הדפסה

בית המשפט המחוזי בחיפה פש"ר 52048-09-16

בפני
כב' השופט נאסר ג'השאן

בעניין:
פקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], התש"ם-1980
להלן: "הפקודה"
בעניין:
קוטלינקוב ולדימיר, ת"ז XXXXXX967
ממייב נטליה, ת"ז XXXXXX777
להלן: "החייבים"
ובעניין:
הכונס הרשמי מחוז חיפה
להלן: "הכונ"ר"
ובעניין:
עו"ד איתן שווץ
להלן: "הנאמן"

פסק דין

1.          החייבים לא הגיב ו לבקשת הנאמן חרף החלטותיי מיום 05.04.2021 ומיום 27.04.2021, ואף לא פעלו לסילוק מלוא מחדליהם, חרף הארכות שניתנו להם במסגרת ההליך. על כן ניכר כי החייב ים ויתר ו על ההליך.

2. יובהר כי מחדלי החייבים שעה שה ם חוס ים תחת חסות ההליך, מהווים התנהגות בחוסר תום לב שעה שמחד גיסא, נהנ ים החייב ים מהטבות הנובעות מההליך, ומאידך גיסא, אינ ם מבצע ים הנדרש מ הם במסגרת הליך הפש"ר.

3. בנסיבות אלו, אני מורה על ביטול ההליך, ההפטר המותנה וביטול ההכרזה על החייבים כפושט י רגל. הגשת בקשה חדשה מטעם החייב ים לפשיטת רגל, מותנית בהפקדת סך 2,000 ₪, על-ידי כל אחד מהם, בקופת בית המשפט.

4. הגשת בקשה לביטול פסק הדין מותנית בהצגת אישור מחלקת הפיקוח בכונ"ר, או אישור הנאמן לפיו אין לחייב ים מחדלים בהליך ובלבד שהבקשה תוגש תוך 60 יום מהיום.

5. הכספים הצבורים בקופת הפש"ר יחולקו בין הנושים לאחר תשלום הוצאות ההליך, הוצאות הנאמן ושכר ו לפי הנחיות הכנ"ר.

6. כל ההגבלות שהוטלו על החייבים במסגרת הליך זה, מבוטלות, ואולם צו עיכוב היציאה מן הארץ יוותר בתוקפו לתקופה של 90 יום מהיום . 

7. המזכירות תסגור את התיק.

ניתן היום, א' סיוון תשפ"א, 12 מאי 2021, בהעדר הצדדים.