הדפסה

בית המשפט המחוזי בחיפה ת"א 12650-09-15

בפני
כבוד ה שופטת ריבי למלשטריך-לטר

התובעים

.1 עז' המנוח חמדאן בן חג' אחמד בן פארס אבו מוך
ז"ל [נמחק]

.2 עיזבון המנוח פריד מוחמד חמדאן חג' אחמד ת.ז.
021410964 באמצעות יורשיו 3-7
.3 עיסאם פריד חג' אחמד ת.ז. XXXXX683
.4 חמדאן פריד חג אחמד ת.ז. XXXXXX471
.5 חוסאם פריד חג' אחמד ת.ז. XXXXXX825
.6 האני חג' אחמד ת.ז. XXXXXX597
.7 סאמר חג אחמד ת.ז. XXXXXX979

8. עיזבון המנוחה רסמייה עלי סעד אבו מוך ת.ז.XXXXXX783
(אשתו הראשונה של המנוח פארס חמדאן) באמצעות
יורשתה -
9. סנאא פארס חמדאן אלסאנע ת.ז. XXXXXX108

10. סמירה מוחמד חמדאן יונס ת.ז. XXXXX136
11. עואטף מוחמד חמדאן בוקנה ת.ז. XXXXX095

באמצעות ב"כ עו"ד ויקטור מנסור, עו"ד סאדר ועו"ד חוסאם

נגד

הנתבעים

1. עזבון סמיר מוחמד חמדאן חאג אחמד ת.ז. XXXXXX376
באמצעות יורשיו –
איאד סמיר חג' אחמד ת.ז. XXXXXX947
עלאא סמיר חג' אחמד ת.ז. XXXXXX086
באמצעות ב"כ עו"ד אמיר נטור
2. עו"ד תאופיק ביאדסה ת.ז. XXXXXX254
באמצעות ב"כ עו"ד גלעד כ"ץ
.3 אשרף שריף גסאר ת.ז. XXXXXX823
באמצעות ב"כ עו"ד נאדר כבהא

החלטה

ביום 8.8.19 ניתן פסק דין שקבע כי על הנתבעים ביחד ולחוד לשלם לתובעים סכום מסוים שהוא נגזרת של חלקם היחסי בירושת המנוח חמדאן אבו מוך . ראו סעיפים 2.4 וכן ס' 17.2 בפסק הדין. סה"כ מצאתי על בסיס צווי ירושה שהוגשו כי חלקם של התובעים בירושת המנוח הוא 30.04 אחוז.

ביום 27.8.19 הגיש ב"כ התובעים בקשה לתיקון טעות סופר בפסק הדין.
נטען כי בצו הירושה המקורי בשפה הערבית חלקי היורשים היה מתוך 104 מנות של העיזבון ולא מתוך 140 מנות, כפי שמצא ביטוי בנוסח המתורגם לעברית שהוגש לבית המשפט. לפיכך בית המשפט נתבקש לאמץ את הנוסח המקורי הערבי, המתייחס ל-104 מנות ולחשב באופן זה את חלקם היחסי של התובעים מתוך ירושת המנוח. באופן זה, לטענת ב"כ התובעים, החלק היחסי של התובעים בעיזבון המנוח הוא 33.13% ולא 30.04%. לכן הסכום המגיע לתובעים הוא 2,339,851 ₪ (ולא 2,121,615.7₪ כפי שנקבע בפסק הדין).

כמו כן נתבקש תיקון טעות סופר בעמ' 13 לפסק הדין בס' 11.9 באופן שבמקום "הראיות לימדו כי הכסף במזומן הגיע לידי נתבע 3 שפעל כמיופה כוח של נתבע 3 " וצריך להיות "שפעל כמיופה כוח של נתבע 1".
עוד נטען כי נפלה טעות בסדר הרציף של מספרים הסידוריים של תת הסעיפים של סעיף 2.
עוד נטען כי הושמט מפסק הדין בחלק ההוצאות החזר האגרה לתובעים אשר לדעת התובעים יש לחייב בסכ ום של 58,487 ₪ וכן לדעת התובעים יש לפסוק בתיק זה לפחות 25% מהסכום שנפסק לתשלום לתובעים כשכר טרחת עו"ד.
המשיב 1 מסכים כי נפלה טעות ברצף המספרים הסידוריים של תת הסעיפים בסעיף 2 לפסק הדין. עוד הוא מסכים כי נפלה טעות סופר בעמ' 13 לפסק הדין באופן שצריך להיות "שפעל כמיופה כוח של נתבע 1". המשיב 1 מתנגד לשינוי החלקים בצו הירושה שכן בית המשפט הסתמך על התרגום לעברית שהונח בפניו אשר מציין 140 חלקים, וכן מתנגד להוספת סכום האגרה או הוספת שכר טרחת עו"ד. על שני עניינים אחרונים אלו סבור המשיב 1 שיש להגיש ערעור.
המשיב 2 טען כי התובעים מבקשים למעשה שינוי מהותי בפסק הדין בעוד שזכותם במסגרת הבקשה לתיקון טעות סופר הינה לתיקון טכני בלבד, וכך גם מכוח תקנה 524 לתקנות סדר הדין האזרחי התשמ"ד 1984. נטען כי בית המשפט קבע במפורש על בסיס צו הירושה המתורגם שהוצג בפניוכי ירושת המנוח חולקה ל140 חלקים ולא 104. לכן אין מדובר בטעו ת בחישוב או בהשמטה מקרית אלא טעות התובעים בחומר הראיות. כך גם טענת התובעים לעניין שיעור ההוצאות שנפסק, מדובר בעניין מהותי שאיננו בר תיקון בדרך של תיקון טעות סופר.

