הדפסה

בית המשפט המחוזי בחיפה ת"א 26028-06-19

מספר בקשה:2
בפני
כבוד ה שופטת תמר שרון נתנאל

מבקשים

חסן בכרי

נגד

משיבים

 1. עווד מוסא (המנוח)
 2. חמד מוסא
 3. מוסא מוסא
 4. ח'אלד מוסא
 5. מוחמד מוסא
 6. מועין מוסא
 7. מוחמד בכרי (המנוח)
 8. זיאד בכרי
 9. עמאד בכרי
 10. איאד בכרי
 11. חוסין בכרי
 12. ח'אלד בכרי
 13. מחמוד בכרי
 14. חמד בכרי
 15. עלי בכרי
 16. פאטמה בכרי (המנוח)
 17. אחמד בכרי (המנוח)
 18. חסין בכרי
 19. עלי בכרי
 20. סעיד בכרי
 21. סובחייה חסין
 22. חפידה בכרי
 23. לוטפיה חמאדה
 24. ג'מאל בכרי
 25. נאיפה בכרי
 26. חיאת בכרי
 27. אחמד שמא
 28. ופייה שמא
 29. עאישה בכרי (המנוח)
 30. מוחמד שעבאן
 31. ופיה שעבאן
 32. אוסאמה שעבאן
 33. ג'מאל שעבאן
 34. אמאל ח'טיב
 35. סינא כנעאן
 36. חפידה בכרי (המנוח)
 37. בדיעה בכרי (המנוח)
 38. יאסין בכרי (המנוח)
 39. תמאם בכרי
 40. מוחמד בכרי
 41. חסן בכרי
 42. אחמד בכרי
 43. אנור בכרי
 44. ג'מאל בכרי
 45. כמאל בכרי
 46. בדיעה בכרי
 47. מרים בכרי
 48. ח'יריה בכרי
 49. נאהדה בכרי
 50. פאטמה בכרי
 51. סאלח בכרי (המנוח)
 52. סעידה בכרי (המנוח)
 53. מוחמד בכרי
 54. סובחי בכרי (המנוח)
 55. כלסום בכרי
 56. סאלח בכרי
 57. מנאר בכרי
 58. סאמח בכרי
 59. סחר בכרי
 60. מוחמד בכרי
 61. יאסין בכרי
 62. אחמד בכרי
 63. סלים בכרי
 64. דלאל בכרי
 65. נאדיה בכרי
 66. פאטמה בכרי
 67. בדיעה בכרי
 68. אמאל בכרי
 69. נואל בכרי
 70. היאם בכרי
 71. אמנה שמא (המנוח)
 72. מדינת ישראל
 73. משרד מיסוי מקרקעין נצרת

החלטה

1. מונחת בפני בקשה לסילוק התביעה על הסף, נגד נתבעים 70-10 בלבד (להלן: "המבקשים"), שהוגשה ע"י עו"ד דבאח עלי חסן (להלן: "עו"ד דבאח"), המגדיר עצמו כבא כוחם של המבקשים, זאת - על אף שלא צורף על ידו ייפוי כוח אשר מסמיך אותו לטפל בעניינם של המבקשים, אלא הוגש רק ייפוי כוח מטעם נתבע מס' 50 (חסן סאלח בכרי ת"ז XXXXXX632).

2. מדובר בתביעה למתן סעד הצהרתי בנוגע ל- 500/7077 חלקים, המהווים 500 מ"ר מחלקה 77, גוש 18818, באדמות דיר אל-אסד , ששטחה הכולל הוא 7,077 מ"ר (להלן: " המקרקעין").

3. ביום 13.03.1978 נערך הסכם מכר (להלן: "הסכם המכר"), בין התובע מס' 1 - עווד חאלד חמאד מוסא ז"ל ואחיו, התובע מס' 6 - פיאד חאלד חמד מוסא (שייקראו, להלן, יחדיו: " הקונים"), לבין הנתבע מס' 1 - המנוח מוחמד חוסין בכרי ז"ל (להלן: " המנוח בכרי" או "המוכר"). התובעים 5-2 הם יורשיו של תובע מס' 1.

