הדפסה

בית המשפט המחוזי בחיפה ת"א 18928-01-21

בפני
כבוד כב' השופטת בטינה טאובר, סגנית נשיא

התובעים
פלוני ואח'

נגד

הנתבע
בית החולים רמב"ם

החלטה

נקבע לקדם משפט ליום 01/11/21 שעה 09:30.

ב"כ התובעים יבצע מסירה אישית של כתב התביעה והחלטה זו לנתבע, תוך 15 יום מהיום.

כתב הגנה יוגש תוך 120 יום ממועד המצאת כתב התביעה.

תשומת לב ב"כ הצדדים לתקנה 15(א)(2) לתקנות סדר הדין האזרחי, תשע"ט-2018 (להלן: "התקנות"), על פיה יש לצרף לכתב טענות, בין היתר, חוות דעת של מומחה רפואי שבכוונת בעל הדין להסתמך עליה במהלך המשפט.

ב"כ הצדדים יקיימו דיון מקדמי בהתאם לתקנות 34 - 36 לתקנות.

דיווח באשר לדיון המקדמי, יוגש לפי טופס 4 שבתוספת הראשונה לתקנות, 14 יום לפני ישיבת קדם המשפט.

הליכים מקדמיים יושלמו כמפורט בפרק ט' לתקנות.

רשימת בקשות בהתאם לתקנה 49 לתקנות תוגש עד לא יאוחר מ - 20 יום לפני ישיבת קדם משפט. תשובה לרשימת הבקשות תוגש תוך 14 יום.

רשימת עדים, בהתאם לתקנה 62 לתקנות, תוגש על-ידי התובעים 20 יום לפני ישיבת קדם משפט, ועל-ידי הנתבע 14 יום לאחר מכן.

כל מסמך המוגש לתיק בית המשפט והיקפו, כולל נספחים, עולה על 20 עמודים, יוגש בנוסף בעותק כרוך ומדוגל לתיק הנייר.

המזכירות תמציא החלטה זו לב"כ התובעים, שימציאה במסירה אישית לנתבע ביחד עם כתב התביעה.

ניתנה היום, ט"ז אדר תשפ"א, 28 פברואר 2021, בהעדר הצדדים.