הדפסה

בית המשפט המחוזי בחיפה ת"א 28254-06-16

בפני כב' השופטת ר. למלשטריך- לטר

התובעים
.1 עיזבון המנוחה ג'מילה חג'אזי שנשאה ת.ז. מס' 20177622 ע"י יורשיה:
.2 גאזי חג'אזי, ת.ז. XXXXXX525
.3 פייסל חג'אזי, ת.ז. XXXXXX712

נגד

הנתבעים
.1עזבון המנוח שחאדה עיסא ח'טיב ז"ל שנשא ת.ז. XXXXX683 ע"י יורשיו:
2. כמאל שחאדה עיסא חטיב ז"ל ת.ז. XXXXXX304 באמצעות יורשיו:
א. מאזן כמאל שחאדה ח'טיב
ב. באסם כמאל שחאדה ח'טיב
ג. עזבון כאמל כמאל שחאדה חטיב ע"י יורשו :
ראפת כאמל חטיב
3. מוחמד שחאדה עיסא ח'טיב, ת.ז. XXXXX381
4. אדיבה שחאדה עיסא ח'טיב-אבו רומי, ת.ז. XXXXX250
5. מופידה שחאדה עיסא ח'טיב-ח'לאיה, ת.ז. XXXXX252
6. עזבון המנוח רג'א שחאדה עיסא חטיב ז"ל ת.ז. XXXXXX806 באמצעות
יורשיו:
א. ראפע רג'א חטיב, ת.ז. XXXXX519
ב. מוחמד ח'יר חטיב, ת.ז. XXXXX694
ג. עדנאן רג'א ח'טיב, ת.ז. XXXXX029
ד. נעמה רג'א ח'טיב, ת.ז. XXXXX617
ה. שאהלא רג'א חטיב, ת.ז. XXXX520
ו. נג'לה רג'א חטיב, ת.ז. XXXX521

7. עזבון המנוח פואד שחאדה עיסא ח'טיב ז"ל ת.ז. XXXXXX724 באמצעות
יורשו :
א. אנואר פואד חטיב, ת.ז. XXXXXX679
8. עזבון המנוח עטא שחאדה עיסא ח'טיב ז"ל, ת.ז. XXXXXX835 באמצעות
יורשיו:
א. פתחי עיסא ח'טיב, ת.ז. XXXXX461
ב. נביל עטא ח'טיב, ת.ז. XXXXX463
ג. מאג'ד עטא ח'טיב, ת.ז. XXXXXX824
9. עיסא שחאדה עיסא ח'טיב, ת.ז. XXXXX971 באמצעות יורשיו:
א. הישאם עיסא ח'טיב, ת.ז. XXXXXX169
ב. מונד'ר עיסא ח'טיב ת.ז. XXXXXX894
ג. שחאדה עיסא ח'טיב ת.ז. XXXXX576
ד. עיסאם ח'טיב, ת.ז. XXXXXX073
ה. חסן עיסא ח'טיב ת.ז. XXXXX124
1 0. ג'לאל שחאדה עיסא ח'טיב ת.ז. XXXXX251 באמצעות יורשיה :
א. ח'זנה ח'טיב
ב. סעיד ג'לאל ח'טיב
ג. ח'אלד ג'לאל ח'טיב
ד. סאמי ג'לאל ח'טיב
11. עזבון המנוח עבד אלהאדי שחאדה עיסא ח'טיב ת.ז. XXXXXX822
באמצעות יורשיו :
א. יונס עבד אלהאדי ח'טיב ת.ז. XXXXXX639
ב. שחאדה עבד אלהאדי ח'טיב ת.ז. XXXXXX324
12. עזבון המנוח זיאד שחאדה עיסא ח'טיב ת.ז. XXXXXX519 באמצעות
יורשתו :
א. לוטפיה ח'טיב ת.ז. XXXXXX925
13. חפיזה יונס ח'טיב ז"ל ת.ז. XXXXX458 באמצעות יורשיה (נתבעים 6,7,8
ע"י יורשיהם הנ"ל)
14. מוניר עלי דיאב, ת.ז XXXXXX004
15. יוסף סעיד כנעאן ת.ז. XXXXX319
<#1#>

החלטה

1. ביום 10.9.17 ניתן פסק דין חלקי במישור היחסים שבין התובעים ונתבעים 3, 14 לפיו התביעה כנגדם נדחתה על הסף.