התובעים מבקשים מתן פסק דין הצהרתי המצהיר, כי הם זכאים להירשם כבעלים במקרקעין, מכוח הסכם המכר (התובעים 5-2 – מכוח ירושתם את התובע 1).

4. נטען, כי בעת כריתת הסכם המכר, היו המקרקעין רשומים על שם אביו של המנוח בכרי - חוסין מוחמד בכרי (להלן: " אבי המנוח בכרי") וטרם נרשמו על שם המנוח בכרי עצמו, אך התובעים הדגישו, כי המנוח בכרי קיבל מאביו את המקרקעין ללא תמורה עוד בשנת 1954, והצהיר על כך כדין, בפני רשויות המס בנצרת תחת שומה מס' 21179/7. לטענתם, כל המיסים שולמו, אך הרישום לא הושלם.

5. במהלך השנים שעברו, נפטרו אבי המנוח בכרי ו כן המנוח בכרי עצמו, וביום 30.01.2002, נרשמו המקרקעין על שם יורשיו של המנוח בכרי.

6. כאן המקום לציין, כי תביעה קודמת בה ייצג עו"ד דבאח את הנתבעים בבית המשפט המחוזי בחיפה, בעניין המקרקעין נשוא התביעה, בתיק ה"פ 26409-10-16, נמחקה על הסף ביום 02.07.2018 (ע"י כב' השו' אטיאס), נוכח כך שהתיק "טרם הבשיל" לדיון, מאחר שלא צורפו צווי ירושה של כל היורשים, גם לאחר ארכות נוספות שניתנו לצורך הגשתם וכן נוכח כך שהתובע 1 עצמו, נפטר זמן קצר לאחר הגשת התביעה, והיה צורך להוציא צו ירושה גם בעניינו.

7. בהחלטתי מיום 13.08.2019, הוריתי לעו"ד דבאח לפרט אילו תביעות קודמות התנהלו בין הצדדים וסולקו על הסף, בעניין המקרקעין נשוא התביעה, פרט לתביעה שפורטה בסעיף הקודם לעיל.
בתגובה שהגיש עו"ד דבאח ביום 11.09.2019, פירט עו"ד דבאח תיק נוסף שהתנהל בין הצדדים, ע"ר 19616-02-14 (מיום 03.03.2014) (בפני כב' השופט ד"ר רניאל) שם נדחה ערעור שהגישו התובעים על החלטה בתיק ת.א 26361-09-13 (שניתנה ע"י כב' השופט חננאל שרעבי שכיהן אז כרשם) בה הורה לתובעים לצרף צווי ירושה של כל היורשים לתביעה לצורך הדיון בתיק.

נוכח דחיית הערעור, ביקש ב"כ התובעים שם, למחוק את התביעה ללא צו להוצאות, על מנת שתינתן לו האפשרות להוציא את כל צווי הירושה הדרושים ולהגיש את התביעה מחדש, ואכן ביום 21.06.2015, נמחקה התביעה לבקשת התובעים.

8. יודגש, כי נראה שלא בכדי לא הוגשה כל בקשה מצד נתבעים 1-9, שכן לכתב התביעה צורפו תצהירים של נתבעים אלה, בהם הם מאשרים את נכונות האמור בתביעה ואת זכויותיהם הנטענות של התובעים במקרקעין.

9. בקשת המבקשים לסילוק התביעה על הסף נגד המבקשים נעוצה בשתי טענות; התיישנות והיעדר עילה [על פי תקנה 100(1) לתקנות סדר הדין האזרחי, תשמ"ד-1984].

10. לעניין ההתיישנות נטען, כי התביעה הוגשה אחר 39 שנים לאחר המועד בו נערך ההסכם ולכן התיישנה זה מכבר. אומר מיד, כי אין מקום להכריע, כעת בטענה זו, באשר היא דורשת בירור עובדתי. לפיכך, תידון הטענה בסיום ההליך (ככל שיהיה צורך בכך).

