הדפסה

בית המשפט המחוזי בחיפה פש"ר 50668-04-18

בפני
כב' השופטת אילת דגן

בעניין:
פקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], התש"ם-1980
להלן: "הפקודה"
בעניין:
עאסלה חאפז, ת"ז XXXXX385
להלן: "החייב"
ובעניין:
הכונס הרשמי מחוז חיפה
להלן: "הכונ"ר"
ובעניין:
עו"ד סער מרום
להלן: "המנהל המיוחד"

פסק דין

1 ביום 30/05/18 ניתן צו כינוס לנכסי החייב לבקשתו, במסגרתו הוטל על החייב תשלום חודשי בסך 1,000 ₪ החל מיום 01/ 07/2018.

בהחלטה מיום 25/11/18 הופחת התשלום החודשי באופן זמני לסך של 700 ₪ החל מחודש 11/2018 ועד לחודש 02/2019.

2. ביום 20/03/19 עתר המנהל המיוחד לביטול צו הכינוס ופיזור הליך פשיטת הרגל בטענה כי נכון למועד הגשת הבקשה לחייב פיגורים בסך 5,100 ₪, וכי מחודש 10/2018 הוא לא הגיש דוחות חודשיים.
3. בהחלטתי מיום 20/03/19 נקבע כי ככל שלא אקבל הודעה על סילוק מלוא הפיגורים עד 03/04/19, אפשר שההליך והישיבה יבוטלו. משלא הוגשה כל הודעה מטעם החייב מצאתי לתת לו, לפנים משורת הדין, בהחלטה מיום 04/04/19, ארכה נוספת לסילוק מחדליו עד 11/04/19. באותה החלטה הובהר כי בהעדר תגובה אורה על ביטול ההליך וביטול הדיון הקבוע ליום 07/04/20 ללא כל הודעה נוספת.
4. ביום 26/05/19 הגיש המנהל המיוחד הודעה לפיה על אף שהוא המציא את בקשתו לביטול ההליך והחלטת בית המשפט מיום 03/04/19 לב"כ החייב בפקס, החייב לא הסיר מחדליו ונכון לחודש 05/2019 (כולל) לחייב פיגורים בסך כולל של 6,100 ₪ ובנוסף החייב לא הגיש דוחות מאז חודש 10/2018 ועל כן יש לבטל את ההליך.
5. חוסר שיתוף פעולה מצד החייב לרבות המחדלים, כמוהם כזניחת ההליך, והתנהגות זו בשים לב לחסותו תחת הליך זה, מהווה התנהגות בחוסר תום לב.
6. לפיכך, ובזיקה להתראה שניתנה לחייב בהחלטה מיום04/04/19 אני מורה על מחיקת הבקשה .
7. כל ההגבלות שהושתו בצו הכינוס מבוטלות, וצו עיכוב היציאה מן הארץ יעמוד בתוקפו למשך 90 יום נוספים.
8. תנאי להגשת בקשה עיקרית חדשה הינו הפקדת סך של 3,000 ₪ בקופת בית המשפט.

9. תנאי להגשת בקשה לביטול פסק דין זה, הינו צירוף אישור מחלקת הפיקוח במשרדי הכנ"ר או אישור המנהל המיוחד בדבר סילוק מחדלי החייב בתוך 45 יום מהיום.
החייב יצרף החלטה זו לכל בקשה שתוגש בעניינו.

10. הוצאות ההליך תשולמנה בהתאם לתקנות (הוצאות המנהל המיוחד בסך של 500 ₪ תשולמנה בנוסף), ולחלופין, לפי הנחיות הכנ"ר לעניין תעריפים מינימאליים, לפי הגבוה מביניהן, והיתרה תועבר לתיקי ההוצל"פ בכפוף לכל צו תקף.

11. הדיון הקבוע ליום 07/04/2020 מבוטל בזאת.

12. המזכירות תשלח פסק דין זה לצדדים ותסגור את התיק.

ניתן היום, כ"ד אייר תשע"ט, 29 מאי 2019, בהעדר הצדדים.