הדפסה

בית המשפט המחוזי בחיפה ת"א 20292-08-19

בפני
כבוד ה שופט מאזן דאוד

תובע

המנוח עבד אלחלים זבידאת באמצעות יורשו ובנו ח'ליל עבד אלחלים זבידאת

נגד

נתבעים

1. המנוח סלים ח'לאילה על ידי יורשי והם:

א. המנוח חמד ח'לאילה באמצעות יורשיו:

  1. מוסטפא ח'לאילה
  2. אבראהים ח'לאילה
  3. המנוח מוחמד ח'לאילה על ידי יורשיו והם :

א. רנא ח'לאילה
ב. קוסאי ח'לאילה
ג. קאמר ח'לאילה
ד. נדים ח'לאילה

ב. המנוח מוחמד ח'לאילה באמצעות יורשיו
1. ראיד ח'לאילה
2. סברי ח'לאילה
3. סאמי ח'לאילה
4. ראאף ח'לאילה
5. זאהי ח'לאילה
6. סמיר ח'לאילה
7. סלים ח'לאילה

ג. עלי ח'לאילה

ד. המנוח אחמד ח'לאילה באמצעות יורשיו:
1) רסמיה ח'לאילה
2) שאדי ח'לאילה
3) מוחמד ח'לאילה
4) סאיאדה מגנדף
5) תייסיר ח'לאילה
6) ג'לילה ח'לאילה

ה. פאטמה ח'לאילה

ו. נופה אחמד

החלטה

1. לפני בקשה למתן פסק דין בהעדר הגנה כנגד הנתבעים, אשר קיבלו כתב התביעה לידיהם, כעולה מאישורי המסירה שצורפו לבקשה למתן פסק הדין, ולא הגישו כתב הגנה חרף חלוף המועד להגשתו.

2. ביום 24.10.19 ניתנה החלטה לפיה מקום והתביעה הינה בשם המנוח עבד אלחלים יוסף זבידאת ז"ל, אזי עסקינן בתביעה של העיזבון באמצעות ה יורשים, על כן התביעה צריכה להיות מוגשת באמצעות כל היורשים או לחלופין בהסכמה של כל היורשים על כן הבקשה למתן פסק דין בהעדר הגנה נדחתה והחייב נדרש להגיש הסכמת כל היורשים על פי צו הירושה.

3. ביום 31.10.19 הגיש התובע הסכמת יתר היורשים, בהתאם לסעיף 22 לחוק הירושה, לכתב התביעה באמצעות צירוף תצהירים מטעמם על ההסכמה לתביעה, בשל כך התובעים ריפאו את הפגם שנפל בהגשת כתב התביעה.

4. צו הירושה לעזבון המנוח סלים ח'לאילה , הוצא בשנת 1996 ולפיו אישתו נגמה טאהא חלאילה יורשת 8/80 חלקים מהירושה וכך גם הבנות נתבעות 1(ה) ו- (ו) יורשות כל אחת 7/80 כל אחת, כך שחלקן ביחד הינו 24/80 חלקים.

5. ההסכם שבסיס התביעה מיום 25/11/1960 חתום על ידי חלק מהיורשים בלבד ונחתם טרם הוצאת צו ירושה שעה האלמנה ובנותיה נתבעות 1(ה) ו-(ו), לא חתומות על ההסכם כללל ועיקר. מעבר לכך גם היורשים שמכרו חלקם הצהירו: "מכרנו וויתרנו על כל מה שבעלותנו ובשימושנו" וביחס ליתר היורשות נטען כי לא מתנגדות, אך אין בהסכם כל התחייבות בשמן.

6. בכתב התביעה נטען כי לפי הסכם החלוקה בין היורשים הרי חלקה 9 גוש 19280 היא מחלקם הבלעדי של אלה שחתמו, חרף העובדה שגם בהכם המכר אין מס' גוש וחלקה של הקרקע, אך הסכם חלוקת עזבון המנוח סלים חלאילה, לא צורף לכתב התביעה, והוצאת צו ירושה בחלוף שנים, מעידה כי הסכם חלוקה לא בנמצא.

7. בהעדר צירוף הסכם החלוקה של עזבון סלים חלאילה הנתבע, יהיו התובעים זכאים לרשום 56/80 בלבד ולא ניתן לקבל הצהרה ליתר החלקה 24/80 שבבעלות היורשות שלא חתמו על ההסכם ולא מכרו את חלקן.

8. בהעדר התחייבות מטעם נתבעות 1(ה) ו- (ו) וכן בהעדר צירוף האלמנה נגמה או חליפיה, חלקים אלו גם בהעדר הגשת כתב הגנה, לא ניתן לקבך הצהרה בהעדר התחייבות למכור מטעמן.

9. לכן הבקשה נדחית. התובעים יהיו זכאים לקבל הצהרה ל 56/80 חלקים מקרקע זו בלבד מכוח התחייבות נתבעים 1(א) עד 1(ד) בלבד בהעדר הגנה, והתובעים רשאים להגיש פסיקתא מתאימה לאמור בסעיף זה.

10. היה והתובעים לא יודיעו תוך 7 ימים על הגשת פסיקתא מתוקנת ובתוך כך מחיקת התביעה כנגד יתר היורשות של הנתבע, שאין כל עילה נגדן, התביעה תמחק.

11. לתזכורת ומעקב.

ניתנה היום, כ"ב חשוון תש"פ, 20 נובמבר 2019, בהעדר הצדדים.