הדפסה

בית המשפט המחוזי בחיפה ת"א 18023-11-20

לפני כב' השופט רון סוקול, סגן נשיא

התובע

זכריה תוהמי

נגד

הנתבעים

  1. אושר ואמינות בע"מ
  2. עמי סלע

ע"י ב"כ עוה"ד ד' ריגלר
3. מילי - חדרה (91) בע"מ
4. יורם ברנע
ע"י ב"כ עוה"ד ד' דן-גור
5. מילי חדרה אמינות בע"מ

החלטה
(בקשה מס' 20)

1. ביום 18/08/2021 מונה עו"ד אשר אנגלמן כמנהל מיוחד לחברה. בבקשה המונחת להכרעה כעת, עותר המנהל המיוחד לאשר את שכרו וליתן הוראות בדבר פרסום הזמנה לקבלת הצעה לרכישת החברה ונכסיה, וכן לפרסם הודעה המזמינה את נושי החברה להגיש תביעת חוב. בצד אלו מבוקשים סעדים נלווים נוספים.

2. בקשת המנהל המיוחד הועברה לתגובת בעלי הדין. זכריה תוהמי הודיע, ביום 19/10/2021, על הסכמתו ל מתווה שהוצע על ידי המנהל המיוחד. עמי סלע וחברת אושר ואמינות בע"מ הודיעו אתמול על הסכמתם לדרישת השכר, אולם לא התייחסו לסעדים הנוספים. יורם ברנע וחברת מילי חדרה (91) בע"מ הודיעו ביום 21/10/2021 כי לטעמם טרם הוקנו למנהל המיוחד סמכויות, שכן על פי הסכמת הצדדים הותנה המינוי בהפקדת פיקדונות כספים שטרם הופקדו. עוד נטען כי שכר הטרחה המבוקש הוא גבוה ביחס להיקף נכסי ועסקי החברה. אין התנגדות לשאר הסעדים, אם כי נטען כי יש מקום לשקול גם חלופות נוספות למתווה המוצע.

3. לאחר ששקלתי את הטענות הגעתי למסקנה כי יש לאשר את בקשת המנהל המיוחד. המנהל המיוחד מונה על פי החלטתי מיום 18/08/2021 אף שבאותו מועד טרם הופקדו הפיקדונות והוראות נוספ ות ניתנו בהחלטה מיום 21/08/2021.

זהותו של המנהל המיוחד הוצעה על ידי בית המשפט העליון ואיש מהצדדים לא התנגד לכך. הטענה כי למנהל המיוחד "כישורי יתר" אינה רלבנטית להליך. להיפך, ב רי שלמנהל המיוחד ניסיון, ידע וכלים לבצע את התפקיד במהירות וביעילות לטובת כלל הצדדים.

4. השכר השעתי המבוקש, 700 ₪ בצירוף מע"מ, עם תקרה של 40 שעות לחודש הוא סביר בשים לב למקובל בתיקים שכאלו ועל כן אני מאשרן.

5. כמו כן, אני מאשר למנהל המיוחד לפעול למימוש נכסי וזכויות החברה כמבוקש בסעיף א' לבקשתו מיום 16/10/2021. לשם כך מוסמך המנהל המיוחד להתקשר עם שמאי כמבוקש בפסקה ד' לבקשה. איני מוצא מקום, בשלב זה, לאשר פרסום הודעה לנושים וניתן לאשר את נושי החברה ממסמכיה.

6. המנהל המיוחד יגיש עדכון עד ליום 01/01/2022.

ניתנה היום, כ"ח חשוון תשפ"ב, 03 נובמבר 2021, בהעדר הצדדים.