הדפסה

בית המשפט המחוזי בחיפה ת"א 3244-07-19

מספר בקשה:58
בפני
כבוד ה שופט חננאל שרעבי

התובעים
פלונים

נגד

הנתבעת
קרנית - קרן לפיצוי נפגעי תאונות דרכים

נגד
הצדדים השלישיים
1.חטיב מחמוד יוסף, ת"ז XXXXXX194

2. חטיב עבד אל באסט, ת"ז XXXXX882 (ההודעה נדחתה)

החלטה

1. השאלה העומדת להכרעה בהחלטה זאת, היא שאלת מינויו של מומחה בתחום השיקומי לתובע 1 (להלן: "התובע").

רקע והצדדים המעורבים
2. התובע, יליד שנת 1996, נפגע פגיעות גוף בתאונת דרכים ביום 7.5.2019, שהוכרה על ידי המוסד לביטוח לאומי (להלן: "המל"ל") כתאונת עבודה (להלן: "התאונה"), עת נהג על משאית מסוג מרצדס בעלת מספר רישוי 16-022-12. יצוין כי כתוצאה מהתאונה, בין היתר נקטעה רגלו השמאלית של התובע.
3. הנתבעת היא קרנית, קרן לפיצוי נפגעי תאונות דרכים (להלן: "הנתבעת" או "קרנית").
4. בהחלטתי מיום 11.5.21 קבעתי כי קרנית חבה בפיצוי התובע על נזקיו כתוצאה מהתאונה.

השאלה שבמחלוקת
5. בהחלטתי מיום 14.5.2020 הוריתי כי שאלת מינוי המומחה השיקומי תישאר תלויה ועומדת עד לאחר הכרעה בשאלת החבות וקביעת נכות צמיתה לתובע על ידי המל"ל.
6. ביום 11.5.21 ניתנה החלטתי בשאלת החבות, ויומיים לאחר מכן הגיש התובע בקשה להורות על מינויו של מומחה בתחום השיקום, היא הבקשה שלפניי.
במסגרת הבקשה טען ב"כ התובע, כי נוכח חומרת פגיעותיו של התובע, יש הכרח למנות מומחה שיקומי על מנת לעמוד על מלוא משמעותן התפקודית של נכויות התובע, וכן על צרכיו הטיפוליים והרפואיים לעתיד.
7. בדיון שהתקיים בפניי ביום 16.6.21, מסר ב"כ התובע כי המל"ל קבע את נכויותיו הצמיתות של התובע כדלקמן :
נכות פסיכיאטרית - 10%;
נכות בגין קטיעת רגלו של התובע – 65%;
תקנה 15 הופעלה במלוא שיעורה, כך שהנכות התפקודית לפי המל"ל היא 100%.
8. קרנית התנגדה לבקשה, מהטעמים אשר יפורטו כדלקמן.

טענות הצדדים
9. להלן נימוקי התנגדות הנתבעת למינוי מומחה שיקומי לתובע:
א. במקרה הנדון אין כל נחיצות במינוי מומחה שיקומי, מאחר שעסקינן בנכות שעיקרה ממוקד בתחום האורטופדי, ולא בנכויות מתחומי רפואה רבים ושונים, המצריכות מומחה ש"יקשור" ו"יגשר" ביניהן. הקביעה בדבר השפעת הנכות על תפקודו וצרכיו של התובע היא בתחום מומחיותו של מומחה ספציפי בתחום האורטופדי, שבדק את התובע במל"ל. כך שאין צורך להתייחסות מיוחדת של מומחה שיקומי, ביחס לצורך באביזרים ו/או התאמות דיור – דבר שגם אינו רלוונטי בענייננו.
ב. על פי ההלכה הפסוקה, אין ממנים מומחה שיקומי כדבר שבשגרה; בכל מקרה טרם נשמעו העדויות בדבר גובה הנזק. ממילא טרם הונחה בפני בית המשפט התשתית הראייתית, הנוגעת למצבו של התובע, נזקיו הנטענים ותפקודו, ובאופן שאין כל הצדקה לבקשה.
10. להלן טענות התובע בתשובתו לתגובת הנתבעת:
א. לתובע דנן נקבעו נכויות צמיתות הן בתחום הנפשי והן בתחום האורטופדי (בגין קטיעת רגלו). הגם שהנכות האורטופדית היא הדומיננטית, אין לומר כי נכויותיו של התובע ממוקדות בתחום רפואי אחד. על כן קביעותיו של אורטופד בלבד ממילא לא יספיקו כדי להראות את ההשלכות התפקודיות של נכויות התובע.
ב. מעבר לכך קביעות המל"ל (נכות על פי דין בהיות התאונה תאונת עבודה) עניינן בנכויות הרפואיות בלבד. מטבע הדברים הן אינן מתייחסות לדרכי שיקום התובע, לצרכיו ולהשלכות התפקודיות של פגיעתו. נושאים אלה הם אשר התובע מבקש להוכיח בעת הזו, ולגביהם אין חולק כי דווקא למומחה בתחום השיקום ישנה המומחיות העדיפה.
ג. הנתבעת למעשה מבקשת להסתפק בקביעות הנכות האורטופדית של ועדת המל"ל. דא עקא לא ניתן להסתפק בכך ויש צורך במינוי מומחה שיקומי אשר יידרש בצורה מלאה לצרכי התובע ולא רק לעצם פגיעתו – עניין שכבר אין בו צורך, נוכח קביעות המל"ל.
ד. נוכח חומרת פגיעות התובע, אין עסקינן באחד מהמקרים הרגילים, אלא בפגיעה קשה ומורכבת, אשר עמידה על מלוא היבטי השלכותיה התפקודיות והצרכים הנובעים מהן, מחייבת מומחיות פרטנית. בפסיקה כבר נקבע כי במקרים חמורים, דוגמת המקרה דנן, ראוי למנות מומחה שיקומי לבחינת דרגת הנכות התפקודית.

