הדפסה

בית המשפט המחוזי בחיפה ת"א 22253-02-19

בפני
כבוד ה שופטת ריבי למלשטריך-לטר

תובעים

  1. רון מ. מחשבים בע"מ
  2. עזבון משה רון ז"ל

ע"י ב"כ עוה"ד סער גרשוני

נגד

נתבעים
סינאל מלל פייווי בע"מ
ע"י ב"כ עוה"ד ישראל ציגנלאוב

החלטה

המבקשים הגישו בקשה לתיקון כתב תביעה, באופן שלתביעתם המקורית למתן פסק דין הצהרתי, יצטרפו סעדים כספיים בסכום של 500,000 ₪. נושא התביעה הוא טענה להפרת זכות יוצרים ביצירת "תלוש שכר".
1. הרקע
1.1 התביעה נפתחה כהמרצת פתיחה באמצע חודש פברואר 2019 למתן פסק דין הצהרתי. ביום 11.3.19 הגישו המשיבים בקשה לסילוק על הסף ולחלופין להעברת התובענה לפסים של תביעה רגילה, וכן להארכת מועד להגשת תשובה עד להכרעה בבקשה זו.
1.2 התביעה הועברה ביום 27.3.19 לפסים רגילים בשל מורכבות המחלוקת העובדתית. המבקשים הסכימו להעברה לסדר דין רגיל ובקשו אגב מתן הסכמתם לתקן את כתב התביעה להוספת סעדים כספיים.
1.3 ביום 7.4.19 הגישו המבקשים בקשה לקונית לתיקון כתב התביעה .
1.4 המשיבה התנגדה לבקשת התיקון בשל כך שלבקשה לא צורף תצהיר התומך בה, לא צורף הנוסח של כתב התביעה המתוקן, וכן לא הובהר גדר התיקון המבוקש. אומנם עולה שמבקשים לתבוע סעד כספי של 500,000 ₪ אך לא הובהר פירוט הסכום. כמו כן נטען כי הבקשה הוגשה כשמופיעים בה 3 תובעים חדשים (כנראה יורשי העזבון) על אף שלא הוגש צו ירושה או צו קיום צוואה, למרות שבית המשפט הורה על כך.
1.5 ביום 17.4.19, צירפו המבקשים לתגובתם להתנגדות המשיבה, את כתב התביעה המתוקן, את צו קיום הצוואה, הסבירו כי אין צורך בתצהיר שכן העובדות נשארו כפי שהן, ובקשו לכלול גם סעד כספי, סעד של צו מניעה קבוע וסעד של מתן חשבונות.
2. אכן , היה מקום לדחות את הבקשה לתיקון התביעה בנוסחה הראשון , מכל הנימוקים שהעלתה המשיבה. אלא שאז ,בכתב התשובה תקנו המבקשים את הטעון תיקון.
2.1 לכתב התשובה צירפו המבקשים את כתב התביעה בגרסה המתוקנת, ופרטו את הסעדים המבוקשים. המבקשים טענו כי מתייתרת הגשת התצהיר שכן לא בקשו לתקן טענות עובדתיות אלא בקשו להוסיף סעדים. כמו כן צירפו המבקשים בכתב התשובה את צו קיום הצוואה.
2.2 עדיין צריכה להינתן שהות למשיבה להגיב לבקשת התיקון החדשה, שבאה בדמותו של כתב תשובה.
3. לפיכך, המשיבה תגיב בתוך 14 יום לבקשת התיקון החדשה. המבקשים יגיבו 3 ימים לאחר מכן, אם ירצו לנצל זכותם לתשובה.
4. התיק אלי למעקב ביום 1.7.19
5. המבקשים, ביחד ולחוד, ישאו בהוצאות המשיבה בסכום של 1,500 ₪ שישולמו בתוך 30 יום מהיום שאם לא כן ישא הסכום הפרשי הצמדה וריבית כדין עד ליום התשלום בפועל.
6. המזכירות תודיע לצדדים על החלטה זו.
ניתנה היום, ח' סיוון תשע"ט, 11 יוני 2019, בהעדר הצדדים.