הדפסה

בית המשפט המחוזי בחיפה פש"ר 52372-06-15

בפני
כב' השופט שמואל מנדלבום

בעניין:
פקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], התש"ם-1980
להלן: "הפקודה"
בעניין:
ציליס אלכסנדר, ת"ז XXXXXX565
להלן: "החייב"
ובעניין:
הכונס הרשמי מחוז חיפה
להלן: "הכונ"ר"
ובעניין:
עו"ד מטר לנא
להלן: "המנהלת המיוחדת"

החלטה

1. בפניי בקשה לקציבת מזונות בהתאם לסעיף 128 לפקודה.

רקע עובדתי
2. ביום 9.11.2016 הוגשה על ידי גרושתו של החייב (להלן: "המבקשת") בקשה לקציבת מזונות עבור בתם הקטינה של החייב והמבקשת.

3. במסגרת הבקשה ציינה המבקשת כי ביום 29.9.2016 נפסקו דמי מזונות זמניים עבור הקטינה בסך של 1,800 ₪ לחודש על ידי שופטת בית המשפט לענייני משפחה (כב' השופטת שירי היימן) ולטענת המבקשת החייב אינו עומד בתשלומי המזונות הזמניים שנפסקו.

4. כמפורט בבקשת המבקשת, החייב הינו בחור צעיר בשנות ה- 30 לחייו, אשר מתגורר עם אמו ולפיכך אינו נושא כלל בהוצאות מחייה, ומשתכר על פי הודאתו בפני בית המשפט סך של 6,000.

5. זאת ועוד, ההוצאות הכרוכות בגידול הקטינה גבוהות וכוללות הוצאות מזון, חיתולים ומסגרת חינוכית (גן או מטפלת).

6. זאת ועוד המבקש טוענת כי בשל הצורך בטיפול בביתה היא מוגבלת בשעות עבודתה, ובהתאם הכנסתה עומדת על סך של 4,300 ₪.
לפיכך ביקשה המבקשת לקצוב את סכום המזונות לסכום המזונות שנקבע על ידי בית המשפט.

7. בית המשפט הורה ביום 9.11.2016 על העברת הבקשה לתגובת ה חייב והמנהלת המיוחדת, ובינתיים קבע בית המשפט מזונות זמניים בסך של 1,500 ₪.

תגובת החייב
8. ביום 27.11.2016 הוגשה תגובת החייב, אשר מתנגד לבקשת המבקשת וזאת מהטעמים המפורטים בתגובתו.

9. כך טוען החייב כי המבקשת משתכרת בממוצע סך של כ- 6,000 ₪ ולא 4,300 כנטען על ידה. זאת ועוד לטענת החייב, המבקשת נדרשת לשלם בפועל דמי שכירות בסך של 1,000 ₪ בלבד ולא 2,050 ש"ח כנטען על ידה.

10. כמו כן טען החייב כי החייבת מנסה להעמיס על כתפו הוצאות הנדרשות לצורך בנה הנוסף של המבקשת שאינו בנו של החייב .

11. החייב גם טען כי הוא אכן מתגורר עם אמו אלא שזו עברה תאונת עבודה וכעת הוא משתכר סך של 6,000 ₪ אך עלות השכירות החודשית בלבד עומדת על סך של 1,800 ₪.

12. בסיכומו של דבר טען החייב כי בשל הצורך לאזן בין זכויות הנושים והמבקשת ולאור כל הטענות שהועלו על ידו, הוא מבקש לקצוב את סכום המזונות לסך של 1,000 ₪.

תגובת המנהלת המיוחדת
13. המנהלת המיוחדת הצטרפה לעמדת המבקשת, והדגישה את העובדה שהסכום שנקבע של 1,800 ₪ כולל מעון ודיור הינו סביר ומאוזן.

14. עוד הוסיפה המנהלת המיוחדת וטענה כי סך של 6,000 ₪ עבור החייב אינו מהווה מיצוי של פוטנציאל ההשתכרות של החייב שהינו מבקר איכות במקצועות שהרויח לפני תחילת ההליך סך של 8,000 ₪.

15. בנוסף הצביעה המנהלת המיוחדת על הוצאות בסך 1,000 ₪ אותן מוציא החייב בכל חודש עבור סיגריות.

תגובת המבקשת לתגובת החייב
16. ביום 4.1.2017 הוגשה תגובה מטעם המבקשת ובה הצביעה המבקשת על כך שהחייב אינו עומד אף בתשלומים הזמניים שנקבעו על ידי בית המשפט וכי מאז מועד פרידת החייב והמבקשת ביום 26.11.2015 שילם החייב בסה"כ 4 תשלומים בלבד בסך של 1,500 ₪ כל אחד!!!

17. כמו כן חזרה המבקשת ופירטה את הוצאות הגן של הקטינה העומדת על סך של 2,200 ₪ חודש והוצאות מדור בסך 2,100 ₪ לחודש, ולפיכך ביקשה המבקשת כי ייקצב סכום מזונות בסך של 1,800 ₪ רטרואקטיבית מחודש יוני 2016, וכי החייב יחויב לסלק לאלתר את חוב הפיגורים שנוצר בתשלומי המזונות.

