הדפסה

בית המשפט המחוזי בחיפה ת"א 22717-03-17

בפני
כבוד ה שופטת עפרה אטיאס

תובעים

 1. עבד אלבאסט אחמד יאסין
 2. נימר אחמד יאסין
 3. אנור אחמד יאסין

נגד

נתבעים

 1. עיזבון המנוח ח'מיס סאלח סואעד ז"ל
 2. אמנה חוסיין
 3. עבדאללה חמיס סועאד
 4. שמסה חמיס סועאד
 5. ח'לף ח'מיס סואעד
 6. ח'דר ח'מיס סואעד
 7. שמחה חמיס סועאד
 8. סאיל חמיס סועאד
 9. תראוי חמיס אברהים
 10. טארק חמיס סועאד
 11. עזבון המנוח עבד אחמד עבד יאסין ז"ל
 12. עזבון המנוח רשיד אחמד עבד יאסין ז"ל

שניהם על ידי הנתבע 14
13. ח'דרה סעיד יאסין-נח'אש
14. אחמד עבד אחמד יאסין

החלטה
הודעת התובעים (בקשה מס' 14)

לאחר עיון בהודעת התובעים על צרופותיה, אני מורה לתובעים כדלקמן:

1. יובהר אם קיימים בתיק תרגומים לעברית של כל המסמכים בערבית שצורפו במסגרת נספח ז'3 לכתב התביעה המתוקן.

2. בית המשפט דרש מהתובעים לצרף צווי קיום צוואה של הנתבעים המנוחים 12-11, במסגרת סעיף 3 להחלטתי מיום 15.1.19 ועל התובעים להציג צו קיום צוואה ולחילופין צו ירושה.

3. לא מצאתי אישור מסירה המעיד על המצאת כתב התביעה המתוקן לנתבעת 13, ח'דרה סעיד יאסין-נח'אש. יש להגיש אישור מסירה לנתבעת 13.

4. באשר למסירות לנתבעים 8-7, צורף להודעת התובעים תצהיר מוסר לפיו, חרף השגיאות במספרי ת" ז ע"ג אישורי המסירה לנתבעים אלו, הרי שהמסירות בוצעו לנמענים הנכונים. הסבר זה אינו מניח את דעתי, ואני מורה לתובעים לבצע מסירה חוזרת לנתבעים 8-7 על פי מס' ת"ז הנכון, כאמור בסעיפים 6-5 להחלטתי מיום 15.1.19, ולצרף את אישורי המסירה לתיק.

5. באשר למסירה לנתבע 3, בעוד שעל פי תצהיר המוסר שצורף להודעת התובעים דנא, המקבלת מנאר היא אשתו של הנתבע 3, הרי שלפי אישור המסירה ותצהיר המוסר המקורי, מדובר בגיסתו של הנתבע 3. יש לצרף תצהיר מוסר להבהרת העניין, כאשר ככל שאכן מדובר בגיסתו של הנתבע 3, הרי שיש להבהיר האם המקבלת הינה מעל גיל 18 ומתגוררת יחד עם הנתבע 3 באותו הבית, שאם לא כן יש לבצע מסירה חוזרת.

6. באשר למסירות לנתבע ים 5 ו- 10-9, בתצהיר המוסר שצורף להודעת התובעים דנא, נרשם כי המקבלים הינם מבוגרים. יש להגיש תצהיר מוסר המבהיר כי גילם של כל אחד מן המקבלים הוא מעל 18.

כל המסמכים הנ"ל, בצירוף פסיקתה מתאימה , יוגשו עד למועד שנקבע בהחלטתי מיום 15.1.19.

ניתנה היום, כ"ב שבט תשע"ט, 28 ינואר 2019, בהעדר הצדדים.