הדפסה

בית המשפט המחוזי בחיפה פש"ר 60574-01-16

בפני
כב' השופטת אילת דגן

בעניין:
פקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], התש"ם-1980
להלן: "הפקודה"
בעניין:

  1. ח'ורי סמאח, ת"ז XXXXX981
  2. ח'ורי מתרי, ת"ז XXXXX223

להלן: "החייבים"
ובעניין:
הכונס הרשמי מחוז חיפה
להלן: "הכונ"ר"
ובעניין:
עו"ד שמואל לביא
להלן: "הנאמן"
פסק דין

1. ביום 25.5.16 ניתן צו לכינוס נכסי החייב על פי בקשתו, בגין חובות מוצהרים בסך של 2,511,707 ₪ ל-30 נושים, כאשר הושת עליו בצו הכינוס תשלום חודשי בסך 1,000 ₪ ולאחר מכן הוגדל הסכום לסך של 2,200 ₪ החל מחודש פברואר 2017.

עד מועד הגשת הדוח המסכם הוגשו נגד החייב 16 תביעות חוב אשר נבדקו ואושר סך של 287,908 ₪, מתוכן סך של 2,103 ₪ בדין קדימה. יש עוד תביעת חוב אחת של סלמעאן עמר על סך 242,009 ₪ שצריכה להיבדק.

2. ביום 17.8.17 ניתן צו לכינוס נכסי החייבת על פי בקשתה, בגין חובות מוצהרים בסך של 662,051 ₪ -15 נושים, כאשר מושת עליה תשלום חודשי בסך 400 ₪.

עד מועד הגשת הדוח המסכם הוגשו נגד החייבת 9 תביעות אשר נבדקו ואשר נבדקו ואושר סך של 211,635 ₪.
3. משלא עמדו החייבים בתכנית הפירעוןו צברו פיגורים בתשלומים, עתר הנאמן להארכת תכנית הפירעון ואף לביטול ההליך בעניינם.
בהחלטתי מיום 18/08/2020 החייבים הגיעו להסכמה עם הנאמן לסילוק חוב הפיגורים, וההסכמה קיבלה תוקף של החלטה ביום 20/08/2020.
4. ביום 23/09/2021 הגיש הנאמן עדכון במסגרתה עתר לביטול ההליך בשל חוב הפיגורים שצברו החייבים עד כה, כאשר לחובת החייב עומד חוב בסך 35,293 ₪, ולחובת החייבת חוב בסך 12,400 ₪. בהחלטתי מיום 30/09/2021 קבעתי כי ככל שהחייבים לא יסלקו את חוב הפיגורים עד 21/10/2021 אורה על ביטול ההליך כולו ללא כל הודעה נוספת.
5. ביום 26/10/2021 הודיעה הנאמן כי החייבים לא טרחו להסיר אפילו פיגור אחד ולכן עתר לביטול ההליך בעניינם.
6. עד היום לא הוגשה לתיק כל הודעה מטעם החייבים. התנהלות החייבים כמפורט לעיל, לצד חוסר שיתוף פעול מצידם לרבות המחדלים, כמוהם כזניחת ההליך, והתנהגות זו בשים לב לחסותו תחת הליך זה, מהווה התנהגות בחוסר תום לב.
3. לפיכך, ובזיקה להתראה שניתנה בהחלטה מיום 30/09/2021 , אני מורה על ביטול פסקי הדין המכריז ים ומחיקת הבקשות לפשיט ות רגל על כל השלכותיהן.
4. בנסיבות אלה, ההגבלות שהושתו בצו הכינוס מבוטלות, וצווי עיכוב היציאה מן הארץ יעמוד ו בתוקפ ם למשך 90 יום נוספים.
5. תנאי להגשת בקשה לביטול פסק הדין הינו הפקדת סך 5,000 ₪ (כל אחד) בקופת בית המשפט ובנוסף צירוף אישור מחלקת הפיקוח במשרדי הכנ"ר או אישור המנהל המיוחד בדבר סילוק מחדלי החייבים בתוך 45 יום מהיום.
החייבים יצר פו החלטה זו לכל בקשה שתוגש בעניינ ם.
6. הוצאות ההליך תשולמנה בהתאם לתקנות (הוצאות המנהל המיוחד בסך של 500 ₪ תשולמנה בנוסף), ולחלופין, לפי הנחיות הכנ"ר לעניין תעריפים מינימאליים, לפי הגבוה מביניהן, והיתרה תועבר לנושים בכפוף לכל דין תקף .
7. המזכירות תשלח פסק דין זה לצדדים ותסגור את התיק.

ניתן היום, ח' כסלו תשפ"ב, 12 נובמבר 2021, בהעדר הצדדים.