הדפסה

בית המשפט המחוזי בחיפה פש"ר 4577-03-18

בפני
כב' השופט איל באומגרט

בעניין:
פקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], התש"ם-1980
להלן: "הפקודה"
בעניין:
מנאל עבד אלקאדר, ת"ז XXXXXX319
להלן: "החייבת"
ובעניין:
הכונס הרשמי מחוז חיפה
להלן: "הכונ"ר"
ובעניין:
עו"ד הרשקוביץ דוד אליעזר
להלן: "המנהל המיוחד"

פסק דין

עיון בתיק בית משפט מגלה כי למרות החלטת בית משפט מיום 30.4.19 החייבת לא הסירה מחדליה.

בנסיבות אלו, אין לי אלא לראות את החייבת כמי שוויתרה על הצורך בהמשך ההליך, ועל כן אין מנוס אלא למחוק את בקשתה העיקרית.

יובהר כי מחדלי החייבת שעה שהיא חוסה תחת צו הכינוס שניתן בעניינה מהווים התנהגות בחוסר תום לב שעה שמחד גיסא, נהנית החייבת מהטבות הנובעות מצו הכינוס, ומאידך גיסא, לא מבצעת הנדרש ממנה במסגרת הליך הפש"ר.

לפיכך, אני מורה על מחיקת הבקשה לפשיטת רגל על כל השלכותיה.

בנסיבות אלה, ההגבלות שהושתו בצו הכינוס מבוטלות, צו עיכוב יציאה מן הארץ יעמוד על כנו למשך 90 יום נוספים.

תנאי להגשת בקשה לביטול פסק דין זה הינו תשלום הפיגורים, הגשת דוחות ל- 6 החודשים האחרונים (במקרה ולא הוגשו) והמצאת המסמכים המבוקשים ע"י המנהל המיוחד (במקרה ונדרשים) עד ליום 21.7.19.

אין בהסרת המחדלים משום התחייבות כי הבקשה תתקבל.

החייבת תצרף פסק דין זה לכל בקשה שתוגש בעניינה.

הוצאות ההליך ישולמו בהתאם לתקנות (הוצאות המנהל המיוחד בסך של 500 ₪ ישולמו בנוסף), ולחלופין, לפי הנחיות הכונ"ר לעניין תעריפים מינימאליים, לפי הגבוה מבניהן, והיתרה תועבר לנושים בכפוף לכל דין תקף.

המזכירות תשלח פסק דין זה לצדדים.

ניתן היום, א' סיוון תשע"ט, 04 יוני 2019, בהעדר הצדדים.