הדפסה

בית המשפט המחוזי בחיפה פש"ר 43817-07-18

בפני
כב' השופטת אילת דגן

בעניין:
פקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], התש"ם-1980
להלן: "הפקודה"
בעניין:
חזות משה, ת"ז XXXXX370
להלן: "החייב"
ובעניין:
הכונס הרשמי מחוז חיפה
להלן: "הכונ"ר"
ובעניין:
עו"ד אסעד בסאם
להלן: "המנהל המיוחד"

פסק דין

.1 ביום 25/07/18 ניתן צו כינוס לנכסי החייב לבקשתו, במסגרתו הוטל על החייב תשלום חודשי בסך 400 ₪ החל מיום 01/ 09/2018.

2. ביום 07/01/19 עתר המנהל המיוחד לביטול צו הכינוס ופיזור הליך פשיטת הרגל בטענה כי החייב לא שילם אף תשלום אחד ע"ח צו התשלומים, לחובתו 5 פיגורים בסך 2,000 ₪, ואינו מגיש דוחות בכלל (לא הגיש אף דו"ח מאז פתיחת ההליך).

בהחלטתי מיום 07/01/19 ניתנה לחייב הזדמנות להציג אישור המנהל המיוחד על הסרת מחדליו עד 29/01/19, והובהר כי בהעדר אישור כאמור אורה על ביטול ההליך.
3. ביום 07/07/19 הוגשה הודעה מטעם המנהל המיוחד לפיה החייב לא הסיר את מחדליו חרף הארכות שניתנו לו, ולכן יש להורות על ביטול ההליך.
4. בהחלטה מיום 08/07/19 מצאתי לתת ל חייב, לפנים משורת הדין, ארכה נוספת להסרת מחדליו או להגשת תגובתו לבקשה לביטול ההליך עד 21/07/19. באותה החלטה הובהר לחייב כי בהעדר תגובה ו/או אישור כאמור אשקול ביטול ההליך ללא כל הודעה נוספת.
עד כה טרם הוגשה הודעה ו/או תגובה כלשהי מטעם החייב.
5. חוסר שיתוף פעולה מצד החייב לרבות המחדלים, כמוהם כזניחת ההליך, והתנהגות זו בשים לב לחסותו תחת הליך זה, מהווה התנהגות בחוסר תום לב.
6. לפיכך, ובזיקה להתראה שניתנה לחייב בהחלטה מיום 08/07/19 אני מורה על מחיקת הבקשה .
7. כל ההגבלות שהושתו בצו הכינוס מבוטלות, וצו עיכוב היציאה מן הארץ יעמוד בתוקפו למשך 90 יום נוספים.
8. תנאי להגשת בקשה עיקרית חדשה הינו הפקדת סך של 3,000 ₪ בקופת בית המשפט.

9. תנאי להגשת בקשה לביטול פסק דין זה, הינו צירוף אישור מחלקת הפיקוח במשרדי הכנ"ר או אישור המנהל המיוחד בדבר סילוק מחדלי החייב בתוך 45 יום מהיום.
החייב יצרף החלטה זו לכל בקשה שתוגש בעניינו.

10. הוצאות ההליך תשולמנה בהתאם לתקנות (הוצאות המנהל המיוחד בסך של 500 ₪ תשולמנה בנוסף), ולחלופין, לפי הנחיות הכנ"ר לעניין תעריפים מינימאליים, לפי הגבוה מביניהן, והיתרה תועבר לתיקי ההוצל"פ בכפוף לכל צו תקף.

11. הדיון הקבוע ליום 14/07/2020 מבוטל בזאת.

12. המזכירות תשלח פסק דין זה לצדדים ותסגור את התיק.

ניתן היום, כ"א תמוז תשע"ט, 24 יולי 2019, בהעדר הצדדים.