הדפסה

בית המשפט המחוזי בחיפה ת"א 28254-06-16

בפני כב' השופטת ר. למלשטריך- לטר

התובעים
.1 עיזבון המנוחה ג'מילה חג'אזי שנשאה ת.ז. מס' 20177622 ע"י יורשיה:
.2 גאזי חג'אזי, ת.ז. XXXXXX525
.3 פייסל חג'אזי, ת.ז. XXXXXX712

נגד

הנתבעים
.1עזבון המנוח שחאדה עיסא ח'טיב ז"ל שנשא ת.ז. XXXXX683 ע"י יורשיו:
2. כמאל שחאדה עיסא חטיב ז"ל ת.ז. XXXXXX304 באמצעות יורשיו:
א. מאזן כמאל שחאדה ח'טיב
ב. באסם כמאל שחאדה ח'טיב
ג. עזבון כאמל כמאל שחאדה חטיב ע"י יורשו :
ראפת כאמל חטיב
3. עזבון מוחמד שחאדה עיסא ח'טיב, ת.ז. XXXXXX814
ע"י יורשיו
א. זוהיר מוחמד ח'טיב ז"ל שנשא ת.ז. XXXXX512 ע"י יורשיו:
א1. סובחיה ח'אלד עואד (חטיב) ז"ל ת.ז. XXXXX223
א2. מוחמד זוהיר ח'טיב ת.ז. XXXXX696
א3. אחמד זוהיר ח'טיב ת.ז. XXXXXX455
א4. מחמוד זוהיר ח'טיב ת.ז. XXXXXX191
א5. מנאל זוהיר חג'אזי ת.ז. XXXXX115
ב. רוחיה מוחמד שחאדה ח'טיב ז"ל ת.ז. XXXXX184 ע"י יורשיה:
ב1. יסמין עסאם יאסין ת.ז. XXXXX314
ב2. עיסאם מונזר חטיב ת.ז. 34 996116
ב3. ופא מונדר חטיב ת.ז.XXXXX465
ב4. כארם מונדר ח'טיב ת.ז. XXXXX149
ב5. מוחמד מונדר חטיב ת.ז. XXXXX684
ג. נואל מוחמד שחאדה חטיב ת.ז. XXXXX060
ד. אמאל מוחמד שחאדה חטיב (עואד) ת.ז. XXXXX808
ה. אזדהאר מוחמד שחאדה חטיב (יאסין) ת.ז. XXXXX788
ו. היאם מוחמד שחאדה חטיב (חסנין) ת.ז. XXXXX255
ז. סאוסן מוחמד שחאדה חטיב ת.ז. XXXXX109
ח. פאטמה מוחמד שחאדה חטיב ת.ז.XXXXX360
ט. מונא מוחמד שחאדה חטיב (דיאב) ת.ז. XXXXX512
4. אדיבה שחאדה עיסא ח'טיב-אבו רומי, ת.ז. XXXXX250
5. מופידה שחאדה עיסא ח'טיב-ח'לאיה, ת.ז. XXXXX252
6. עזבון המנוח רג'א שחאדה עיסא חטיב ז"ל ת.ז. XXXXXX806 באמצעות
יורשיו:
א. ראפע רג'א חטיב, ת.ז. XXXXX519
ב. מוחמד ח'יר חטיב, ת.ז. XXXXX694
ג. עדנאן רג'א ח'טיב, ת.ז. XXXXX029
ד. נעמה רג'א ח'טיב, ת.ז. XXXXX617
ה. שאהלא רג'א חטיב, ת.ז. XXXX520
ו. נג'לה רג'א חטיב, ת.ז. XXXX521