תיקון פסק הדין

5.1 ס' 13 לפסק הדין יתוקן באופן שהמשפט הכתוב בו יתוקן ויהיה כדלקמן :
" הראיות למדו כי הכסף במזומן הגיע לידי נתבע 3 שפעל כמיופה כוח של נתבע 1"
זו בדיוק היתה כוונת המשפט שכתבתי, וברור שמדובר בטעות סופר שזה המקום לתקנה.
כמו כן ברור שנפלה טעות במספרים הסידוריים שבתת הסעיפים בס' 2 ואני מצטערת על כך. למס' 2.8 השני מבין השניים, וכן לכל סעיף הבא אחריו תתווסף האות "א" ליד המספר הקיים היום, ובאופן זה יובדל הסעיף מסעיף קודם לו שזכה לאותו מספר.

התובעים צרפו לבקשתם אישור נוטריוני עכשווי, המאשר את תרגום צו הירושה מהשפה הערבית לשפה העברית , ולפי התרגום החדש לעברית (להבדיל מ התרגום הלא נוטריוני שהוגש כמוצג במהלך הדיון ) מספר המנות של ירושת המנוח הן 104 מנות (ולא 140). ראשית אציין כי התובעים הגישו במהלך הדיון ביחד עם התרגום לעברית גם את צו הירושה בנוסחו בערבית. למגינת לבי, אינני קוראת ערבית, לכן נעזרתי בתרגום שהוצג. ברור שמדובר בטעות טכנית של התרגום, ועל כך אף אחד מהמשיבים איננו חולק. העובדה שעזבון המנוח חולק ל-104 מנות ולא ל-140 מנות, איננה נסתרת על ידי אף אחד מהמשיבים. גם ברור שאילו הייתי קוראת את השפה הערבית, לא הייתי נזקקת לתרגום, שכאן הוגש במהלך המשפט כתרגום שגוי. טוב היו עושים המשיבים אם היו הם מעירים על כך מבעוד מועד, אם שמו הם לב לכך, טרם כתיבת פסק הדין.

אני נכונה לשנות את שיעור חלקם של התובעים בעיזבון המנוח, בהסתמך על כך שמספר המנות הוא 104, כדלקמן:
חלקה של סנאא (תובעת 8) לא משתנה והוא 19.8% .
סמירה (תובעת 10), בתו של מוחמד, קיבלה 7/104 חלקים מעיזבונו ולכן זכאית ל-98/4160 חלקים מעיזבון המנוח, כמו כן קבלה 1/96 מירושת פארס ולכן מחזיקה 19/3840 מירושת המנוח . סמירה קבלה גם 1/7 מעיזבון סעיד שהיה 0.047 חלקים מעיזבון המנוח (דהיינו, ק יבלה ממנו 0.0067 חלקים) וביחד זכאית בסה"כ ל-0.0351 מעיזבון המנוח. ( 3.51%).
עואטף (תובעת 11) – זכאית אף היא בדיוק לפי החשבון שנערך לסמירה ל 3.51%.
פריד (תובעים 3-7) – שקיבל 14/104 מירושת אביו מוחמד כשלמוחמד היה 14/40 מעיזבון המנוח חמדאן, (סה"כ 196/4160 חלקים מעיזבון המנוח חמדאן) וכן 1/96 מירושת פארס (19/3840 חלקים מעיזבון המנוח חמדאן) שהם ביחד 0.052 חלקים מע יזבון המנוח וכן קבל מסעיד 1/7 מחלקו שהיה 0.047 (דהיינו 0.0067 ) ולכן ביחד זכאי ל-0.0587 שהם 5.87 אחוז מעיזבון המנוח.

ובסיכום, חלקם של התובעים בעיזבון המנוח הוא כדלקמן :
פריד 5.87%
סנאא 19.8%
סמירה 3.51%
עואטף 3.51%
___________________
סה"כ 32.69%

המשמעות היא כי התובעים זכאים ל-32.69% מהסכום של 7,062,635.6 ₪, לפי חלקם היחסי , דהיינו לסכום כולל של 2,308,775.6 ₪.

לעניין שכ"ט עו"ד ואגרה – סכום ההוצאות כולל בתוכו את שכר טרחת עורך הדין , והוא הסכום שקבעתי בנסיבותיו של משפט זה. ההתייחסות לאגרה נשמטה, וכמובן שעל הנתבעים ביחד ולחוד, לשאת בסכום האגרה ששולמה. לפיכך, לסכום שנפסק לתשלום ההוצאות בפסק הדין יש להוסיף את החזר האגרה.

המזכירות תודיע לצדדים על החלטה זו.

ניתנה היום, ט"ז אלול תשע"ט, 16 ספטמבר 2019, בהעדר הצדדים.