הדפסה

בית המשפט המחוזי בחיפה ת"א 23971-01-18

לפני כבוד השופטת עפרה אטיאס

התובעים
.1 נדים סלימאן
.2 עקבה סלימאן

נגד

הנתבעים
.1 אחמד בכרי
.2 עז' המנוחה פאטמה אבראהים (המנוח)
.3 עז' עבדאללה מוסא אבראהים ז"ל (המנוח)
.4 עומר אבראהים
.5 אחמד אבראהים
.6 אבראהים אבראהים
.7 עבדאללה אבראהים
.8 מוחמד אבראהים
.9 סאבר אבראהים
.10 סמיחה אבראהים
.11 סמיחה אברהים
.12 אחלאס ח'וטבא
.13 מרים אבראהים
.14 אנסאף אבראהים
.15 עז' המנוח עבד אלרחמאן אבראהים ז"ל (המנוח)
.16 פאטמה מוסא
.17 נג'מה דחאברה
.18 סעיד סולימאן
.19 גזאלה חוסין
.20 לטיפה בושנאק
.21 אמנה מוחמד
.22 עאטף אבראהים
.23 נאסר אבראהים
.24 נסרה ביכי
.25 עאטף אבראהים
.26 נסרה ביכי
.27 עוסמאן אבראהים
.28 למיה שלאעטה
.29 תמאם זבידאת
.30 עז' המנוח סעד אבראהים ז"ל (המנוח)
.31 אמירה אבראהים
.32 אבראהים אבראהים
.33 גוסון אבראהים
.34 מוסעב אבראהים
.35 עובידה אבראהים
.36 סלאם אבראהים
.37 עז' המנוח סלימאן סלימאן (המנוח)
.38 האני סלימאן
.39 עבד אל רחמאן סלימאן
.40 עזמי סלימאן
.41 לשכת רישום מקרקעין - נצרת

החלטה
הודעה ובקשה בהולה בכתב מטעם הנתבע 1 בת"א 23971-01-18 (בקשה מס' 25)

למען הסר ספק, יובהר כבר עתה כי אין לשנות מן ההוראות שניתנו בהחלטה מיום 10.7.18 בעניין נטלי הוצאת צווי הירושה למנוחים פאטמה אבראהים ז"ל ועבדאללה מוסא איבראהים ז"ל.

ההחלטה מיום 26.2.18 ניתנה בת"א 23971-01-18 בטרם אוחד עם ת"א 71851-09-16 (בהחלטת השופטת חן-ברק מיום 30.4.18) . לפיכך, יש לפעול בהתאם להחלטה מיום 10.7.18 אשר ניתנה לאחר עיון מחודש בשני התיקים המאוחדים, תוך עריכת איזונים מתאימים ביחס לחובת הגשת צווי הירושה של המנוחים דלעיל , ובשים לב לכך שעל הנתבע 1 בת"א 23971-01-18, אחמד בכרי, הלוא הוא התובע 2 בת"א 71851-09-16 (להלן: " בכרי"), לתקן תביעתו לאחר הוצאת צו הירושה לתובעת 1 המנוחה שם, פאטמה אבראהים ז"ל .

אם כך, אני מורה לתובעים בשני התיקים הקשורים לפעול בהתאם להוראות החלטתי מיום 10.7.18 בעניין נטלי הוצאת צווי הירושה למנוחים פאטמה אבראהים ז"ל ועבדאללה מוסא איבראהים ז"ל .

תשומת לב ב"כ בכרי כי בניגוד לאמור ב סעיף 2ב' להודעתו דנא, הוגש לתיק המאוחד צו ירושה של הנתבעת 31 המנוחה, אמירה אבראהים ז"ל, ולכן נדחית הטענה כי יש למחוק התובענה בת"א 23971-01-18 מטעם זה לבדו .

כמו כן, בניגוד לאמור בסעיף 6א' להודעה דנא, לתיק צורפו צוואה וצו קיום צוואה של המנוח מוסא אבראהים ז"ל.

בנוגע לטענת ב"כ בכרי בסעיף 6ב-ג להודעה דנא כי לא הוצגו צווי ירושה ליורשיהם של המנוחים מוסא אבראהים ז"ל ועבד אלרחמאן אבראהים ז"ל, הרי שבהחלטה מיום 26.2.18 הוריתי כי יש להגיש צו וי ירושה של היורשים ככל שמי מהיורשים נפטר, ואכן צורפו צווי הירושה של הנתבעים 31-30 המנוחים .

באשר לטענת ב"כ בכרי בסעיף 2ג' להודעתו דנא כי יש למחוק את התובענה בת"א 23971-01-18 הואיל ועד כה לא הושלמו המסירות כדין על ידי התובעים שם, הרי שמעיון בתיק עולה כי אכן לא הושלמו המסירות לנתבעים 4, 6, 10, 25 ו- 34, בהתאם להחלטה מיום 12.6.18. אולם, הואיל וטרם הוגשו צווי הירושה של הנתבעים 3-2 המנוחים, הרי שאין למחוק התביעה מטעם זה לבדו לאור הצורך בתיקון כתב התביעה בהתאם לצווי הירושה לעיל.

לאור מתן החלטת הבהרה זו, ניתנת ארכה כנראה אחרונה להגשת צווי הירושה של המנוחים פאטמה אבראהים ז"ל ועבדאללה מוסא איבראהים ז"ל עד ליום 15.11.18 שאם לא כן, אורה על מחיקת שני ההליכים ללא התראה נוספת .

בנוסף, לבקשת ב"כ בכרי, ניתנת ארכה להגשת כתב תביעה מתוקן מטעמו בת"א 71851-09-16 עד ליום 3.12.18.

בהתאמה, ניתנת ארכה זהה להגשת כתב תביעה מתוקן בת"א 23971-01-18.

לעיוני ביום 5.11.18 וביום 5.12.18.

ניתנה היום, כ"ד תשרי תשע"ט, 03 אוקטובר 2018, בהעדר הצדדים.