7. עזבון המנוח פואד שחאדה עיסא ח'טיב ז"ל ת.ז. XXXXXX724 באמצעות
יורשו :
אנואר פואד חטיב, ת.ז. XXXXXX679
סמיר פואד ח'טיב ת.ז. XXXXX988
תייסיר ח'טיב ת.ז. XXXXX970
8. עזבון המנוח עטא שחאדה עיסא ח'טיב ז"ל, ת.ז. XXXXXX835 באמצעות
יורשיו:
א. פתחי עיסא ח'טיב, ת.ז. XXXXX461
ב. נביל עטא ח'טיב, ת.ז. XXXXX463
ג. מאג'ד עטא ח'טיב, ת.ז. XXXXXX824
9. עזבון עיסא שחאדה עיסא ח'טיב, ת.ז. XXXXX971 באמצעות יורשיו:
א. הישאם עיסא ח'טיב, ת.ז. XXXXXX169
ב. מונד'ר עיסא ח'טיב ת.ז. XXXXXX894
ג. שחאדה עיסא ח'טיב ת.ז. XXXXX576
ד. עיסאם ח'טיב, ת.ז. XXXXXX073
ה. חסן עיסא ח'טיב ת.ז. XXXXX124
1 0. עזבון ג'לאל שחאדה עיסא ח'טיב ת.ז. XXXXX251 באמצעות יורשיה :
א. ח'זנה ח'טיב
ב. סעיד ג'לאל ח'טיב
ג. ח'אלד ג'לאל ח'טיב
ד. סאמי ג'לאל ח'טיב
11. עזבון המנוח עבד אלהאדי שחאדה עיסא ח'טיב ת.ז. XXXXXX822
באמצעות יורשיו :
א. יונס עבד אלהאדי ח'טיב ת.ז. XXXXXX639
ב. שחאדה עבד אלהאדי ח'טיב ת.ז. XXXXXX324
ג. לוטפי עבדאלהאדי ח'טיב ת.ז.XXXXX140
ד. עאדל עבדאלהאדי ח'טיב ת.ז. XXXXX215
ה. אבראהים עבדאלהאדי ח'טיב ת.ז. XXXXX755
ו. אחמד עבדאלהאדי ח'טיב ת.ז. XXXXX324
12. עזבון המנוח זיאד שחאדה עיסא ח'טיב ת.ז. XXXXXX519 באמצעות
יורשתו :
א. לוטפיה ח'טיב ת.ז. XXXXXX925
13. חפיזה יונס ח'טיב ז"ל ת.ז. XXXXX458 באמצעות יורשיה (נתבעים 6,7,8
ע"י יורשיהם הנ"ל)
14. מוניר עלי דיאב, ת.ז XXXXXX004
15. יוסף סעיד כנעאן ת.ז. XXXXX319
16. רשות הפיתוח
17. הימנותא בע"מ ח.פ. 51-000229-8
18. ערמוש וליד עלי, ת.ז. XXXXXX736
19. ערמוש עבד אלמונעם עלי ת.ז. XXXX166
20 ערמוש אנואר עלי ת.ז. XXXX445
<#1#>

<#1#>

החלטה

ביום 26.9.19 ניתנה החלטתי בבקשת התובעים לתיקון כתב התביעה בשנית . ההחלטה הייתה מפורטת ומנומקת, והורתה לתובעים מה לא יכלל, ואיזה סעיפים עליהם להשמיט מכתב התביעה המתוקן בשל מסגרת הדיון המצומצמת עליה הורה בית המשפט העליון.

ואכן, כתב התביעה תוקן (להלן "כתב התביעה המתוקן בשנית") ונמסר לנתבעים.

ביום 20.11.19 הגיש הנתבע מוניר דיאב הודעה לבית המשפט. נטען כי בניגוד להחלטת בית המשפט ב"כ התובעים העלה בכתב תביעתו המתוקן בשנית את טענת המרמה, טענה שלא נטענה קודם לכן, וזאת במסגרת סעיפים 24-28 לכתב התביעה המתוקן. עוד נטען כי בס' 37, 50 (ה) הוסיף ב"כ התובעים את הטענה כי פסק הדין לטובת הנתבע כנעאן יוסף הושג במרמה. עוד נטען כי התובעים לא צירפו את כל הנתבעים הראויים, שכן לא צורפו כל היורשים של המנוח שחאדה עיסא חטיב (שהיה נשוי לשלוש נשים) ,וכן ציינו חלק מהנתבעים כאנשים חיים, למרות שכבר נפטרו והיה צריך לתבוע את עזבונם באמצעות יורשיהם.

