הדפסה

בית המשפט המחוזי בחיפה ת"א 16602-10-18

לפני כבוד השופטת ישראלה קראי-גירון

התובע
פלוני
ע"י ב"כ עו"ד סאמי אבו ורדה

נגד

הנתבעת
מגדל חברה לביטוח בע"מ
ע"י ב"כ עו"ד אבי אמסלם

החלטה

בקשה למינוי מומחה בתחום הריאות ובקשה לחייב את התובע לבצע בדיקת אקו לב ובדיקת מאמץ בביה"ח רמב"ם.

מבוא

בתיק זה הגיש התובע תביעה לתשלום פיצויים בגין נזקי גוף שנגרמו לו, לטענתו, בתאונת דרכים מיום 21.10.2017.
התביעה הוגשה בהתאם להוראות חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים, התשל"ה-1975. (להלן: "החוק").

במסגרת התביעה ולאור מחלוקות בין הצדדים ניתנה ביום 10.4.2019 החלטתי המורה על מינוי מומחים רפואיים בתחום האורתופדי, הקרדיולוגי והפסיכיאטרי.
בהחלטה הוריתי כי המומחה בתחום הקרדיולוגי יתייחס לטענת חברת הביטוח לפיה התובע עבר אירוע לבבי קודם לאירוע התאונה, וכי אירוע זה הוביל להתרחשות התאונה.

בהחלטה מונה פרופ' צבעוני למומחה בתחום הקרדיולוגי, ד"ר רון ארבל מונה כמומחה בתחום האורתופדי וד"ר נביל ג'ראיסי מונה כמומחה בתחום הפסיכיאטרי.

לאחר קבלת חוות דעת פרופ' צבעוני, הוא נחקר על חוות דעתו במסגרת ישיבת קדם משפט שהתקיימה ביום 29.7.2020, ולאחר סיום שמיעת ההוכחות, ביקש ב"כ התובע להורות על מינוי מומחה נוסף בתחום הריאות וזאת בהתאם להחלטתי מיום 10.4.2019 ולאחר שפרופ' צבעוני בחקירתו אישר נחיצות מינוי כזה.
ב"כ הנתבעת מסכים למינוי המבוקש ואולם מבקש להתנותו בחיוב התובע לעבור בדיקה חוזרת של אקו לב ובדיקת מאמץ בבית חולים רמב"ם ו בקבלת מלוא תיקיו הרפואיים של התובע בקופת חולים.
לטענת ב"כ הנתבעת, פרופ' צבעוני בחקירתו סבר שקיימת נחיצות לעריכת בדיקה חוזרת כזו, ולדעת ב"כ הנתבעת, בדיקה כזו תאפשר להעמיד בפני בית המשפט והמומחה תמונה מהימנה וכוללת בנוגע למצבו הרפואי של התובע והקשר בין מצב זה והתאונה.
ב"כ הנתבעת טען שפרופ' צבעוני גם הודה בחקירתו כי לא הפנה את התובע לבדיקות עדכניות וביסס את חוות דעתו על האמור בנוגע לבדיקות שעשה התובע המופיעות בתיקו הרפואי מבלי שהסתכל באופן עצמאי בפיענוח אותם בדיקות.

ב"כ התובע התנגד מלכתחילה לחייב את התובע לבצע בדיקת אקו לב ומאמץ עדכנית. התנגדות זו נבעה הן בבקשתו למינוי מומחה נוסף בתחום רפואת הריאות והן בתגובתו לבקשת הנתבעת.
ב"כ התובע נימק התנגדותו בכך:

בקשת ב"כ הנתבעת חסרת תום לב ונובעת רק מן העובדה שבחקירתו של המומחה הודה שיש להגדיל את דרגת נכותו הצמיתה של התובע משיעור של 25% לשיעור של 45%.
הסתמכות פרופ' צבעוני על פיענוח בדיקות כשהבדיקות עצמן בוצעו על ידי מומחים ופוענחו על ידי מומחים, סבירה בהתחשב בעובדה שהוא עצמו אינו מומחה לפיענוח בדיקות.
יש להעדיף בדיקת אקו לב ומאמץ שנעשו לתובע בקהילה במסגרת המעקב השוטף ולאו דווקא בבית החולים, שזו בדיקה אחרת ואם תוצאתה חריגה, יש לחשוד כי היא מוטעית.
פרופ' צבעוני בחקירתו לא קיבל את הנחת ב"כ הנתבעת כי הבדיקות בקהילה אמינות פחות מבדיקות שיעשו בבית חולים רמב"ם.
מאז התאונה עבר התובע מספר בדיקות אקו לב שתוצאותיהן עקביות והאחרונה בהן בוצעה לפני מספר מועט של חודשים, ועל כן אין כל היגיון לדרוש ביצוע בדיקה עדכנית.
אין כל קשר בין הצורך בעדכון בדיקת אקו לב ומאמץ ובין מינוי מומחה ריאות.

דיון והכרעה

מינוי מומחה:

לאחר שעיינתי בכל החומר הרלוונטי ולאור ההסכמה בנחיצות מינוי מומחה בתחום רפואת הריאות, כעולה גם מחקירת פרופ' צבעוני מיום 29.7.2020, אני ממנה את פרופסור יוחאי אדיר מרחוב הנורית 9 טל 04-XXXX164 או 0506265820 כמומחה בתחום זה.

