הדפסה

בית המשפט המחוזי בחיפה ת"א 12650-09-15

בפני
כב' השופטת ר. למלשטריך- לטר
תובעים

  1. עז' המנוח חמדאן בן חג' אחמד בן פארס אבו מוח (המנוח)
  2. עז' המנוח פריד מוחמד חמדאן חג' אחמד באמצעות יורשיו 3-7:

3. עיסאם פריד חג' אחמד
4. חמדאן חג' אחמד
5. חוסאם פריד חג' אחמד
6. מוחמד האני חג' אחמד
7. סאמר חג' אחמד
8. עיזבון המנוחה רסמייה עלי סעד אבו מוך באמצעות יורשתה:
9. סנאא פארס חמדאן אלסאנע
10. סמירה מוחמד חמדאן יונס
11. עואטף מוחמד חמדאן בוקנה

נגד

נתבעים

  1. סמיר חאג אחמד
  2. עו"ד תאופיק ביאדסה
  3. אשרף גסאר (אסיר)

החלטה

  1. תביעה זו הוגשה עוד ביום 17.09.2015, ועניינה הוא תביעה כספית בסך של 5 מיליון ₪ של 11 תובעים (מהם שלושה עזבונות) כנגד הנתבעים. נטען כי עזבון המנוח שהוא התובע מס' 1 שנפטר בשנת 1944 (להלן "המנוח") היו מניות בבנק ערבי פלסטיני ושלושת הנתבעים (שהם אחד מהיורשים ושני עורכי דין) זייפו צו ירושה לפיו הנתבע 1 הוא היורש היחיד של המנוח , זאת בניגוד לצו הירושה האמיתי שניתן בשנת 1953 . באופן זה קבלו את המניות ומכרו אותן בשווי של כחמישה מיליון ₪.
  2. התובעים טוענים לחלק בירושת תובע 1 . למנוח שנפטר כאמור בשנת 1944, צו ירושה המחלק באופן לא שווה את הירושה בין שלושת ילדיו –

פארס חמדאן חג' אחמד אבו מוך ז"ל (נפטר בשנת 1966)
מוחמד חמדאן חג' אחמד אבו מוך ז"ל (נפטר בשנת 1962)
חפסה חמדאן אבו מוך ז"ל. (נפטרה בשנת 1966 )
להלן "ילדי המנוח")
3. שלושת ילדי המנוח נאספו אל אבותיהם זה מכבר, ולכל אחד מהם יורשים או זכאים לירושתם.
4. הוגשה בקשה לדחיית התביעה על הסף מטעמי התיישנות ושיהוי, ובהחלטה מיום 7.12.15 שנתן בית המשפט (כב' השופטת אטיאס) נקבע כי על התובעים לתקן את כתב תביעתם בתוך 60 יום באופן שיצוינו יורשי העזבונות התובעים. כמו כן נקבע כי יש לצרף ייפוי כח של היורשים המתיקים לתובעים או לבאי כוחם לייצגם בהליך.
5. התיק הועבר לטיפולי בחודש יוני 2016. ביום 20.6.16 הודע לצדים על קדם משפט שנקבע ליום 22.9.16.
לאחר מספר בקשות דחיה והארכות שניתנו על ידי רשמי בית המשפט בהן לא עמדו התובעים ולא הגישו כתב תביעה מתוקן, נתתי החלטה ביום 30.07.2016 בה ניתנה לתובעים התראה על מחיקת התביעה מחוסר מעש, ככל שלא יוגש כתב תביעה מתוקן מלא עד ליום 15.08.2016. בתום החלטתי המפורטת נכתב –
"ניתנת לתובעים התראה על מחיקת התביעה מחוסר מעש, היה ועד ליום 15.8.16 לא יהיה כתב תביעה מתוקן, מלא, המראה כי לתובעים זכות תביעה מטעם היורשים של המנוח או לפחות חלקם, כאשר כל האחרים מצורפים כמשיבים לתיק. כמו כן באותו מועד צריכה להיות הודעה מטעם התובעים כי נעשתה מסירה של כתב התביעה המתוקן לכל הנתבעים בתיק. מחיקת התביעה תעשה ללא כל התראה נוספת באם האמור לא יבוצע."
6. ביום 15.08.2016 הוגש כתב תביעה מתוקן באופן שלא צויינו בכותרת התביעה באופן ברור יורשי העזבונות התובעים, לא צורפו יפויי כח, צורפו 36 משיבים חלקם הגדול עזבונות (כיורשים אחרים של המנוח) וחסרו אסמכתאות על מסירת כתב התביעה המתוקן לכל הנתבעים. כמו כן לא כל המסמכים תורגמו לעברית. לפנים משורת הדין נתתי לתובעים שהות לתקן את הטעון תיקון עד ליום 21.08.2016. במהלך חודש אוגוסט בוצעו מסירות לנתבעים וצורף תרגום למסמכים. (לא צורפו מסירות לנתבעים 28,30,31).
7. עיון בתיק מעלה כי יש להשלים נתונים נוספים, כדלקמן –
א. על ב"כ התובעים לצרף יפוי כח בשם כל אחד מהתובעים.
ב. יש להסביר בכתב התביעה מה חלקו של כל תובע מכלל עזבון המנוח, ואיך הוא משתרשר לאחד משלושת ילדי המנוח.
ג. יש לכמת בסכום את חלקו בש"ח של כל אחד מהתובעים בהנחה שהסכום שהתקבל עבור המניות הוא 5 מיליון ₪.
8. על אף שהתיק נקבע לקדם משפט עוד בחודש יוני 2016, הגיש ב"כ התובעים לאחרונה בקשה לדחיית מועד הדיון. בתיק זה לא ניתן יהיה לדחות דיונים שלא בהתראה מספקת מראש, בשל ריבוי הצדדים שבו.
9. הדיון יתקיים במועדו, וב"כ התובעים ימציא עד אז את יפויי הכח ושאר המסמכים המפורטים בס' 7 לעיל.
10. המזכירות תודיע לצדדים.

ניתן היום, י"א אלול תשע"ו, 14 ספטמבר 2016, בהעדר הצדדים.