11. לעניין העדר עילת תביעה [תקנה 100(1) לתקנות סדר הדין האזרחי, תשמ"ד-1984] נטען, כי נתבעים 10-70 לא היו חלק מהעסקה הנטענת בכתב התביעה; נטען כי הזכויות שקיבל המנוח בכרי מאביו, על פי טענתו, נרשמו על שם יורשיו של המנוח בכרי בלבד, ולא על שם יתר הנתבעים; הנתבעים 10-70 טוענים, כי אין כל זכות במקרקעין שנמכרו לתובעים ולכן אין כל בסיס עובדתי לתביעה שהוגשה נגדם. כן טוענים הם, כי גם העיקול שהוטל על המקרקעין על ידי מיסוי מקרקעין, אינו קשור אליהם. לטענתם, לתובעים יש עילת תביעה רק נגד נתבעים 9-2, שהם יורשיו של נתבע 1, אשר ביצע את העסקה ולכן יש לסלק את התביעה נגדם (נגד נתבעים 70-10) על הסף.

12. כפי שציינתי לעיל, עו"ד דבאח הגיש ייפוי כוח עליו חתום נתבע מס' 50 בלבד, ולא הגיש ייפוי כוח מטעם יתר הנתבעים, וזאת למרות שהוא מכנה עצמו בבקשה זו, כ- "ב"כ הנתבעים".

נוכח אי צירוף ייפוי כוח מטעם יתר הנתבעים, ביקשו התובעים ביום 22.09.2019 שאדחה, על הסף, את הבקשה דנן שכן, לשיטתם, כל עוד לא הוגש ייפוי כוח מטעם כל הנתבעים, אין לעו"ד דבאח כל סמכות להגיש כל בקשה מטעם יתר הנתבעים.

בהחלטותיי (הן מיום 13.10.2019, והן מיום 29.10.2019) הוריתי לעו"ד דבאח להסיר מחדל זה, ולהגיש יפוי כוח מטעם כל אחד ואחד מהנתבעים וזאת עד ליום 07.11.2019.

13. ביום 06.11.2019, הגיש עו"ד דבאח תגובה להחלטתי, בה טען, שוב, כי הנתבעים 70-10 מודיעים לכב' בית המשפט כי אין להם כל קשר ליורשיו של המנוח בכרי או ליורשי אביו וכי אין להם כל קשר לעסקה הנטענת. לפיכך, אין לתובעים כל עילת תביעה נגדם ויש לסלק את התביעה נגדם על הסף. עוד נטען, כי עמדתם של כל הנתבעים הנ"ל זהה לעמדתו של נתבע מס' 50 (המיוצג על ידו) ואף חלק מהם ויתר (עוד בתביעה הקודמת) על זכותם לייצוג, לטובת נתבע 50. לתגובתו צורף מסמך שלטענתו מהווה ויתור כזה של חלק מהנתבעים הנ"ל.

ביום 10.12.19, נתתי החלטה לפיה כלל הטענות ידונו בישיבה המקדמית שנקבעה ליום 13.01.2019.

14. ביום 11.12.2019 הגיש ב"כ התובעים הודעה נוספת, בה ביקש למחוק את הבקשה שהגיש עו"ד דבאח לסילוק התביעה על הסף (נגד נתבעים 10-70) נוכח אי צירוף ייפוי כוח מטעם יתר הנתבעים. לפיכך, ניתנת החלטה זו.

דיון והכרעה:

15. לעניין היעדר ייפויי כוח אפנה את תשומת לבו של עו"ד דבאח לכך, שעל אף ש"קיומו של ייפוי-כוח בכתב איננו מהווה תנאי מהותי להקמת הייצוג, אלא אך אמצעי להוכחתו" (ראו: רעא (י-ם) 29327-11-17 סינדי צימרינגנ' מקסימה קורפורייט הולדינגס (שם בפיסקה 9, מיום 01.02.2018) [להעדר הצורך בייפוי כוח בכתב לשם יצירת שליחות בכל המתייחס ליחסי עו"ד-לקוח ראו: דנ"פ 2192/00‏ נוי נ' אמינוף, פ''ד נד(2) 138) (09.04.2000); וכן ע"א 23/83 יוחימק נ' קדם, פ"ד לח(4) 309, בעמ' 315 (09.05.1985)], עדיין יש צורך להוכיח את השליחות ולא ברור כיצד מוכחת, בתיק זה, שליחות בין עו"ד דבאח לבין כל הנתבעים אשר עו"ד דבאח טוען כי הוא מייצגם ומדוע נתבעים אלה לא חתמו על ייפויי כוח.

