הדפסה

בית המשפט המחוזי בחיפה פש"ר 4617-10-17

בפני
כב' השופטת עדי חן-ברק

בעניין:
פקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], התש"ם-1980
להלן: "הפקודה"
בעניין:
שלום יחזקאל לנדא ת"ז XXXXXX499

להלן: "החייב"
ובעניין:
הכונס הרשמי מחוז חיפה
להלן: "הכונ"ר"
ובעניין:
עו"ד ניב זר
להלן: "המנהל המיוחד"

פסק דין

1. בפניי בקשת הנושה להכריז כי החייב פושט רגל.
החייב אינו מתנגד לבקשת הנושה והמנהל המיוחד חיווה דעתו, כי ניתן להכריז על החייב פושט רגל, בין היתר, משום שתהיה תועלת לנושי החייב כתוצאה מהכרזת החייב כפושט רגל .
2. מנימוקי הבקשה, לאור עמדת המנהל המיוחד ובשים לב להסכמת החייב, אני מקבלת את הבקשה ומכריזה כי החייב פושט רגל. כל ההגבלות שהוטלו על החייב יעמדו בעינן.
3. בנסיבות העניין, לאחר שעיינתי בדו"ח המנהל המיוחד, בעמדת הכנ"ר וכן שמעתי את החייב ובא כוחו, ראיתי לקבל את עמדת המנהל המיוחד והכנ"ר ולחייב את החייב לשלם סך של 1,000 ₪ לקופת הפש"ר מדי חודש בחודשו.
4. הנני ממנה בשלב זה את עו"ד ניב זר, ששימש כמנהל מיוחד, לשמש כנאמן לנכסי החייב.
לנאמן תהיינה נתונות כל הסמכויות בהתאם להוראות פקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], התש"ם-1980.
5. החייב יהא חייב להגיש לנאמן דו"חות על הכנסותיו הוצאותיו, ככל שיידרש על ידו, וכן להתייצב בפניו, ככל שיידרש בכל עניין הקשור לפשיטת הרגל.
6. ההתחייבות שהפקיד הנאמן לצורך מינויו כמנהל מיוחד תעמוד בתוקפה להבטחת מילוי תפקידיו וחובותיו כנאמן.
שכר הנאמן ייקבע על ידי בית המשפט, לאחר שישמע את עמדת הכנ"ר.

7. בהמשך לאמור בפרוטוקול הדיון מיום 14/7/20 ובשים לב כי הנושה מי כרמל לא הביעה עמדתה להצעת ההסדר שהציע החייב, על אף שההצעה הומצאה לה כדין, ובהמשך להחלטתי מיום 1/9/20 מוחזקת נושה זו כמסכימה להצעת החייב שתהווה תכנית הפירעון.
בשים לב לאמור לעיל אני מאמצת את תכנית הפירעון המוצעת לפיה יוסיף החייב סך של
100,000 ₪ ב- 60 תשלומים חודשיים (כל תשלום סך של 1,000 ₪), כאשר בסוף התקופה יושלם הסכום ל-100,000 ₪, ונוסף לכך יועברו כספים נזילים בסך של כ- 40,000 ₪, כך שהקופה תועמד בסופו של דבר בסכום כולל של 140,000 ₪.
כל עוד החייב עומד בתנאי תוכנית הפירעון, יהא פטור מהגשת דו"חות דו-חודשיים.

הנאמן יגיש עדכון עוד 6 חודשים.

לעיוני עוד 6 חודשים.

ניתנה היום, י"ד חשוון תשפ"א, 01 נובמבר 2020, בהעדר הצדדים.