הדפסה

בית המשפט המחוזי בחיפה ת"א 28254-06-16

בפני כב' השופטת ר. למלשטריך- לטר

התובעים
.1 עיזבון המנוחה ג'מילה חג'אזי שנשאה ת.ז. מס' 20177622 ע"י יורשיה:
.2 גאזי חג'אזי, ת.ז. XXXXXX525
.3 פייסל חג'אזי, ת.ז. XXXXXX712

נגד

הנתבעים
.1עזבון המנוח שחאדה עיסא ח'טיב ז"ל שנשא ת.ז. XXXXX683 ע"י יורשיו:
2. כמאל שחאדה עיסא חטיב ז"ל ת.ז. XXXXXX304 באמצעות יורשיו:
א. מאזן כמאל שחאדה ח'טיב
ב. באסם כמאל שחאדה ח'טיב
ג. עזבון כאמל כמאל שחאדה חטיב ע"י יורשו :
ראפת כאמל חטיב
3. מוחמד שחאדה עיסא ח'טיב, ת.ז. XXXXX381
4. אדיבה שחאדה עיסא ח'טיב-אבו רומי, ת.ז. XXXXX250
5. מופידה שחאדה עיסא ח'טיב-ח'לאיה, ת.ז. XXXXX252
6. עזבון המנוח רג'א שחאדה עיסא חטיב ז"ל ת.ז. XXXXXX806 באמצעות
יורשיו:
א. ראפע רג'א חטיב, ת.ז. XXXXX519
ב. מוחמד ח'יר חטיב, ת.ז. XXXXX694
ג. עדנאן רג'א ח'טיב, ת.ז. XXXXX029
ד. נעמה רג'א ח'טיב, ת.ז. XXXXX617
ה. שאהלא רג'א חטיב, ת.ז. XXXX520
ו. נג'לה רג'א חטיב, ת.ז. XXXX521

7. עזבון המנוח פואד שחאדה עיסא ח'טיב ז"ל ת.ז. XXXXXX724 באמצעות
יורשו :
א. אנואר פואד חטיב, ת.ז. XXXXXX679
8. עזבון המנוח עטא שחאדה עיסא ח'טיב ז"ל, ת.ז. XXXXXX835 באמצעות
יורשיו:
א. פתחי עיסא ח'טיב, ת.ז. XXXXX461
ב. נביל עטא ח'טיב, ת.ז. XXXXX463
ג. מאג'ד עטא ח'טיב, ת.ז. XXXXXX824
9. עיסא שחאדה עיסא ח'טיב, ת.ז. XXXXX971 באמצעות יורשיו:
א. הישאם עיסא ח'טיב, ת.ז. XXXXXX169
ב. מונד'ר עיסא ח'טיב ת.ז. XXXXXX894
ג. שחאדה עיסא ח'טיב ת.ז. XXXXX576
ד. עיסאם ח'טיב, ת.ז. XXXXXX073
ה. חסן עיסא ח'טיב ת.ז. XXXXX124
1 0. ג'לאל שחאדה עיסא ח'טיב ת.ז. XXXXX251 באמצעות יורשיה :
א. ח'זנה ח'טיב
ב. סעיד ג'לאל ח'טיב
ג. ח'אלד ג'לאל ח'טיב
ד. סאמי ג'לאל ח'טיב
11. עזבון המנוח עבד אלהאדי שחאדה עיסא ח'טיב ת.ז. XXXXXX822
באמצעות יורשיו :
א. יונס עבד אלהאדי ח'טיב ת.ז. XXXXXX639
ב. שחאדה עבד אלהאדי ח'טיב ת.ז. XXXXXX324
12. עזבון המנוח זיאד שחאדה עיסא ח'טיב ת.ז. XXXXXX519 באמצעות
יורשתו :
א. לוטפיה ח'טיב ת.ז. XXXXXX925
13. חפיזה יונס ח'טיב ז"ל ת.ז. XXXXX458 באמצעות יורשיה (נתבעים 6,7,8
ע"י יורשיהם הנ"ל)
14. מוניר עלי דיאב, ת.ז XXXXXX004
15. יוסף סעיד כנעאן ת.ז. XXXXX319
<#1#>

<#1#>

החלטה

בפניי בקשת התובעים לתיקון כתב התביעה שעניינה מתן פסק דין הצהרתי שיצהיר כי התובעים 2,3 הינם בעלי הזכויות ב- 5500/23014 חלקים מחלקה 49 שבגוש 18578 באדמות טמרה.