2. הרקע בתמצית - התובעים 2,3, יורשי התובעת 1 ,הגישו תביעה למתן פסק דין הצהרתי שיצהיר כי הינם בעלי הזכויות ב-5500/23014 חלקים מחלקה 49 שבגוש 18578 באדמות טמרה ששטחה הכולל 23,014 מ"ר, הידועה גם בשם "קנאני" ( להלן: "המקרקעין"). התובעים טוענים כי תובעת 1 רכשה את המקרקעין מנתבע 1 בהסכם מכר מיום 8.9.56 (להלן: "הסכם המכר") , והם המחזיקים והמשתמשים באופן בלעדי במקרקעין. החלקה עברה הליך הסדר מקרקעין, ובשנת 1975 נרשמו 19/64 חלקים ממנה (שהם 6832 מ"ר) על שמותיהם של נתבעים 2-5 כיורשי נתבע 1. התביעה מוגשת כנגד היורשים 2-5 על מנת שיקיימו את התחייבות עזבון המנוח שחאדה.
נתבע 3 (אחד היורשים של עזבון המנוח שחאדה שהוא נתבע 1 ) הרשום בנסח הרישום כבעל זכות של 5/64 חלקים מהחלקה, וכן נתבע 14, מוניר עלי דיאב, אשר רכש מנתבע 3 את זכויותיו בחלקה לפי הסכם מיום 5.5.16 ונרשמה לטובתו הערת אזהרה ביום 22.5.16, הגישו בקשה לסילוק התביעה על הסף. התביעה כנגדם אכן נדחתה על הסף ונפסקו הוצאות.
משיבים 3,14 הגישו בקשה להורות על ביטול צו המניעה הזמני מיום 14.6.16 שמנע את רישום עסקת המכר בין נתבע 3 לנתבע 14 ולהורות על העברת סכום של 5,000 ₪ מתוך כספי הפקדון שהופקדו – אליהם.

3. לפיכך, הגישו התובעים בקשה להותיר את צו המניעה הזמני על כנו, באופן שימשיך למנוע את רישום עסקת המכר בין נתבע 3 לנתבע 14, וזאת בשל כוונתם לערער על פסק הדין החלקי לבית המשפט העליון. התובעים טוענים כי סיכויי הערעור טובים וכן כי לא יגרם כל נזק לנתבעים בשל הארכת תוקף צו המניעה הזמני. לטענתם, רישום מכירת נכס המקרקעין על שם הנתבע 14, תאיין את הערעור שכן לא ניתן יהיה להשיב את המצב לקדמותו. הנתבעים 3,14 טוענים מנגד כי לא הובהר מדוע לא ניתן יהיה להחזיר את המצב לקדמותו, מה גם שלא נטען לחסרון כיס של נתבע 14.

4. דיון והכרעה
4.1 ככלל, הגשת ערעור אינה מעכבת את ביצוע פסק הדין שניתן על ידי הערכאה הדיונית (תקנה 466 לתקנות סדר הדין האזרחי התשמ"ד-1984 (להלן: "התקסד"א)). תקנה 467(א) לתקסד"א מאפשרת לבית המשפט שנתן את פסק הדין , כחריג, להורות על עיכוב ביצוע פסק הדין, עד להגשת הערעור:
"467. (א)בית המשפט רשאי להורות על עיכוב ביצועה של החלטה שנתן, וכן על מתן סעד זמני בנוגע להחלטה כאמור, למועד שיקבע ובתנאים שייראו לו, והוא כל עוד לא הוגשו ערעור או בקשת רשות לערער במועד הגשת הבקשה לסעד זמני או לעיכוב ביצוע; בקשה למתן סעד לפי תקנה זו אפשר שתידון בלא מתן הודעה עליה, אם הוגשה מיד לאחר שימוע ההחלטה."

4.2 על המבקש עיכוב ביצוע פסק הדין להוכיח שני תנאים מצטברים:
האחד, סיכויים טובים לערעור. השני, שמאזן הנוחות נוטה לטובתו . בין תנאים אלו מתקיימת מעין "מקבילית כוחות" . ככל שאחד מהם נוטה למי מבעלי הדין כך ניתן יהיה להקל בדרישת קיומו של התנאי השני ולה יפך. ראו כב' השופטת ע. ברון בע"א 3709/17 מוחמד נביל כיאל נ' ג'מאל יאסין בע"מ (06.06.2017 ):
"כלל הוא כי בעל הדין שזכה במשפטו זכאי לממש את פירות זכייתו בסמוך למועד הזכייה ומבלי שיידרש להמתין לתוצאות הערעור (ראו למשל: ע"א 3831/14 סולימני נ' כונס הנכסים הרשמי, [פורסם בנבו] פסקה 6 (2.7.2014); ע"א 3391/15 גיא נ' פריימן, [פורסם בנבו] פסקה 6 (1.7.2015)). חריגה מהכלל תתאפשר אך אם שוכנע בית המשפט כי סיכויי ערעורו של המבקש טובים וכי מאזן הנוחות נוטה לטובתו ( ע"א 8263/16 אור סיטי נדל"ן, מקבוצת ענבל אור נ' ארז, [פורסם בנבו] פסקה 10 (4.1.2017); ע"א 868/16 גורן נ' בנק מזרחי טפחות בע"מ, [פורסם בנבו] פסקה 14 (10.3.2016)). בין שני התנאים הללו מתקיימת "מקבילית כוחות" כך שכאשר מאזן הנוחות נוטה לטובת המבקש ניתן להקל בדרישה שעניינה סיכויי הערעור, ולהיפך."