לא נעלם ממני המסמך שהגיש עו"ד דבאח ובו "הצהרה ואישור" של יורשי המנוחה בדיעה חוסין בכרי, כי הם מוותירם על כל זכויותיהם בירושת המקרקעין מכוח ירושתם את המנוחה, לטובת "הנכד היורש חסן סלאח בכרי", שהוא נתבע מס' 10, אולם אין בכך כדי ליתר ייפוי כוח מטעם שאר הנתבעים, שלא חתמו על המסמך.

בדיון הקרוב אצפה לקבל מעו"ד דבאח תשובה הולמת ומוסמכת לגבי שאר הנתבעים.

16. לגופו של ענין - לאחר שעיינתי בטענות הצדדים ובחומר שהוגש בתיק, החלטתי לדחות את הבקשה לסילוק על הסף.

17. הלכה היא, כי סילוק תביעה על הסף הוא צעד קיצוני אשר יעשה במקרים חריגים בלבד, רק כאשר ברור על פניו כי לבעל דין אין סיכוי לזכות בסעד הנתבע אף אם יוכיח את מלוא העובדות הנטענות בכתב התביעה. ראו בעניין זה: ע"א 109/84 מנחם ורבר נ' אורדן תעשיות בע"מ (10.03.1987) שם נאמר " אין מוחקים תביעה בשל חוסר עילה, אלא אם כן ברור הדבר על פניה, ואף בהנחה שכל האמור בה אכן יוכח כי דינה לכישלון. כל עוד קיים סיכוי על פי כתבי הטענות ולו אך קלוש כי התובע יזכה בתביעתו, אין למחוק אותה".

18. כאמור - על פי הסכם המכר, מכר המנוח בכרי זכויות ב- 500 מ"ר. עיון בנסח רישום המקרקעין מעלה, כי על שמו של כל אחד משמונת יורשיו של המנוח בכרי [על פי צו הירושה שצורף לתביעה (לאחר הסתלקויות)], רשומים 187/75488 חלקים. הסכום המצטבר של חלקים אלה, מהווה פחות מ- 500 מטרים מהחלקה.

מכאן, שככל שלאבי המנוח בכרי היו זכויות ב- 500 מ"ר מהחלקה יש, לכאורה, בסיס לטענת התובעים לפיה חלק מאותם 500 מ"ר נרשמו על שם מי משאר בעלי הזכויות בחלקה. בשלב זה לא ברור כיצד אירע הדבר (ככל שאירע). לכתב התביעה לא צורף מסמך המעיד על זכויותיו של אבי המנוח בכרי בחלקה ו כל שצורף (בעניין זה) הוא עמוד אחד של נסח היסטורי, אשר אינו נותן מענה לשאלות המתעוררות.

לאור כול האמור לעיל, אין מקום לסילוק התביעה נגד המבקשים על הסף, בטרם בירור עובדתי זה .

19. לשם קידום התיק, אני מורה לב"כ התובעים להמציא לתיק בית המשפט, עד לא יאוחר מיום 9.1.20, נסח רישום היסטורי מלא וכן כל מסמך אשר יש בו כדי להעיד על זכויותיו של אבי המנוח בכרי בחלקה.

20. מאחר שטרם הובהרו העובדות לרבות השאלה כיצד אירע רישום הזכויות, באופן בו נרשמו והאם אמנם, חלה טעות ברישום, או שמא הבעיה נעוצה במקום אחר, לא אחייב כעת בהוצאות ואשקול זאת במסגרת ההליך העיקרי.

המזכירות תמציא את ההחלטה לצדדים.

ניתנה היום, ה' טבת תש"פ, 02 ינואר 2020, בהעדר הצדדים.