18. בנוסף הוגשה ביום 20.2.2017 בקשה של המבקשת לביטול ההליך עקב אי עמידת החייב בתשלומים שנקבעו כאמור ולטענת המבקשת למעט סך של 1,500 ₪ ששילם החייב ביום 7.12.2016 לא שולם על ידו תשלום כלשהו מאז החלטת בית המשפט מיום 9.11.2016.

דיון והכרעה

19. בפנינו, כאמור, בקשה לפסיקת מזונות בהתאם לסעיף 128 לפקודה, וכבר נקבע כי:

" ... הקצבת מזונות לפי סעיף 128 היא למעשה סיומו של הליך דו שלבי. השלב הראשון מתנהל בבית המשפט לענייני משפחה אשר פוסק סכום מזונות שהיה על החייב לשלם אילו היה סולבנטי. בשלב השני, עליו מופקד בית המשפט של פשיטת רגל, נערך איזון בין הזכאי למזונות לבין שאר נושי החייב. סכום המזונות אשר נפסק מהווה נתון מרכזי ובעל חשיבות, אך בית המשפט של פשיטת רגל, כפי שאף ציין בא כוחם של המבקשים בדיון בבית המשפט, אינו מחויב לו. על בית המשפט של פשיטת רגל לאזן את זכויותיהם של נושי החייב ושל החייב עצמו מול זכויות הזכאי למזונות (ע"א 8993/04 פלונית נ' פלוני [פורסם בנבו] (20.9.2007, להלן: ע"א 8993/04; רע"א 7210/09 פלוני נ' פלוני [פורסם בנבו] (3.1.2010), להלן: רע"א 7210/09; וכן ראו: פש"ר (מחוזי ת"א) 1831/00 פלונית נ' פלוני [פורסם בנבו] (29.6.2001)).

במסגרת האיזון שעורך בית המשפט של פשיטת רגל בין זכויות הצדדים השונים, עליו ליתן דעתו לסכום החובות של החייב, לסכום המזונות שעל החייב לשלם מדי חודש, לסכום שבתקופת פשיטת הרגל וכן להכנסותיו של החייב ..."

(ע"א 8015/12 פלוני נ' פלוני , (פורסם בנבו, 21.2.2013 ,סעיף 6 להחלטה).

20. יישום העקרונות אשר נקבעו בפסיקת בית המשפט על המקרה שבפנינו מצביע לעמדתי על כך שאין מקום במקרה זה, לסטות מצו המזונות שנקבע על ידי בית המשפט לענייני משפחה וזאת גם אם נ יקח בחשבון את התשלום החודשי בסך 500 ₪ המוטל על החייב במסגרת צו התשלומים שנקבע בצו הכינוס.

21. כמפורט בבקשת המבקשת, הוצאותיה הבסיסיות של בתו של החייב דהיינו גן פרטי (2,100 ₪) חלקה בהוצאות המידור (כ-1000 ₪) והוצאות מזון ומחייה בסיסיות (כ-1,000 ₪) עומדות לכל הפחות על כ- 4,000 ₪.

22. בנסיבות אלו חיוב החייב בסך של 1,800 ₪ הינו סביר ביותר בנסיבות וזאת גם לאור העובדה שהחייב מתגורר עם אמו ואין עוד מי שסמוך על שולחנו, וכן נראה לכאורה כי החייב מסוגל להגדיל את הכנסותיו.

23. לפיכך אני מורה על קציבת סכום המזונות החודשי שעל החייב לשלם עבור בתו על סך של 1,800 ₪ ואולם החייב ידרש לשלם את הסכום האמור רק החל מיום 1.1.2017, ועד לתאריך זה ידרש החייב לשאת בתשלום חודשי בסך של 1,500 ₪.

24. החייב נדרש לסלק מחצית מחוב הפיגורים שנצבר לחובתו, בהתאם לתחשיב המבוסס על החלטתי, לא יאוחר מיום 15.5.2017, ואת המחצית השנ ייה של הפיגורים עד ליום 15.6.2017, וזאת בנוסף לתשלומי המזונות השוטפים.

25. ככל שהחייב לא ימציא אישור על תשלום מחצית מחוב הפיגורים עד ליום 16.5.2017, ואישור על תשלום המחצית השנייה של חוב הפיגורים עד ליום 16.6.2017 יבוטל ההליך ללא דיון נוסף.

26. עם זאת, ככל שסכום צו התשלומים החודשי יועלה בעקבות בקשת המנהלת המיוחדת ביום 20.1.2017 להגדלת סכום התשלום החודשי, החייב יהיה רשאי להגיש בקשה להפחתת סכום קציבת המזונות.

ניתנה היום, י"ג ניסן תשע"ז, 09 אפריל 2017, בהעדר הצדדים.