הרקע הרלוונטי לבקשה
ביום 10.9.17 ניתן פסק דין חלקי שבו נדחתה התביעה על הסף כנגד נתבעים 3 ו- 14.
על פסק הדין הלקי הוגש ערעור לבית המשפט העליון ביום 31.10.17, וביום 28.2.19 בית המשפט העליון קיבל באופן חלקי את הערעור . התקבלה קביעת בית משפט זה כי לאור ס' 81 לפקודת הסדר זכויות במקרקעין [נוסח חדש] התשכ"ט 1969 אין לקבל את טענות המבקשים ל"זכות שביושר" או לנאמנות קונסטרוקטיבית שכן קבלת טענות אלו מרוקנת מתוכן את סעיף 81. יחד עם זאת, בית המשפט העליון התייחס לכך שבפסק הדין החלקי לא ניתנה נפקות לחתימת המשיבים 2-5 על תצהיר וטופס מש"ח משנת 1990 באמצעותם בקשו משיבים אלו להעביר את המקרקעין ואף שולמו מסים וניתנו אישורי טאבו. גם יורשי המשיב 1 חתמו לאחרונה על כך שהזכויות במקרקעין נמכרו בזמנו למבקשת 1.
1.3 על כך כתב בית המשפט העליון בפסקה 4 לפסק הדין -