דיון והכרעה
11. לאחר עיון בבקשת התובע, בתגובת המשיבה ובתשובת התובע לתגובה, אני מקבל את הבקשה ומורה על מינויו של מומחה שיקום אורטופדי, כמפורט להלן.
12. אכן מומחה בתחום השיקום לא ימונה כדבר שבשגרה, אלא בכל מקרה ומקרה יש לבחון את נסיבותיו הפרטניות של הנפגע, את אופי הפגיעה, חומרתה, מורכבותה והשפעתה על הנפגע.
ראו לענין זה:
רע"א 5137/20 קרנית נ' פלוני (20.8.2020), פסקה 9;
רע"א 3728/15 דסוקה דסוקי נ' דאוד מיאסר (25.6.2015), פסקה 4.
13. כנטען על ידי ב"כ התובע, מצבו הרפואי של התובע כבר נקבע (על ידי ועדת המל"ל – נפגעי עבודה).
נכותו הרפואית הכוללת, כמפורט לעיל, היא ניכרת, במיוחד בתחום האורטופדי (קטיעת רגל).
נכות ניכרת שכזאת מחייבת התייחסות לדרכי שיקומו וצרכיו היומיומיים ובכלל של הנפגע.
בקביעות ועדות המל"ל אין כל התייחסות לדרכי שיקומו של התובע, לצרכיו ולהשלכות התפקודיות הכלליות והיומיומיות, לרבות התאמות דיור, הנובעים מ פגיעתו.
14. נזכיר כי עסקינן בתובע צעיר, בראשית שנות העשרים לחייו, אשר רגלו נקטעה באזור שמעל הברך, וסביר כי צרכיו ודרכי שיקומו יהיו מורכבים יותר עם ההתקדמות בגיל.
הוכחת עצם הצרכים השיקומיים של התובע, הנובעים ממגבלותיו, כמו הצורך בטיפולים רפואיים ייחודיים או הצורך באביזר מסוים, עזרה של מטפל וכיוצ"ב – כל אלו מצריכים מינוי מומחה בהתאם להוראות סעיף 6א לחוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים, התשל"ה-1975 (להלן: "החוק").
ראו לעניין זה:
אליעזר ריבלין, תאונת הדרכים – תחולת החוק, סדרי הדין וחישוב הפיצויים (מהדורה 5, 2020), עמ' 631-632.
15. לצד העובדה כי הנתבעת הסכימה לכך שעיקר פגיעתו של התובע היא אורטופדית, הנתבעת לא ראתה צורך במינוי מומחה שיקומי ומסתפקת לדידה בקביעותיו של המל"ל בתחום האורטופדי.
אני כשלעצמי סבור כי נוכח חומרת הפגיעה והשלכותיה התפקודיות, לא ניתן לומר כי אין צורך כלל בבחינה ספציפית של המקרה דרך "משקפיים" שיקומיות .
16. סבורני כי נוכח נסיבות המקרה דנן, ולאור חומרת פגיעתו האורטופדית של התובע – יש מקום למנות מומחה שיקומי מתחום האורטופדיה (עיקר פציעתו) , שיחווה דעתו בשאלת שיקומו של התובע, לרבות בחינת אמצעי השיקום שיעמדו לרשות התובע, בין אם באמצעות קופת החולים ובין אם באמצעות המל"ל, מכח היותו נפגע תאונת עבודה, והתאמות דיור נדרשות.

סוף דבר בשאלת המינוי
17. נוכח האמור לעיל, אני מורה על מינויו של פרופ' ישראל דודקביץ' (מומחה לאורטופדיה ושיקום אורטופדי, ביה"ח שיבא) כמומחה מטעם בית המשפט, לחוות דעתו בנושא שיקומו של התובע כמפורט בסעיף 16 לעיל.
18. המומחה יעיין במסמכים הרפואיים אשר יומצאו לו מאת באי-כוח הצדדים, יבדוק את התובע ויקבע ממצאים באשר לצרכיו השיקומיים של התובע, לרבות בחינת אמצעי השיקום שיעמדו לרשות התובע, בין אם באמצעות קופת החולים ובין אם באמצעות המל"ל, מכח היותו נפגע תאונת עבודה.
19. הצדדים ימציאו למומחה הרפואי את כל המסמכים הרפואיים המצויים תחת ידיהם והנוגעים לתובע בתוך 30 יום מהיום. העתק כל פנייה אל המומחה יועבר במישרין לצד שכנגד.
20. בשכר טרחת המומחה תישא בשלב זה קרנית.
21. המומחה מתבקש ליתן חוות דעתו לא יאוחר מיום 1.9.21.
22. ב"כ הצדדים ימציא ו החלטה זו למומחה.
23. תז' מעקב לקבלת חוות דעת המומחה.

המזכירות תעביר החלטה זאת לצדדים.

ניתנה היום, י"ט תמוז תשפ"א, 29 יוני 2021, בהעדר הצדדים.