הדפסה

בית המשפט המחוזי בחיפה ת"א 31461-11-18

בפני
כבוד ה שופטת רבקה איזנברג

תובעים

 1. אסתר קפרי
 2. עדנה דאון
 3. דוד מזרחי
 4. שלמה מזרחי
 5. מרדכי מזרחי
 6. אברהם מזרחי
 7. בלה אזולאי
 8. ירון מזרחי
 9. תומר מזרחי
 10. סהר מזרחי
 11. עידן מזרחי

נגד

נתבעים

 1. ראובן מזרחי (המנוח)
 2. אהובה מזרחי (המנוח)
 3. מרדכי מזרחי
 4. דוד מזרחי
 5. שמואל מזרחי
 6. אסתר אבן חן
 7. מדינת ישראל (פורמלי)
 8. לשכת רישום מקרקעין - חיפה (פורמלי)

החלטה

לאחר שבחנתי את הבקשה, כתב התביעה והנספחים, לא אוכל בשלב זה להיעתר לבקשה מן הנימוקים הבאים:

ראשית אציין כי לא מצאתי כי צורף ייפוי כוח מטעם התובעים: ירון מזרחי, סהר מזרחי ,עידן מזרחי (או טעם האפוטרופסית, ענת מזרחי) ויש לצרף ייפוי כוח גם מטעם תובעים אלו.

לגופם של דברים:
א. מנסח הרישום עולה כי קיים חוב בגין היטל השבחה לפי שטר 18868/1989 על כל הבעלים והחוכרים. יש לפעול תחילה למחיקת הערה ישנה זו, או לחלופין לצרף את רושם ההערה כצד להליך זה לשם קבלת עמדתו בדרך של תיקון כתב התביעה והמצאת כתב התביעה והזמנה לדין לידיו במסירה כדין .

ב. הואיל ונסח הרישום הוא מיום 21.10.18, הרי שיש לצרף לבקשה עתידית נסח רישום עדכני.

ג. בעניינה של המנוחה שמחה מזרחי ז"ל בנוסף לצו הירושה, קיימת צוואה בת תוקף מיום 25.5.11 ברם זו לא צורפה כנספח (3) לכתב התביעה ויש לצרפה. חשיבות צירוף הצוואה מתחדדת לנוכח העובדה שבצו הירושה צוין חלקו של כל צד בעיזבון המנוחה "למעט הרכוש" שעליו חלה הצוואה.

ד. בצו הירושה של המנוחה יפה ג'מילה ראובני ז"ל מספר תעודת הזהות של ראובן ז"ל שונה בתכלית ממספר תעודת הזהות שצוין בצו הירושה שלו, ו אילו בעניינו של יעקב ז"ל אין כל טעות. יש לספק הסבר/ לתקן ולצרף אסמכתאות.

ה. לגבי אישורי המסירה- בעניינו של מרדכי מזרחי (נתבע 2 (א'), נעשו 3 נ יסיונות המצאה בכתובתו בראש העין וצורף תצהיר מוסר לפיו לאחר שניסיונות ההמצאה לא צלחו בוצעה הדבקה. הואיל וע ניין לנו בזכויות במקרקעין הרי שבכדי שלא תיפול טעות כלשהי, ולמען הזהירות, מצאתי לנכון להורות כי לבקשה הבאה שתוגש יש לצרף שאילתה ממשרד הפנים שלפיה אכן כתובת מגוריו העדכנית של מרדכי מזרחי היא בראש העין רח' מישר 27 - המען שבו נעשו ניסיונות ההמצאה. ככל שלא, הרי שיש לבצע המצאה חוזרת למען המופיע במשרד הפנים.

ו. ל כל בקשה עתידית ורק אם יתמלאו כל התנאים האמורים, יש לצרף פסיקתה לחתימה.

ניתנה היום, כ' אדר א' תשע"ט, 25 פברואר 2019, בהעדר הצדדים.