המומחה יבדוק את התובע בתוך 60 יום ממועד המצאת החלטה זו, כדי לאפשר לנתבעת לאסוף חומר רפואי שטרם נאסף, ויגיש חוות דעתו בתוך 90 יום ממועד המצאת החלטה זו.

המומחה יחווה דעתו בשאלה האם נגרמה לתובע נכות צמיתה בתחום רפואת הריאות כתוצאה מהתאונה ואם כן, מה שיעורה.

כן יחווה המומחה דעתו בדבר הצורך בעריכת בדיקות נוספות ועדכניות לתובע, הן בתחום רפואת הריאות והן בכל תחום אחר שלדעת המומחה נחוץ לבצע, לצורך מתן חוות דעתו.

שכר המומחה יהיה בסך 6,000 ₪ ובצירוף מע"מ , והוא ישולם בשלב זה על ידי הנתבעת ולאחר מכן בהתאם להחלטת בית המשפט. הצדדים יעבירו למומחה את ההחלטה וכל חומר רלוונטי מותר.

הצדדים יהיו רשאים להכין למומחה שאלות הבהרה, בתוך 20 יום ממועד קבלת חוות דעתו, והמומחה מתבקש להשיב עליהן בתוך 20 יום נוספים.

איני סבורה שיש מקום לעכב תחילת עבודתם של המומחים בתחום הריאות עד לביצוע הבדיקות שכרגע מסרב התובע לבצען (בדיקת אקו לב ומאמץ). היה ויסבור המומחה כי ביצוע בדיקות אלו נחוץ לצורך מתן חוות דעתו, יתן המומחה הודעה לתיק ביהמ"ש ותינתן החלטה לאחר קבלת תגובת הצדדים, באם יהיה צורך.
אשר לבקשה לחייב את התובע לבצע בדיקת אקו לב ובדיקת מאמץ נוספת, אני סבורה כי בשלב זה יש מקום להיעתר לבקשה.
ביצוע בדיקות:

9. אין מחלוקת כי הצורך בבדיקת אקו לב נובעת מהצורך לתמוך או לסתור את בקביעת המומחה הקרדיולוגי שכבר מונה, נתן חוות דעת ונחקר על חוות דעתו. משכך, בשלב זה ביצוע בדיקות אלו לא יתרום דבר פרט לאפשרות הנתבעת להסתמך על תוצאת בדיקות (אם התוצאות יהיו כמקווה על ידי ב"כ הנתבעת) בטיעוניהם או להגיש כל בקשה נדרשת אחרת.

10. אשר לטענה כי הבדיקה נדרשת גם לצורך חוות דעת מהימנה בתחום רפואת הריאות על ידי המומחה שמונה בהחלטה זו, הרי מכיוון שאפשרתי למומחה שמיניתי לדרוש עריכת בדיקות, אם זה יסבור שיש נחיצות בעריכת בדיקות אלו, אורה לתובע שיבצעם, אלא אם תינתן החלטה לאחר שמיעת טענות הצדדים .

11. אשר לטענה כי עריכת בדיקה בקהילה אמינה פחות מבדיקות הנערכות בבית חולים רמב"ם, טענה זו נטענה ללא כל ביסוס ואיני יכולה לקבלה, בוודאי שהטענה שלתובע נערכו מספר בדיקות בקהילה לאחר התאונה והן בוצעו כראוי לא נסתרה.

12. אשר לטענה שהמומחה הקרדיולוגי פרופ' צבעוני לא פענח בעצמו את הבדיקות שנעשו לתובע, הרי שגם עריכת בדיקות נוספות כמבוקש על ידי ב"כ הנתבעת לא ירפאו פגם נטען זה. שהרי מבוקש שהתובע יבצע בדיקה עדכנית בבית חולים רמב"ם, ואלו יפוענחו על ידי מבצעי הבדיקה או המומחים בתחום.

13. אשר להסתמכות על חקירת פרופ' צבעוני, אציין כי התרשמתי מהחקירה שפרופ' צבעוני הדגיש חשיבות בדיקת התובע על ידי רופא מומחה ריאות ובעריכת בדיקות נוספות הוא תמך רק אם אלו יצורפו לבדיקת רופא ריאות.

14. משמיניתי מומחה ריאות לבקשת התובע ובהסכמת הנתבעת, ומשנתנה לו האפשרות לקבוע אם יש צורך בעריכת בדיקה נוספת ואם כך אלו יערכו, איני רואה מקום לחייב את התובע לבצע בדיקות נוספות כבר עתה, ובבית חולים רמב"ם דווקא, אם הוא מסרב לעשות כן.

סיכום

אשר על כן, הבקשה למינוי מומחה ריאות מתקבלת.

הבקשה לחייב התובע לבצע בדיקות אקו לב ומאמץ בבית חולים רמב"ם נדחית.

אין צו להוצאות.

ניתנה היום, כ"א תשרי תשפ"א, 09 אוקטובר 2020, בהעדר הצדדים.