הדפסה

בית המשפט המחוזי בחיפה ת"א 20346-11-19

בפני כב' השופט רון סוקול, סגן נשיא

התובעים

  1. יאיר סטולר, ת"ז XXXXX621
  2. מנדי אלמוג בטיטו, ת"ז XXXXX401

ע"י ב"כ ש' כהן ואח'

נגד

הנתבעים

  1. בני חנוכה, ת"ז XXXXX703
  2. בי אם אס טכנולוגיות (ח.א.ס) בע"מ, ח"פ 515050458
  3. בנימין כהן, ת"ז XXXXX855
  4. פיקוד מערכות תקשורת והתראה בע"מ, ח"פ 512890948

החלטה

1. במהלך הדיון שהתקיים ביום 27/11/2019, הושגה הסכמה ולפיה בית המשפט ימנה בעל תפקיד, אשר יוכל לעיין בכל מסמכי החברה, לאסוף כל מידע על נכסי ופעולות החברה ולחוות דעתו לבית המשפט ולצדדים. ההסכמה הושגה לאור המחלוקות בעניין ניהול החברה, השימוש בנכסיה ובזכויותיה בפטנטים השונים הרשומים על שמה, התקשרויותיה עם חברות הקשורות לנתבע ועוד.

2. על כן, אני ממנה בזה את עו"ד א' פריימן כבעל תפקיד מטעם בית המשפט. בעל התפקיד יהיה מוסמך לעיין בכל מסמכי החברה, לרבות בכל דו"חותיה הכספיים, הסכמים עליהם חתומה וכדומה. בעל התפקיד יקבל מידע מבעלי המניות בנוגע לפעילות החברה, נכסיה, זכויותיה ועסקאותיה, לרבות כל התקשרות עם חברת פיקוד מערכות או כל חברה אחרת. הצדדים ישתפו פעולה עם בעל התפקיד.

3. בעל התפקיד יגיש לבית המשפט ולצדדים חוות דעת בהקדם ועד לא יאוחר ממועד הדיון הקרוב. בחוות הדעת יתייחס בעל התפקיד למצבה הכספי של החברה, לנכסיה והתחייבויותיה, ולגבי אופן ניהולה והאפשרות להמשך פעולתה.

המזכירות תשלח החלטה זו לצדדים ולעו"ד פריימן.

ניתנה היום, ג' כסלו תש"פ, 01 דצמבר 2019, בהעדר הצדדים.