4.3 בבקשות לעיכוב ביצוע פסקי דין שעניינן נכסי מקרקעין קיים חשש לנזק בלתי הפיך. אין בכך ללמד כי יש לקבל את הבקשה לעיכוב בכל מקרה, ויש לבחון את נסיבות העניין בכל מקרה לגופו. (כב' השופטת ( כתוארה אז) נאור בע"א 2938/12 חאתם פאיז פארס נ' ראיק פארס (10.06.2012) . במקרה שבפניי, אי עיכוב ביצוע פסק הדין משמעו כי תירשם עסקת המכר בין נתבעים 3 ו-14.
4.4 לטענת התובעים מדובר במקרקעין חקלאיים . ככלל , העברתם בעין אינה בלתי הפיכה ומגלמת נזק כספי הניתן לפיצוי (ע"א 8632/06 בן יעקב נ' מימון 07.01.2007 ). אך מדובר בקרקע שהתובעים טענו כי תפסו בה חזקה מימים ימימה.
על מנת לאפשר לתובעים למצות את זכות הערעור, ולשמר במקביל את ההיתכנות של קבלת הנכס הספציפי לו הם טוענים, אני סבורה שיש מקום להיעתר להארכת צו המניעה הזמני, זאת כנגד הפקדת ערבון מצד התובעים בסכום של 7,500 ₪ (נוסף על זה שכבר הופקד).

וראו גם ע"א 1755/12 בר שפירא נ' עו"ד ישראל בודה (נאמן), (29.03.2012) -
"... ביצוע החלטה הכרוכה במכר מקרקעין עשוי ליצור מצב בלתי הדיר אף אם אין מדובר במקרקעין המשמשים למגורי המערער. בשונה מחיוב כספי המקרקעין הם לעולם מסוימים. לפיכך, דחיית בקשה לעיכוב ביצוע החלטה בנוגע למימוש מקרקעין, תוך הנחה כי במידה וידחה הערעור המערער יפוצה בשווי המקרקעין, אינה בהכרח מאפשרת השבת המצב לקדמותו באופן מלא, שכן המערער לא יוכל בדרך כלל לקבל לידיו את אותם המקרקעין, כי אם את ערכם. לפיכך יתכן, כי בנסיבות מסוימות, אף שהמקרקעין אינם משמשים לצורכי מגורים, אך הם בעלי ערך מיוחד עבור המערער, או בעלי איכויות ייחודיות, תהא הצדקה לעיכוב ביצוע החלטה בדבר מימושם".
גם אם הייתי מאפשרת העברת הזכות על שם נתבע 14 עוד טרם הוכרע הערעור, על מנת לשמר את זכות התובעים לנכס הספציפי, היה צורך לאסור על נתבע 14 לבצע דיספוזיצה כלשהי במקרקעין. מבחינת הנתבעים אין הבדל מהותי בין מצב של עיכוב ביצוע, למצב של איסור ביצוע דיספוזיציה כלשהי בנכס.
4.5 לפיכך, בשלב זה צו המניעה לא יבוטל. על התובעים להפקיד לא יאוחר מיום 23.10.17 סכום נוסף של 7,500 ₪ לפיצוי נזקי הנתבעים 3,14, היה ויידחה הערעור לגופו.
צו המניעה הזמני שניתן ביום 14.06.16 יוותר על כנו עד להגשת הערעור לבית המשפט העליון, ככל שיוגש. יחד עם זאת, כל שאר רכיבי פסק הדין יבוצעו במועדם, וזאת לרבות תשלום ההוצאות לנתבעים 3 ו-14.

5. ב"כ התובעים יודיע לבית המשפט על הגשת הערעור, במועד בו הגיש את הערעור.

6. המזכירות תודיע לצדדים על החלטה זו.

ניתן היום, כ"ז תשרי תשע"ח, 17 אוקטובר 2017, בהעדר הצדדים.

הוקלד על ידי .......