הדפסה

בית המשפט המחוזי בחיפה ת"א 25256-02-21

בפני
כבוד השופטת בטינה טאובר, סגנית נשיא

התובע
פלוני

נגד

הנתבעת
ישיר איי די איי (2000) בע"מ

החלטה

נקבע לקדם משפט ליום 10/10/21 שעה 09:30.

ב"כ התובע יבצע מסירה אישית של כתב התביעה והחלטה זו לנתבעת, תוך 15 יום מהיום.

כתב הגנה יוגש תוך 60 יום ממועד המצאת כתב התביעה.

ב"כ הצדדים יקיימו דיון מקדמי בהתאם להוראות תקנות 34 - 36 לתקנות סדר הדין האזרחי, תשע"ט -2018 (להלן: " התקנות").

דיווח באשר לדיון המקדמי, יוגש לפי טופס 4 שבתוספת הראשונה לתקנות, 14 יום לפני ישיבת קדם המשפט.

הליכים מקדמיים יושלמו כמפורט בפרק ט' לתקנות.

רשימת בקשות בהתאם לתקנה 49 לתקנות, תוגש עד לא יאוחר מ - 20 יום לפני ישיבת קדם משפט. תשובה לרשימת הבקשות תוגש תוך 14 יום.

רשימת עדים בהתאם לתקנה 62 לתקנות, תוגש על-ידי התובע 20 יום לפני ישיבת קדם משפט,
ועל-ידי הנתבע 14 יום לאחר מכן.

כל מסמך המוגש לתיק בית המשפט והיקפו, כולל נספחים, עולה על 20 עמודים, יוגש בנוסף בעותק כרוך ומדוגל לתיק הנייר.

המזכירות תמציא החלטה זו לב"כ התובע, שימציאה במסירה אישית לנתבעים ביחד עם כתב התביעה.

ניתנה היום, ט"ז אדר תשפ"א, 28 פברואר 2021, בהעדר הצדדים.