הדפסה

בית המשפט המחוזי בחיפה ת"א 29856-09-21

לפני כב' השופט רון סוקול, סגן נשיא

התובעים

  1. אלון זאב שגב
  2. רונן בוך

ע"י ב"כ עוה"ד ש' קסוטו

נגד

הנתבעים

  1. אסא לוינגר
  2. נבו ברנר

ע"י ב"כ עוה"ד ד' פורר

3. סולאיר אנרג'יקס הקמה ותפעול בע"מ
4. סולאיר אנרג'יקס הנדסה, שותפות
ע"י ב"כ עוה"ד א' פרנס

5. בריטמן אלמגור זהר ושות' רואי חשבון
ע"י ב"כ עוה"ד ג' פורת

החלטה

1. ביום 25/10/2021, ובשים לב להסכמת הנתבעים 1 - 2, ניתן פסק דין המורה על העברת המסמכים המבוקשים לעיון התובעים. בפסק הדין ניתנה לצדדים אפשרות להתייחס להוצאות ההליך וכעת הגיעה העת להכריע בטענות אלו.

2. הסכמת הנתבעים 1, 2 למסור את המסמכים המבוקשים לעיון התובעים ניתנה רק לאחר הדיון מיום 20/10/2021 ולאחר שנשמעה המלצת בית המשפט לאפשר את העיון. בא כוח הנתבעים הבהיר כי הסכמתם של הנתבעים ניתנה רק לאור הצהרת בא כוח התובעים מפי בא כוחם, כי השימוש במסמכים יעשה רק לטובת החברה ולפי הוראות הדין.

3. איני סבור שיש צורך, בגדרה של ההחלטה בעניין פסיקת ההוצאות, לדון בטענות השונות שהועלו בבקשה לעיון במסמכים, לעניין סמכות בית המשפט למתן צו לעיון מכוח סעיף 267(א) לחוק החברות, התשנ"ט – 1999 ולעניין חובת רואי החשבון של החברה למסור מסמכים ולהשיב על שאלות של הדירקטורים בחברה. די בכך שאעיר כי לכאורה לא הוסיפה הצהרת באי כוח התובעים מאום על חובותיהם של התובעים מכוח הדין וכי ניתן היה להימנע מהעימות המשפטי אם הנתבעים היו מאפשרים עיון ללא הצבת דרישות מיוחדות.

4. בשים לב לאמור, ובשים לב לכך שבסופו של יום הושגו הסכמות, אני מחייב את הנתבעים 1, 2, אסא לוינגר ונבו ברנר, לשלם לתובעים הוצאות ההליך בסך כולל של 10,000 ₪.

איני מוצא מקום לחייב בהוצאות ביחסים שבין התובעים לנתבע 5, משרד רואי החשבון ברייטמן אלמגור, זהר ושות'. על כן התביעה כנגד נתבעת 5 נמחקת ללא צו להוצאות.

ניתנה היום, ה' כסלו תשפ"ב, 09 נובמבר 2021, בהעדר הצדדים.