הדפסה

בית המשפט המחוזי בחיפה ת"א 12650-09-15

בפני כב' השופטת ר.למלשטריך-לטר

התובעים
.1 עז' המנוח חמדאן בן חג' אחמד בן פארס אבו מוך
ז"ל [נמחק]

.2 עיזבון המנוח פריד מוחמד חמדאן חג' אחמד ת.ז.
021410964 באמצעות יורשיו 3-7
.3 עיסאם פריד חג' אחמד ת.ז. XXXXX683
.4 חמדאן פריד חג אחמד ת.ז. XXXXXX471
.5 חוסאם פריד חג' אחמד ת.ז. XXXXXX825
.6 האני חג' אחמד ת.ז. XXXXXX597
.7 סאמר חג אחמד ת.ז. XXXXXX979

8. עיזבון המנוחה רסמייה עלי סעד אבו מוך ת.ז.XXXXXX783
(אשתו הראשונה של המנוח פארס חמדאן) באמצעות
יורשתה -
9. סנאא פארס חמדאן אלסאנע ת.ז. XXXXXX108

10. סמירה מוחמד חמדאן יונס ת.ז. XXXXX136
11. עואטף מוחמד חמדאן בוקנה ת.ז. XXXXX095

באמצעות ב"כ עו"ד ויקטור מנסור, עו"ד סאדר ועו"ד חוסאם
נגד

הנתבעים
1. עזבון סמיר מוחמד חמדאן חאג אחמד ת.ז. XXXXXX376
באמצעות יורשיו –
איאד סמיר חג' אחמד ת.ז. XXXXXX947
עלאא סמיר חג' אחמד ת.ז. XXXXXX086
באמצעות ב"כ עו"ד דקא רסמי
2. עו"ד תאופיק ביאדסה ת.ז. XXXXXX254
באמצעות ב"כ עו"ד ותד סייף
.3 אשרף שריף גסאר ת.ז. XXXXXX823
באמצעות ב"כ עו"ד נאדר כבהא

פסיקתא

פסק הדין מיום 8.8.19 ובהמשך ההחלטה מיום 16.9.19 , הורו כדלקמן:
התביעה התקבלה, ונתבעים 1-3, ביחד ולחוד , חויבו להשיב לתובעים כדי חלקם היחסי בירושה, את הסכום של 2,308,775.6 ₪ (שני מיליון, שלוש מאות ושמונת אלפים ושבע מאות שבעים וחמש ₪ ושישים אג'). התשלום יבוצע בתוך 30 יום מיום ההחלטה המתקנת מיום 16.9.19 וישולם על ידי הנתבעים לתובעים באמצעות בא כוחם.

בנוסף חוייבו הנתבעים ,ביחד ולחוד, בהוצאות משפט ושכר טרחת עורך דין בסך של 50,000 ₪ (חמישים אלף ₪) שישולמו לתובעים ביחד ולחוד באמצעות בא כוחם בתוך 30 יום מיום 16.9.19.

בית המשפט חייב את הנתבעים ביחד ולחוד לשלם החזר אגרה כדי סכום האגרה ששולמה בסך של 75,012 ₪.

סכומים שלא ישולמו בתוך המועד הנקוב לעיל יישאו בהפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום 16.9.19 עד למועד התשלום בפועל.

ניתן היום, י"ט חשוון תש"פ, 17 נובמבר 2019, בהעדר הצדדים.,