הדפסה

בית המשפט המחוזי בחיפה פש"ר 7700-08-15

לפני כבוד השופטת אילת דגן

בעניין:
פקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], התש"ם-1980
להלן: "הפקודה"
בעניין:
ארבל אורית, ת"ז XXXXX735
להלן: "החייבת"
ובעניין:
הכונס הרשמי מחוז חיפה
להלן: "הכונ"ר"
ובעניין:
עו"ד חזני אילן
להלן: "המנהל המיוחד"

פסק דין

  1. ביום 24.8.2015 ניתן צו כינוס לחייבת לבקשתה והוטל עליה תשלום חודשי של כ- 400 ₪. ביום 18.6.2017 הוכרזה החייבת פושטת רגל ונקבעה תוכנית פירעון בעניינה על פיה תוסיף החייבת סך של 27,0860 ₪ (100% דיבידנד) בתשלומים שווים ורצופים של 2,000 ₪. החייבת אינה ממלא חובותיה בהליך, ולא הסירה מחדליה ולא הגישה כל תגובה מטעמה, על אף ארכות שניתנו לה.
  2. חוסר שיתוף פעולה מצד החייב לרבות המחדלים, כמוהם כזניחת ההליך, והתנהגות זו בשים לב לחסותו תחת הליך זה, מהווה התנהגות בחוסר תום לב.
  3. לפיכך, ובזיקה להתראה שניתנה בהחלטה מיום 14.10.2020 , אני מורה על ביטול פסק הדין המכריז ומחיקת הבקשה לפשיטת רגל על כל השלכותיה.
  4. בנסיבות אלה, ההגבלות שהושתו בצו הכינוס מבוטלות, וצו עיכוב היציאה מן הארץ יעמוד בתוקפו למשך 90 יום נוספים.
  5. תנאי להגשת בקשה לביטול פסק הדין הינו הפקדת סך 4,000 ₪ בקופת בית המשפט ובנוסף צירוף אישור מחלקת הפיקוח במשרדי הכנ"ר או אישור המנהל המיוחד בדבר סילוק מחדלי החייב בתוך 45 יום מהיום.

החייב יצרף החלטה זו לכל בקשה שתוגש בעניינו.
6. הוצאות ההליך תשולמנה בהתאם לתקנות (הוצאות המנהל המיוחד בסך של 500 ₪ תשולמנה בנוסף), ולחלופין, לפי הנחיות הכנ"ר לעניין תעריפים מינימאליים, לפי הגבוה מביניהן, והיתרה תועבר לנושים בכפוף לכל דין תקף .

7. המזכירות תשלח פסק דין זה לצדדים ותסגור את התיק.

ניתן היום, א' סיוון תשפ"א, 12 מאי 2021, בהעדר הצדדים.