הדפסה

בית המשפט המחוזי בחיפה ת"א 25591-02-21

בפני
כבוד ה שופט חננאל שרעבי

מבקשים

  1. מדינה אינגבר ת"ז XXXXXX010
  2. אינגבר ברוך ת"ז XXXXXX538
  3. תקוה שאקי ת"ז XXXXXX541

ע"י ב"כ עוה"ד איתי גריידי

נגד

משיב
אמיר לניאדו ת"ז XXXXXX494

החלטה

1. בפניי בקשה למתן צו מניעה זמני, במעמד צד אחד, במסגרתה מתבקש בית המשפט ל יתן צו מניעה זמני האוסר על המשיב לבצע כל פעולה בשטח הגג, לרבות הוצאת היתר, בבניין ברחוב החלוץ 51 חיפה, הידוע כגוש 10863 חלקה 16 (להלן: "הבניין") כדלקמן:
א. להורות למשיב להימנע מביצוע כל עסקה, מתן התחייבות לביצוע עסקה או כל פעולה אחרת המשנה את מצב הזכויות ביחס לשטח המקרקעין בגג הבניין, וכן לאסור על כל פעולה הקשורה לקידום היתר הבניה שהגיש המשיב ביחס לבניין ולגג, עד להכרעת בית המשפט בתביעה שהוגשה במקביל לבקשה דנן.
ב. להורות למשיב להימנע מכל ביצוע בנייה בגג, שיש בה כדי לשנות את מצב המקרקעין כפי שהם.
ג. ליתן צו מניעה האוסר על המשיב לפעול להוצאת כל היתר בנייה או היתר אחר מגופי התכנון או כל רשות אחרת, המוסמכת על פי דין שעניינו בנייה במקרקעין.
2. לאחר עיון בבקשה, בנספחיה ובכתב התביעה העיקרי, שוכנעתי ליתן צו ארעי לאיסור דיספוזיציה ו/או בנייה על הגג בבניין, שיהיה בתוקף עד לדיון שאקיים בבקשה במעמד הצדדים, בכפוף לתנאים הבאים:
א. הפקדת כתב התחייבות עצמית על ידי המבקשים לא יאוחר מיום 15.2.21, שאם לא כן יפקע הצו הארעי ללא צורך בהודעה או החלטה נוספת.
ב. הפקדת סכום במזומן או בערבות בנקאית צמודה בשיעור של 7,500 ₪ כערבות לפי תקנה 364 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד – 1984, וסכום נוסף בשיעור של 7,500 ₪ במזומן או בערבות בנקאית צמודה, כעירבון לפי אותה תקנה.
הערבות והעירבון הנ''ל יופקדו עד ליום 15.2.21, שאם לא כן יופקע הצו הארעי ללא צורך בהודעה או החלטה נוספת.
3. אני קובע דיון בבקשה הנדונה במעמד הצדדים ליום 28.2.21 בשעה 09:30.
ב"כ המבקשים ימסור הבקשה למשיב, בצירוף החלטתי זו, בצירוף כתב התביעה העיקרי במסירה אישית, לא יאוחר מיום 14.2.21 בשעה 15:00, ויוגש אישור מסירה לתיק בית המשפט.
4. המשיב יגיב לבקשה בצירוף תצהיר לא יאוחר מיום 24.2.21.

המזכירות תעביר החלטתי זו עוד היום לב"כ המבקשים.

ניתנה היום, כ"ט שבט תשפ"א, 11 פברואר 2021, בהעדר הצדדים.