התובעים הגיבו כי תיקון כתב התביעה היה בדיוק לפי החלטת בית המשפט אשר הורה על השמטת מספר סעיפים, ואלו אכן הושמטו.

עיון בהחלטתי מיום 26.9.19 מלמד כי היתה התייחסות מפורשת לנושא תזכורות התביעה, באופן שלא הותר השינוי העובדתי כפי שהתבקש בבקשה לתיקון כתב התביעה בשנית. וכך נרשם בהחלטתי , בס' 6.5-
"לעניין תזכורת התביעה, הנסיבות העובדתיות יהיו כפי שתואר בכתב התביעה המתוקן בראשונה, ולא כפי שמורחב בבקשה הנוכחית לתיקון כתב תביעה . היינו, תישאר הטענה כפי שמצאה ביטוי בס' 7 בכתב התביעה המתוקן בראשונה : "החלקה נרשמה בשנת 1975 בין היתר על שם הנתבעים 2-5, רישום לאחר הליכי הסדר, והמנוחה ג'מילה רכשה זכויות בחלקה מהמנוח טרם סיום הליכי ההסדר, כאשר יורשי המנוח שחאדה תבעו בשמו את כל החלקה, באותם הליכים, מבלי ליידע את פקיד ההסדר אודות השטח שמכר אביהם הנתבע 1 לתובעת 1 על פי ההסכם."
התייחסות זו ניתנה בהחלטתי בנוסף להוראה להשמטת סעיפים מסוימים.
כתב התביעה המתוקן בשנית שהגישו התובעים כלל את ס' 24, המתייחס לתזכורות התביעה באופן הסותר את החלטתי, ויש להשמיטו. שאר הסעיפים 25 -28 בכתב התביעה המתוקן בשנית מתאימים להחלטתי וכן להוראת בית המשפט העליון.

עוד טוען הנתבע מוניר דיאב כי כתב התביעה המתוקן בשנית מייחס לנתבע מר יוסף כנעאן מרמה בהשגת פסק הדין בת.א 399/06 (וצריך להיות 399/05) . טענה זו אמנם לא הופיעה בכתב התביעה המתוקן בראשונה, אך מאחר ומול נתבע 15 עדיין לא ניתן כל פסק דין (להבדיל ממצבם של נתבעים 3,14) , לא קמה מניעה לתיקון המבוקש.
הנתבע מוניר דיאב העיר גם לגבי ס' 50 (ה) בכתב התביעה המתוקן בשנית, אך לא מצאתי סעיף כזה.

התביעה הוגשה ביוני 2016. לא ברור לי מדוע עד כה, דצמבר 2019 לא היה ספק בידי התובעים לכלול את כל הנתבעים הדרושים. לא ניתן להשאיר תיק בבית משפט כמעטפה פתוחה, ולתקן בו חדשות לבקרים את שמות הנתבעים הנחוצים.

ס' 24 יושמט מכתב התביעה המתוקן בשנית. ליד הספרה 24 יירשם – נמחק. לא ישונה המספור של שאר הסעיפים בכתב התביעה המתוקן בשנית.

עוד אני מעירה כי כותרת כתב התביעה, וכן כל בקשה אחרת בתיק, תהיה זו אשר מופיע ה בכותרת הפרוטוקול.

המזכירות תודיע לצדדים על החלטה זו.

לתשומת לב ב"כ התובעים – עליו להודיע על מועד הדיון החדש שנקבע ליום 27.12.19 לכל הנתבעים אשר מופיעים בכתב התביעה המתוקן בשנית.

ניתנה היום, י"ז כסלו תש"פ, 15 דצמבר 2019, בהעדר הצדדים.