הדפסה

בית המשפט המחוזי בחיפה פש"ר 68379-03-18

בפני
כב' השופטת אילת דגן

בעניין:
פקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], התש"ם-1980
להלן: "הפקודה"
בעניין:
אבו אל הייג'א סלאם, ת"ז XXXXX744
אבו אל הייג'א מורסי, ת"ז XXXXXX506
להלן: "החייבים"
ובעניין:
הכונס הרשמי מחוז חיפה
להלן: "הכנ"ר"
ובעניין:
עו"ד רון אברמוב
להלן: "המנהל המיוחד"

פסק דין

1. ביום 02/05/2018 ניתן צו כינוס לנכסי החייבת לבקשתה, בגין חובות מוצהרים בסך 182,951 ₪ ל- 5 נושים. כנגד החייבת הוגשו 3 תביעות חוב בסך 159,563 ₪ ואושרו בסך 46,470 ₪.
ביום 29/07/2018 ניתן צו כינוס לנכסי החייב לבקשתו, בגין חובות מוצהרים בסך 551,999 ₪ ל- 14 נושים. כנגד החייב הוגשו 11 תביעות חוב בסך 768,003 ₪ ואושרו בסך 524,440 ₪.
2. בהודעתו מיום 04/03/2021 המליץ המנהל המיוחד על ביטול ההליך בעניינם בשל מחדליהם בהל יך באי המצאת מסמכים נדרשים וסילוק חוב פיגורים.

3. בדיון שהתקיים בפניי ביום 08/03/2021 ולאחר ששמעתי את הצדדים קבעתי כי : " למרבה הצער עד עתה החייבים לא שיתפו פעולה בהליך ועל כן בצדק המליץ בעל התפקיד בעדכון לבטל את ההליך. עם זאת, לאחר ששמעתי את הצדדים אני נכונה לתת הזדמנות אחרונה לחייבים לשנות את התנהלותם ולשתף פעולה באופן שימציאו את מלוא אישורי המסירה החסרים, דוחות חודשיים שלא הומצאו, תלושי שכר של הבת ל-6 חודשים אחרונים, דוח מסלקה פנסיונית, כל אלו תוך 30 יום מהיום. כמו כן, אני מורה שמלוא הפיגורים של שני החייבים יסולקו תוך 60 יום מהיום. ככל שהחייבים יסלקו את המחדלים כאמור לעיל ויתנהלו כיאות ניתן יהיה לבוא בדברים לצורך גיבוש תכנית פירעון או לצורך הצעת הסדר לנושים. ככל שלא יתנהלו כאמור יעדכן המנהל המיוחד והתיק יובא לביטול ההליך ללא ישיבה נוספת."

4. בהתאם להודעת עדכון מטעם המנהל המיוחד מיום 08/08/2021 החייבים לא פעלו להמצאת אישורי מסירה על ההודעות לנושים בדבר מתן צו הכינוס והדיון בבקשת פשיטת רגל, החייבים הגישו דוחות לחודשים 09/2020 – 02/ 2021 ללא אסמכאות, צברו חוב פיגורים : החייב – 8 פיגורים בסך 2,400 ₪, והחייבת – 4 פיגורים בסך 1,200 ₪. המנהל המיוחד עתר להורות על ביטול ההליך.
5. החייבים לא ניצלו את ההזדמנות שניתנה להם והתנהלותם בהליך כמתואר לעיל, וחוסר שיתוף פעולה מצד החייבים לרבות המחדלים, כמוהם כזניחת ההליך, והתנהגות זו בשים לב לחסותו תחת הליך זה, מהווה התנהגות בחוסר תום לב.
6. לפיכך, ובזיקה להתראה שניתנה בהחלטה מיום 08/03/2021 , אני מורה על ביטול ההליך ומחיקת הבקשות לפשיטת רגל על כל השלכותיה ן.
7. בנסיבות אלה, ההגבלות שהושתו בצו הכינוס מבוטלות, וצווי עיכוב היציאה מן הארץ יעמוד ו בתוקפו למשך 90 יום נוספים.
8. תנאי להגשת בקשה לביטול פסק הדין הינו הפקדת סך 4,000 ₪ לעל אחד מהחייבים בקופת בית המשפט ובנוסף צירוף אישור מחלקת הפיקוח במשרדי הכנ"ר או אישור המנהל המיוחד בדבר סילוק מחדלי החייבים בתוך 45 יום מהיום. החייבים יצר פו החלטה זו לכל בקשה שתוגש בעניינו.
9. הוצאות ההליך תשולמנה בהתאם לתקנות (הוצאות המנהל המיוחד בסך של 500 ₪ תשולמנה בנוסף), ולחלופין, לפי הנחיות הכנ"ר לעניין תעריפים מינימאליים, לפי הגבוה מביניהן, והיתרה תועבר להוצל"פ בכפוף לכל דין תקף .
10. הדיון הקבוע ליום 13/09/2021 מבוטל בזאת.
11. המזכירות תשלח פסק דין זה לצדדים ותסגור את התיק.

ניתן היום, ח' אלול תשפ"א, 16 אוגוסט 2021, בהעדר הצדדים.