הדפסה

בית המשפט המחוזי בחיפה פש"ר 6752-06-13

בפני
כב' השופט אריה נאמן

בעניין:
פקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], התש"ם-1980
להלן: "הפקודה"
בעניין:
זיתוני תמר, ת"ז XXXXX692
להלן: "החייבת"
ובעניין:
הכונס הרשמי מחוז חיפה
להלן: "הכונ"ר"
ובעניין:
עו"ד ערן אטלס
להלן: "הנאמן"

פסק דין
הנאמן הודיע ביום 7.8.18 כי לחייבת קיימים פיגורים רבים. עיון בתיק מגלה כי למרות ההחלטה מיום 7.8.18 אשר נמסרה לחייבת ביום 17.8.18 החייבת לא הגישה לתיק את תגובתה.
חוסר שיתוף פעולה מצד החייבת כמוהו כזניחת ההליך, והתנהגות זו בשים לב לחסותה של החייבת תחת הליך זה, מהווה התנהגות בחוסר תום לב.
לפיכך, ובזיקה להתראה שניתנה בהחלטה מיום 7.8.18, אני מורה על ביטול פסק הדין המכריז ומחיקת הבקשה לפשיטת רגל על כל השלכותיה.
בנסיבות אלה, ההגבלות שהושתו בצו הכינוס מבוטלות. צו עיכוב יציאה מן הארץ יעמוד בתוקפו למשך 90 יום נוספים.
תנאי להגשת בקשה לביטול פסק דין זה הינו צירוף אישור מחלקת הפיקוח במשרדי הכונ"ר או אישור הנאמן בדבר סילוק מחדלי החייבת בתוך 90 יום מהיום.

הגשת בקשה עיקרית חדשה תהא בהתאם להלכ' אלקצאצי (ע"א 8673/13 גמיל אלקצאצי נ' כונס הנכסים הרשמי [2.4.14]).

הוצאות ההליך ישולמו בהתאם לתקנות (הוצאות הנאמן בסך של 500 ₪ ישולמו בנוסף), ולחלופין, לפי הנחיות הכונ"ר לעניין תעריפים מינימאליים, לפי הגבוה מביניהן, והיתרה תועבר לנושים בכפוף לכל דין תקף.

ניתן היום, כ"ו אלול תשע"ח, 06 ספטמבר 2018, בהעדר הצדדים.