הדפסה

בית המשפט המחוזי בחיפה פש"ר 43722-01-18

לפני
כב' השופטת אילת דגן

בעניין:
פקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], התש"ם-1980
להלן: "הפקודה"
בעניין:
גדבאן סלאמה, ת"ז XXXXX260
להלן: "החייב"
ובעניין:
הכונס הרשמי מחוז חיפה
להלן: "הכנ"ר"
ובעניין:
עו"ד גיל אורי
להלן: "המנהל המיוחד"

פסק דין

1. ביום 5.11.19 התקיים דיון בעניינו של החייב ביחד עם רעייתו החייבת. עובר לאותו דיון הוגשה בקשה ע"י המנהל המיוחד, ביום 3.11.19 , לביטול ההליך ביחס לחייב. המנהל המיוחד הלין על כך שהחייב לא משתף פעולה בחקירה ולא המציא מסמכים חיוניים שנדרש להמציאם, דוגמת נסח טאבו של בית מגוריו, היתר בנייה עבור הבית ועבור הקומות השנייה והשלישית, אישורי מיסוי מקרקעין, תיעוד רפואי רלוונטי , ועוד.
לטענתו, החייבים לא הצהירו אמת במסגרת הבקשה לפשיטת רגל ו/או בחקירה, שעה שהציגו שתי גרסאות שונות לסיבת הסתבכותם הכלכלית. טענותיהם בשתי הגרסאות אינן עולות בקנה אחד עם תאריכי פתיחת תיקי הוצאה לפועל נגדם.
כמו כן טען כי החייבים צברו פיגורים רבים בקופת הכינוס ולא המציאו כאמור כל מסמך מהמסמכים שנדרשו להמציא.
בישיבת 5.11.19 ראיתי ליתן הזדמנות לחייב לסלק את מחדליו ולשתף פעולה, והוריתי כי רק בכפוף לאלה תיבדקנה תביעות החוב. בהחלטתי הוריתי כי החייבים ידאגו לסלק את מלוא מחדליהם לפי המפורט בדוח המסכם, לרבות אך לא רק המצאת היתר בנייה ביחס לתוספת הבנייה שנערכה אחרי שנת 1982, ידאגו להגיש דוחות כסדרם, מגובים באסמכתאות, וכן יסלקו את הפיגורים תוך 60 יום מאותו מועד.
ביום 6.2.2020 הגיש המנהל המיוחד הודעת עדכון לפיה המחדלים לא הוסרו עד אותו יום, לא הועברו הדוחות הנדרשים ובכלל זה דוחות לתקופה שלאחר יולי 2019. לפיכך חזר המנהל המיוחד על המלצתו לבטל את ההליך.
בתגובה להודעת העדכון, שלח החייב הודעה לפיה הוסרו מלוא המחדלים זולת המצאת אישור רופא תעסוקתי. נטען בפירוש כי טענת המנהל המיוחד בדבר אי הגשת דוחות מיולי 2019 איננה נכונה.
נוכח הודעה עובדתית זו של החייב הוריתי על קיום הדיון ביום 13.2.2020, כדי לשמוע את הטענות.
2. ביום הדיון הוברר כי הודעתו של ב"כ החייב, לפיה הוגשו דוחות עד מועד העדכון, אינה נכונה. מסתבר שהדוחות הוגשו ביום 8.2.2020 או בסמוך לכך, במקובץ ובניגוד להחלטתי המפורשת בישיבת 5.11.19.
עד היום ובניגוד להחלטתי ולדרישתו החוזרת של המנהל המיוחד לא הומצאו היתרי הבנייה לגבי שתי הקומות הנוספות שהוספו בשנים האחרונות מעל דירת החייב.
חמור מכך, הוברר בדיון כי החייב לא משלם ארנונה מזה שנתיים (למעט תשלום אחד בודד של 900 ₪ בשנת 2018), ועל כן הוא יוצר חובות חדשים בעודו נהנה מהגנת ההליך, בחוסר תום לב. עניין חמור זה מהווה כשלעצמו הצדקה לביטול ההליך, וכשהוא מצטרף לשאר המחדלים שלא הוסרו, חרף ההזדמנות שניתנה לחייב, הוא מחייב את ביטול ההליך.
3. לפיכך, אני מורה על מחיקת הבקשה לפשיטת רגל של החייב, על כל השלכותיה.
4. בנסיבות אלה, ההגבלות שהושתו בצו הכינוס מבוטלות, וצו עיכוב היציאה מן הארץ יעמוד בתוקפו למשך 90 יום נוספים.
5. הוצאות ההליך תשולמנה בהתאם לתקנות (הוצאות המנהל המיוחד בסך של 500 ₪ תשולמנה בנוסף), ולחלופין, לפי הנחיות הכנ"ר לעניין תעריפים מינימאליים, לפי הגבוה מביניהן, והיתרה תועבר להוצל"פ, בהתאם להוראות הדין.

6. המזכירות תשלח פסק דין זה לצדדים ותסגור את התיק.

ניתן היום, י"ח שבט תש"פ, 13 פברואר 2020, בהעדר הצדדים.