הדפסה

בית המשפט המחוזי בחיפה פש"ר 43917-05-19

לפני
כב' השופטת אילת דגן

בעניין:
פקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], התש"ם-1980
להלן: "הפקודה"
בעניין:
דיין תמר, ת"ז XXXXX191
להלן: "החייבת"
ובעניין:
הכונס הרשמי מחוז חיפה
להלן: "הכנ"ר"
ובעניין:
עו"ד מיכאל גבור
להלן: "המנהל המיוחד"

פסק דין

  1. בעניינה של החייבת ניתן צו כינוס, לבקשתה, ביום 5.6.19, תוך שהושת עליה תשלום חודשי בסך 300 ₪. כנגד החייבת הוגשו 13 תביעות חוב בסך 5,347,751 ₪. מעיון בתביעות החוב עולה, כי עיקרו המוחלט מקורו בשלהי שנות ה-90', ברם ישנם חובות שמקורם גם בעשור האחרון. התביעות לא נבדקו נוכח המלצת המנהל המיוחד, כפי שתובא להלן.
  2. החייבת ילידת 1961, גרושה ולה ארבעה ילדים בגירים שאינם סמוכים על שולחנה. היא מתגוררת בגפה ברח' דרך יד לבנים בחיפה. המדובר בדירה של חברת שיקמונה, שהיא חברה ממשלתית-עירונית לשיקום הדיור בחיפה, ונושאת בשכירות חודשית בסך 250 ₪.
  3. בעת שנחקרה מסרה שאינה עובדת מטעמים רפואיים ומקור הכנסתה הוא קצבת הכנסה וסיוע מבנותיה.
  4. מהדוחות הדו-חודשיים עולה, כי הבטחת ההכנסה עומדת על 2,053 ₪ וסיוע מילדיה נע בין 800 ₪ ל – 1,500 ₪ לחודש.
  5. החייבת ניהלה הליך פשיטת רגל קודם (פש"ר 685/02 בבית משפט מחוזי בחיפה). ההליך בוטל בפסק דין מנומק שניתן על-ידי כב' השופט סוקול מיום 20.11.2003, שקבע כי החובות נוצרו שלא בתום לב ועלה חשש להברחת נכסים מאחר ולא הונחו הסברים מניחים את הדעת בעניין מכירת דירת מגורים וחנות.