הדיון הוחזר לבית משפט קמא על מנת שידון בנושאים אלו.
בדיון שהתקיים ביום 18.3.19, נחלקו הצדדים באלו נושאים אמור בית המשפט לדון לפי החלטת בית המשפט העליון. התובעים טענו כי הדיון פתוח בכל טענה שימצאו לנכון, לרבות טענה חדשה בכתב תביעה כפי שיבקשו לתקן, ואילו הנתבעים טענו כי מדובר בטענות הקשורות למסמכים שיכולים להוות הודאת בעל דין או כאלה העוצרים את תקופת ההתיישנות לרבות בטענה האם הנסיבות מלמדות על מרמה. לפיכך ניתנה החלטה שבה ציינתי כי אני נוטה להבין את פסק הדין של בית המשפט העליון בדרך בו הבינו אותו הנתבעים, אך היה וב"כ התובעים סובר אחרת, יפנה בבקשת הבהרה לבית המשפט העליון בתוך 30 יום מהיום, על מנת שמסגרת הדיון בתיק זה תתאים להחלטת בית המשפט העליון. בקשת הבהרה כזו לא הוגשה לבית המשפט העליון.
נתבע 3 הגיש בקשה למתן הוראה להגשת סיכומים עקב הערעור בעליון לעניין המסמכים אשר אוזכרו בפסקה 4 לפסק דינו של השופט עמית וזאת לאחר שהתובעים לא הגישו בקשת הבהרה כפי שהוריתי.
התובעים התנגדו להגשת סיכומים, וביום 2.6.19 הגישו בקשה לתיקון כתב התביעה. התבקש תיקון באופן שיפורטו עובדות המקימות עילה לתיקון הרישום בהתאם לס' 93 לפקודת הסדר זכויות במקרקעין [נוסח חדש] התשכ"ט 1969 , פירוט עסקאות עם הנתבעים 14,15 וכן צירוף נתבעים נוספים.
המשיבים 3,14 שבעניינם ניתן פסק הדין החלקי, וכן נתבע 15 התנגדו לבקשה לתיקון כתב התביעה.
6. דיון והכרעה
כאמור, התובעים לא הגישו בקשת הבהרה לבית משפט העליון . לפיכך הדיון בהתייחס אליהם מוגבל למסמכים ולפעולות היכולות להיחשב כהודאת בעל דין, או כאלו העוצרים את ההתיישנות, וכן לנסיבות שתוארו בכתב התביעה, האם מהוות מרמה.
התובעים טענו כי התיקון מתחייב לאחר לימוד התיק, בשל הערות בית המשפט כפי שקבלו ביטוי וכן בשל שינויים שהתרחשו לאחר הגשת כתב התביעה המקורי. התובעים מציינים כי בשל כך שהתיק נמצא בשלב של קדם משפט יש לאפשר את התיקון. (יוער כי כתב תביעה מתוקן לראשונה הוגש כבר ביום 2.1.17, להלן "כתב התביעה המתוקן בראשונה")
אלא שהתיק איננו עומד במישור היחסים שבין התובעים ונתבעים 3,14 בשלב של קדם משפט. פסק הדין החלקי שניתן בעניינם של צדדים אלו חתם את הנושאים שאין לפתוח לפי החלטת בית המשפט העליון והינו בגדר מעשה עשוי. פסק הדין החלקי שניתן ביום 10.9.17 הינו מפורט ומנומק, והשלים את הדיון על בסיס הנסיבות שפורטו, למעט הנושאים שבית המשפט העליון הורה על בחינתם.
טענת התובעים 2,3 בכתב התביעה המתוקן לראשונה הייתה כי הם יורשי התובעת 1 (להלן "המנוחה") אשר רכשה מנתבע 1 5500/23014 חלקים מחלקה 49 בגוש 18578 באדמות טמרה (להלן "המקרקעין") בהסכם מכר מיום 8.9.56 והם המחזיקים והמשתמשים באופן בלעדי במקרקעין בשטח של 5,500 מ"ר. חלקה 49 כולה היא כ-23 דונם. לפי נסח הטאבו הנתבעים 2-5 מחזיקים ב-19/64 חלקים מהחלקה (כ-6832 מ"ר) שרשומים על שמם מיום 2.9.75, כרישום בעלות לאחר הסדר. רשות הפיתוח והימנותא מחזיקים ב-10/64 מהחלקה. יובהר כי נתבע 3 הוא אחד היורשים של נתבע 1 הרשום בנסח הרישום כבעל זכות של 5/64 חלקים מחלקה 49 בגוש 18578 באדמת טמרה. נתבע 14 רכש מאת נתבע 3 את זכויותיו בחלקה לפי הסכם מיום 5.5.16 ונרשמה לטובתו הערת אזהרה ביום 22.5.16.
לתביעה צורף כנתבע נוסף על פי בקשתו, נתבע מס' 15, מר יוסף סעיד כנעאן אשר הצהיר כי בשנת 1960 רכש 36/64 חלקים מהזכויות בחלקה מיורשי הנתבע 1 שהם נתבע 2,4,5 ובנים אחרים של נתבע 1, שהם נתבעים 6,7,8.(סה"כ 12,945 מ"ר). נתבע 15 הגיש תביעה לבית המשפט המחוזי בתיק 399/05 וביום 21.12.06 ניתן פסק דין המצהיר עליו כבעלים של 34/64 חלקים מהחלקה, תחת החלקים של נתבעים 2, 4-8. (להלן "פסק הדין הישן").(לא הוזכר שמה של חפיזה, על אף שחלקיה נספרו בפסק הדין כחלק מרכישת הנתבע 15). נרשמה הערת אזהרה לזכותו של נתבע 15 ביום 12.3.07, אך זו לא נרשמה בטעות לטענתו על החלקים של נתבעים 2,4,5 . האחרונים הגישו בקשה לביטול פסק הדין הישן.
בכתב התביעה המתוקן לראשונה נטען כי התביעה הוגשה כנגד נתבעים 2-5 כנציגי יורשי המנוח הוא הנתבע 1, בשל התחייבות שאלו נתנו למנוחה בקשר להעברת 5500/23014 מהזכויות בחלקה על שמה. נתבע 3 טען בכתב הגנתו כי מעולם לא חתם על תצהיר או על דיווח למיסוי מקרקעין, מדובר במסמך מזויף והוא אף הגיש תלונה למשטרה. כעת מבקשים התובעים להסתמך על התצהירים והדיווח למס שבח, ו על מספר הודאות נוספות שניתנו במסגרת הסכם פשרה מאוגוסט 2016 וכן במעמד הפניה לבית המשפט העליון.
לאחר עיון מפורט בבקשה לכתב התביעה המתוקן ובכתב התביעה המתוקן שצורף לו, ולאחר עיון בטענות הנתבעים, מצאתי להתיר את התיקון בכפוף לכך שהדיון אשר יתקיים מול נתבעים 3,14 יהיה אך ורק בשאלות שהותיר בית המשפט העליון לדיון. לעניין תזכורת התביעה, הנסיבות העובדתיות יהיו כפי שתואר בכתב התביעה המתוקן בראשונה, ולא כפי שמורחב בבקשה הנוכחית לתיקון כתב תביעה . היינו, תישאר הטענה כפי שמצאה ביטוי בס' 7 בכתב התביעה המתוקן בראשונה : "החלקה נרשמה בשנת 1975 בין היתר על שם הנתבעים 2-5, רישום לאחר הליכי הסדר, והמנוחה ג'מילה רכשה זכויות בחלקה מהמנוח טרם סיום הליכי ההסדר, כאשר יורשי המנוח שחאדה תבעו בשמו את כל החלקה, באותם הליכים, מבלי ליידע את פקיד ההסדר אודות השטח שמכר אביהם הנתבע 1 לתובעת 1 על פי ההסכם."
לא תותר ההרחבה העובדתית שמבקשים התובעים להוסיף בבקשה המצוינים כס' 8,9 ,26 48 בכתב התביעה המתוקן שצירפו לבקשתם.
אין באישור הבקשה לתיקון כתב התביעה בהסתייגויות שנקבעו, כדי לחסום טענה כלשהי מטעם הנתבעים, באשר היא, לרבות טענת התיישנות ושיהוי.
לא יותר צירופו של פקיד ההסדר כבעל דין, מה גם שלא נטענת כנגדו עילה כלשהי. ירצו התובעים יזמנו את פקיד ההסדר כעד.
יחד עם זאת על התובעים להוסיף כמשיבים את מי שרשום כבעל זכויות בנסח, ושמו לא מופיע בין המשיבים.
ב"כ התובעים יוודא מסירה של כתב התביעה המתוקן (בהשמטת ס' 8,9, 26 ,48 שבו ) לנתבעים כולם בתוך15 ימים מהיום ויציג את אישורי המסירה. לנתבעים הקיימים ניתנת שהות של 30 יום אם ירצו להגיש כתב הגנה מתוקן מטעמם. הנתבעים החדשים יגישו כתב הגנה לפי התקנות.
7. התיק נקבע לקדם משפט ליום 17.12.19 שעה 09:40.
8. המזכירות תודיע לצדדים על החלטה זו.

ניתנה היום, כ"ו אלול תשע"ט, 26 ספטמבר 2019, בהעדר הצדדים.