הדפסה

בית המשפט המחוזי בחיפה ת"א 2534-06-09

בפני השופט יצחק כהן
בקשה מס' 149

בעניין:

חברת החשמל בע"מ

ע"י ב"כ עו"ד יוסף אשכנזי ואח'
התובעת

נגד

1. עזבון המנוח אשר כהן ע"ה
ע"י ב"כ עוהד ד"ר גיל עשת ואח'

2. רוני ריטבלט
3. חשמל הצפון ר.ב.נ. בע"מ (בפירוק מרצון)
4. אלקטרו חבש בע"מ
שלושתם ע"י ב"כ עו"ד שלומי אביטן

הנתבעים

ובעניין הודעה (א') לצד שלישי:

עזבון המנוח אשר כהן ע"ה

ע"י ב"כ עו"ד גיל עשת ואח'
שולח הודעה (א) לצד ג'

נגד

1. נעים טוקאן
ע"י ב"כ עוהד דוד דרעי

2. רוני ריטבלט
3. חשמל הצפון ר.ב.נ. בע"מ (בפירוק מרצון)
שניהם ע"י ב"כ עו"ד שלומי אביטן

4. שי אופיר
ע"י ב"כ עו"ד גד לנדאו

5. קבוצת לב אופיר בע"מ

צדדים שלישיים בהודעה (א) לצד ג'

ובעניין הודעה (ב) לצד שלישי:

  1. רוני ריטבלט
  2. אלקטרו חב"ש בע"מ

שניהם ע"י ב"כ עו"ד שלומי אביטן ואח'
שולח הודעה (ב) לצד ג'

נגד

נעים טוקאן

ע"י ב"כ עו"ד דוד דרעי

צד שלישי בהודעה (ב) לצד ג'

פסק דין
בעניינם של הנתבעים 2 עד 4
והודעה (ב) לצד שלישי

1. בא כוח התובעת ובא כוח הנתבעים 2 עד 4 הגישו לבית המשפט בקשה למתן תוקף של פסק דין, להסכם שנכרת ביניהם בעקבות הליך גישור, שהתקיים לפני כב' המגשרת, הנשיאה (בדימוס) הלה גרסטל. ההסכם שהוגש סומן על ידי "פ/5".

2. לאחר שקראתי את הסכם הגישור, הנני נותן להסכם פ/5 תוקף של פסק דין.

3. הנני דוחה את ההודעה לצד שלישי אשר נשלחה מטעם הנתבעים 2 עד 4 לצד השלישי (הודעה ב' לצד שלישי, כמפורט בכותרת פסק דין חלקי זה).

4. על יסוד המוסכם בין התובעת, הנתבעים והצד השלישי, אין צו לתשלום הוצאות.

5. כיוון שההליך הסתיים בעקבות הליך גישור שהתקיים בין הצדדים, לפני כב' הנשיאה (בדימוס) הילה גרסטל, הנני מורה, בתוקף סמכותי לפי תקנה 6(ד) לתקנות בתי המשפט (אגרות), תשס"ז – 2007, להחזיר לתובעת ולנתבעים 2 עד 4, באמצעות באי כוחם, את אגרות המשפט ששולמו על ידם, בעת הגשת התביעה ובעת הגשת ההודעה (ב) לצד שלישי – לפי העניין, בניכוי הסכום הנקוב בפריט 35 לתקנות האמורות.

6. כיוון שבעוד 3 חודשים תיק העזר (תיק הנייר), המתנהל במקביל לתיק האלקטרוני, יועבר לביעור, מי מבאי כוח הצדדים המבקש לקבל מסמכים מקוריים שהוגשו לבית המשפט, מתבקש לעשות זאת בתוך 30 ימים מהיום.

ניתן היום, ט"ז אדר תשפ"א, 28 פברואר 2021, בהעדר הצדדים.