עוד עלה מפסק הדין, כי נסיבות ההסתבכות אינן נוגעות רק לניהול עסקים מסוג מזנון ומסעדה, אלא ניהול עסק שבו התקיימו משחקי "פירמידה" אסורים ומכון ליווי שיש בהם משום פגיעה בתקנות הציבור.
עם זאת, והגם שנסיבות ההסתבכות חמורות, הסכים המנהל המיוחד והכנ"ר למתן הפטר לאלתר נוכח חלוף הזמן ובייחוד נוכח מצבה הרפואי הקשה של החייבת, וחוסר תועלת לנושים בהמשך ניהול ההליך.
6. החייבת שללה קיומם של נכסי מקרקעין בבעלותה ולטענתה, למעט ביטוח רפואי במכבי, אין לה ביטוחים נוספים לרבות ביטוח חיים.
אשר למסלקה פנסיונית – מהדו"ח עולה, כי לזכות החייבת צבורים כספים בשיעור כולל של 22,839 ₪. מנתונים אלה עולה, כי לא מדובר בכספי קרן השתלמות ויכול והצבירה כוללת רכיב פיצויים נזיל, בשים לב שהחייבת אינה עובדת כיום ולכך שאין מעסיק פעיל. יחד עם זאת, ברא י מצבה הרפואי ונוכח גילה וברוח הפסיקה שניתנה בע"א 5033/18 קרן מקפת מרכז לפנסיה ותגמולים א.ש. בע"מ נ' רון לוי ואח', סבור המנהל המיוחד שאין ברכיב הפיצויים שיכול ומהווה חלק מסך כל הצבירה, כדי להסב תועלת לנושים.
7. הסכמתו של המנהל המיוחד למתן הפטר היתה כפופה לקבלת אישור מע"מ ומס הכנסה על היעדר חובות צבירת התיק, ולהבהרת החייבת אודות טיסה לארה"ב למשך חודש בשנת 2015 ולמשך 16 יום בשנת 2018, וכן להצהרת החייבת אם בוצעו אחרי הוריה המנוחים צווי ירושה או קיום צוואה.
8. החייבת סיפקה למנהל המיוחד את המסמכים, ההסברים וההצהרות ביחס לנסיעה לחו"ל. אשר להוריה – סופק אישור רשם הירושה על היעדר תיקים שלהם (צו ירושה או קיום צוואה).
החייבת הודיעה ואף הגישה מסמכים רפואיים תומכים, כי בשל מצבה הרפואי הקשה אושרו לה 100% נכות רפואית (בשלב זה עד 1.1.21).
הוגשו תצהירים ביחס למצבה הרפואי ולכך שבנותיה מימנו בחלקים שווים את עלות כרטיסי הטיסה והשהייה בארה"ב עובר לניתוח מעקפים שעברה החייבת בשנת 2018.
מהבקשה להקדמת הדיון שהוגשה על ידי החייבת עולה, כי בחודש ינואר 2020 ארע לחייבת אירוע מוחי והיא אושפזה בבית החולים "בני ציון" למשך 14 ימים. במסגרת אשפוזה נערכה לה בדיקת C.T שהתגלה לחייבת גוש בריאה הימנית, ולאחר בדיקות מקפות נמצא כי מדובר בגידול סרטני בריאה שלב 4. יובהר, כי החייבת אף אובחנה עם סרטן בעבר בשלפוחית השתן.
החייבת מטופלת מאז אפריל 2020 במחלקה ההמטולוגית/אונקולוגית בבית החולים "רמב"ם".
9. לדיון התייצבה אחת הנושות, הגב' עדנה סיגורה, שתביעת החוב הנומינלית שלה משנות ה-90' עומדת על סך 7,749 ₪ ועמדה לפני ביהמ"ש בהליך הפש"ר הקודם. נושה זו מתנגדת למתן הפטר. לטענתה, מדובר בחייבת הפועלת באופן כוזב ושיקרי במהלך כל השנים. החוב נוצר תוך עבירה של משחקי פירמידה. במהלך השנים החייבת ובעלה פתחו וסגרו מסעדות, ישנם כספים ונכסים מוברחים שאיש אינו יודע מה היקפם, מהותם והיכן הם מצויים . נטען, כי רכב נמכר בשנים האחרונות והחייבת נהנתה מכספי השרידים בזמן שהיתה מצויה בחובות ו/או כבר בהליך עצמו. כן נטען, שחרף היותה בהליך, היא משלמת את חשבונות הטלפון הנייד של ילדיה ורב הנסתר על הגלוי, וייתכן אף כי קיים אף ביטוח חיים שהמנהל המיוחד לא יודע אודותיו.
לטענתה, נסיעות לחו"ל אינן מתיישבות עם התנהלות של אדם המצוי בהליך פשיטת רגל, ומלמדות על הימצאם של כספים שהוסתרו מהמנהל המיוחד. לדעתה, אין זה ראוי שיינתן הפטר למי שנסיבות ההסתבכות נוצרו תוך פגיעה קשה בתקנות הציבור, כפי שנקבע בהליך הקודם.
10. ביחס לנסיעות לחו"ל הוגש, כאמור, תצהיר של הילדים שמימנו את הנסיעה ואת השהייה. כמו כן, הובהר כי את חשבון הטלפון של בתה משלמת הבת ולא החייבת, ובאשר לשרידי הרכב הובהר על ידי ב"כ המנהל המיוחד כי זה נמכר בהוראתו וכי שווי השרידים עמד על 400 ₪.
שאר טענות הנושה נטענו בעלמא ולא גובו באסמכתאות שניתן היה לבחון.
11. לאחר ששקלתי את הדברים, אבהיר, כי בנסיבות רגילות נכון היה לבטל את ההליך. נסיבות ההסתבכות היו ונשארו בחוסר תום לב בלשון המעטה, באופן שאינו מצדיק שחייב ייהנה מהגנת בית המשפט באופן שיקפח את הנושים. ברם, בענייננו, נוכח חלוף הזמן ובעיקר לאור מצבה בריאותה הקשה העדכני של החייבת, שנתמך במסמכים רפואיים, ולפיו היא סובלת מסרטן ריאה ונזקקת לטיפולי הקרנות וטיפולים אחרים, ונוכח היעדר תועלת לנושים מהשארתה של החייבת בהליך באופן שלא יניב להם תשואה, נראה שאין תועלת בהמשך קיומו של ההליך ועל כן, בנסיבות האישיות המיוחדות ולפנים משורת הדין , אני מכריזה על החייבת פושטת רגל.
ניתן בזאת צו הפטר לחובותיה בני-התביעה של החייבת.
12. משכך, בטלים כל החובות בני התביעה שעילתם לפני מתן צו הכינוס שניתן ביום 5.6.19 ולא ניתן לפעול לגבייתם, למעט החובות המפורטים בסעיף 69 לפקודה.
כל ההליכים המשפטיים שנפתחו וננקטו כנגד החייבת בגין חובות בני תביעה שעילתם לפני מתן צו הכינוס בטלים בזאת, למעט החובות המפורטים בסעיף 69 לפקודה.
13. אני מורה על סגירת כל תיקי ההוצאה לפועל שנפתחו כנגד החייבת בגין חובות בני תביעה שעילתם לפני מועד צו הכינוס, למעט החובות המפורטים בסעיף 69 לפקודה.
ההליכים שננקטו בתיקים אלה יבוטלו ובהליכי הוצאה לפועל בהם קיימים חייבים נוספים ייגרע שמה של החייבת.
כל ההערות והעיקולים שהוטלו על זכויות החייב ונכסיו בגין החובות בני התביעה שעילתם לפני מועד צו הכינוס בטלים בזאת, למעט החובות המפורטים בסעיף 69 לפקודה.
כל צווי הביניים וההגבלות שהוטלו על החייבת במסגרת הליכי פשיטת הרגל, לרבות צו איסור היציאה מן הארץ, מבוטלים בזאת.

ניתן היום, כ"ד סיוון תש"פ, 16 יוני 2020, בהעדר הצדדים.