הדפסה

בית המשפט המחוזי בחיפה פש"ר 60019-10-17

בפני
כב' השופט איל באומגרט

בעניין:
פקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], התש"ם-1980
להלן: "הפקודה"
בעניין:
עומר חוסין, ת"ז XXXXX383
להלן: "החייב"
ובעניין:
הכונס הרשמי מחוז חיפה
להלן: "הכונ"ר"
ובעניין:
עו"ד מיכאל גבור
להלן: "המנהל המיוחד"

החלטה

1. לפניי בקשת החייב לביטול צו הכינוס והליך הפש"ר בעניינו (להלן: "הבקשה").

טענות החייב;

2. לטענת החייב, הוא אינו מצליח לעמוד בהוראות צו הכינוס, בתשלומים החודשיים ולפיכך, צבר פיגורים שאין ביכולתו להסירם, בין היתר לאור העובדה שהוא "עובר תקופה קשה ומצבו הרפואי מתדרדר מיום ליום".

עוד מוסיף החייב לטעון, כי הגיש תביעת נכות למוסד לביטוח לאומי, וזו נדחתה ולפיכך, הכנסתו הבלעדית היא מקצבת הבטחת הכנסה.

טענות המנהל המיוחד;

3. המנהל המיוחד סבור, כי לדחות את הבקשה.
לטענתו, לחייב חוב פיגורים לקופת הכינוס בסך של 3,300 ₪ (נכון למועד הגשת תגובתו).
כמו כן, החייב לא מגיש דו"חות חודשיים כפי הנדרש.

עוד טוען המנהל המיוחד, כי החייב נמנע מלציין בבקשה, כי ירש נכס במסגרת עיזבון אביו, כי לאחר שאותר נכס העיזבון, נמצא, כי החייב רשום כבעלים של הנכס.

לאור האמור טוען המנהל המיוחד, כי סביר שהחייב יוכרז כפושט רגל רק לצורך מימוש הנכסים ולפיכך, תיתכן תועלת לנושיו.

לבסוף, טוען המנהל המיוחד, כי החייב אינו יכול "לדלג כאוות נפשו בין הליכי חדלות הפירעון השונים תוך שהוא מנצל הליכים אלו לרעה נהנה מעיכוב הליכים סטטוטורי" ולפיכך, יש לדחות את בקשתו.

טענות החייב כפי העולות מתשובתו;

4. החייב חוזר על טענותיו.
לטענתו, הוא אינו מצליח לעמוד בצו התשלומים שהושת אליו.

עוד מוסיף החייב לטעון , כי הוא סובל מבעיות בריאותיות ו לאחרונה גילה כי קיים חשד לגידול סרטני בגופו והא נמצא במעקב רפואי .

לבסוף טוען החייב, כי הוא אינו מכחיש כי בבעלותו נכס מגורים ואולם לטענתו, הוא אינו מתאים להליך דנן.

דיון והכרעה;

5. כפי שמורה סעיף 19 לפקודה "אין חזרה מבקשה שהוגשה - בין של נושה ובין של חייב - אלא ברשות בית המשפט".

"בקשה לצו כינוס נגד חייב יכול ותוגש על-ידי הנושה ויכול ותוגש על-ידי החייב עצמו. הגשת בקשה לצו כינוס מפעילה את מנגנון הפקודה ומעתה ואילך יפקח בית המשפט על הליכי פשיטת הרגל מתוך התחשבות בכלל נושי החייב ובטובת הציבור בכללותו ולא דווקא בשיקולי המבקש, בין אם הוא הנושה ובין אם הוא החייב. משהתחילו הליכי פשיטת הרגל אין היוזמה להתמשכותם או לביטולם מסורה כבר בידי יוזם ההליך ..." (לוין וגרוניס פשיטת רגל מהד' שלישית, תש"ע - 2010, סעיפים ד'-ה' בעמ' 86-87).

ראו בעניין זה גם פש"ר (ת"א) 1304-12-11 עו"ד חבר נ' דודאי, (פורסם במאגרים).

6. בענייננו, ביום 3.12.17 ניתן לחייב, לבקשתו, צו לכינוס נכסיו והושת עליו צו תשלומים חודשי בסך של 800 ₪.

עיון בתגובת המנהל המיוחד מעלה, כי החייב לא עמד בצו התשלומים וצבר פיגורים.
כמו כן, החייב לא הגיש דו"חות חודשיים כפי הנדרש.

עם זאת, במסגרת ההליך, נודע, כי החייב רשום כבעלים של נכס מגורים, והחייב אף אשור זאת במסגרת תשובתו.

7. בית ה משפט סבור, כי יש לדחות את הטענה לפיה, במקרה בו החייב אינו משלם את צו התשלומים ואינו מגיש דו"חות, יש לבטל את ההליך (הא ותו לא).

כפי שנקבע בפסיקה, במקרים לא מעטים, מבקשים חייבים שנכנסו להליך פש"ר מיוזמתם מבקשים לסגת ממנו על מנת להימנע ממימוש נכסי ירושה שקיבלו במהלך ניהול ההליך או נכסים אחרים שהתגלו לבעל התפקיד ובתוך כך, מנתקים מגע עם בעל התפקיד ועם ההליך ואינם מקיימים חובותיהם בהליך.
אף על פי כן, בית המשפט מכריז עליהם כפושטי רגל, לצורך מימוש נכסים (ראו למשל פש"ר (ת"א) 3142/09 סגל נ' עו"ד כרמי המנהלת המיוחדת (פורסם במאגרים) וכן פשר (ת"א) 2962/08 חיים עלימה נ' רן מסיקה עו"ד (נאמן) (פורסם במאגרים).

ככלל, אין כל מניעה להמשיך ולנהל הליך פש"ר בנסיבות כאמור, תוך כפייתו על החייב, בניגוד לרצונו, מתוך מטרה לפרוע את החובות לנושים בהליך דנן.

כאמור לעיל, ניהול ההליך יוצא מידיו של החייב, גם אם במקור, נפתח לבקשתו שהרי ההחלטה נתונה בידי בית המשפט .

8. בנסיבות דנן, החייב אינו עומד בהוראות ההליך, צובר פיגורים בתשלומים החודשיים ואינו מגיש דו"חות. עם זאת, לא ניתן להתעלם מהעובדה שהחייב רשום כבעלים של נכס מגורים ובשים לב לעובדה שנכון למועד זה, לא ידוע שווי הנכס, ולפיכך, דין הבקשה להידחות.

ניתנה היום, כ"ד כסלו תשע"ט, 02 דצמבר 2018, בהעדר הצדדים.