ו מנגד - התובע יוכל לעשות שימוש ביצירה רק עם הלוגו של הנתבע ובכך י ינתן לנתבע הקרדיט המגיע לו.

עוד הצעתי לצדדים הצעה לסיום המחלוקת בתביעות ההדדיות.

הצדדים הגישו תגובותיהם, בהן ציינו כי לא הגיעו להסכמה וכי הם מבקשים כי ינת נו צווים בהתאם לרוח הדברים שהועלו במהלך הדי ון כאמור, במקביל לקביעת התיק לשמיעת ראיות.

נוכח האמור, ולאחר שקילת טענות הצדדים, בכתב ובעל פה, לאור המבחנים הנדרשים לגבי צווים זמניים – אני מורה כדלקמן :

ניתן בזאת צו מניעה זמני המופנה לנתבע - האוסר על הנתבע להפיץ ולעשות שימוש כלשהו ביצירה שלא בהסכמת התובע. היות והנתבע מסר בדיון כי הוא ממילא כבר הסיר את היצירה מהאתר שלו – אזי שדומה כי הוא כבר ממילא יישם את הצו האמור, ורק למען הסר ספק, הנתבע מנוע מלהשיב את היצירה לאתר שלו, אלא בהסכמת התובע, עד שיסתיים הבירור בתביעות העיקריות.

ניתן בזאת צו עשה זמני המופנה לתובע – המחייב אותו להוסיף את הלוגו של הנתבע ליצירה, הן בהתחלה והן בסופה, באופן ברור ובולט, ו ניתן צו מניעה המונע מהתובע לעשות כל שימוש ביצירה אלא אם היא תכלול את הלוגו כאמור, עד שיסתיים הבירור בתביעות העיקריות.

באשר לתיק העיקרי -
אני קובעת ישיבת הוכחות ליום 5.2.2019 בשעה 09:00.
על כל צד לדאוג לזמן את עדיו מבעוד מועד. ב"כ הצדדים יהיו ערוכים לסכם את הטענות בתום הדיון.
ככל שצד מסוים מעוניין להגיש ראיות או אסמכתאות – עליו להגיע לדיון עם 3 עותקים.

המזכירות מתבקשת להמציא העתק לצדדים ולקבוע את המועד ביומן.

ניתנה היום, כ"ט חשוון תשע"ט, 07 נובמבר 2018, בהעדר הצדדים.