הדפסה

בית המשפט המחוזי בחיפה פש"ר 41814-12-17

בפני
כב' השופטת ישראלה קראי גירון

בעניין:
פקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], התש"ם-1980
להלן: "הפקודה"
בעניין:
אגבאריה פאדי, ת"ז XXXXX751
להלן: "החייב"
ובעניין:
הכונס הרשמי מחוז חיפה
להלן: "הכונ"ר"
ובעניין:
עו"ד עברון אייל
להלן: "המנהל המיוחד"

פסק דין

1. הליך זה נפתח לבקשתו של החייב וביום 18.3.2018 ניתן צו כינוס בעניינו והושת עליו צו תשלומים בסך 500 ₪ החל מיום 1.5.2018. ביום 13.5.2019 הוגש בקשה לביטול הליך לאחר שהחייב צבר 6 פיגורים, הגיש מעט מאוד דו"חות חודשיים ולא העביר למנהל המיוחד אישורי שנדרשו ממנו בחקירתו. החייב הגיש הודעה על הסרת מחדלים ביום 30.6.2019 ואילו הנאמן בתגובתו ציין כי הסרת המחדלים נגעה לצו התשלומים אך החייב עדיין לא הגיש אישורי מסירה על העברת הבקשה לנושים, דו"חותיו חסרים וחסרו אישורים נוספים להוכחת טענותיו.
ביום 11.2.2020 התקיים דיון בעניינו של החייב ולאחר הסכמת הצדדים בהעדר התגדות מטעם הנושים הוכרז החייב פושט רגל ונקבעה תוכנית פרעון בעניינו במסגרתה ישלם החייב דיבידנד של 100% בצרוף הוצאות תוך 9 חודשים ממועד הדיון כל עוד ישלם החייב החל מחודש מאי 2020 סך של 1,500 ₪ לחודש.
כן הוחלט כי אי ביצוע האמור יוביל לביטול ההכרזה ולדחיית ההליך כולו.

ביום 17.1.2021 דיוחח הנאמן כי החייב לא מבצע המוטל עליו והגיש בקשה לביטול הליך. בהחלטת בית משפט מיום 17.1.2021 נתנה לחייב ארכה להסרת מחדליו ומתן כל תגובה בעניינו. החייב לא הסיר מחדליו ולא הגיש כל תגובה. ביום 4.2.2021 דיווח הנאמן על חוסר שיתוף הפעולה מצד החייב ועמד על בקשתו לביטול ההליך. מכאן פסק דין זה.
2. חוסר שיתוף פעולה מצד החייב לרבות המחדלים, כמוהם כזניחת ההליך, והתנהגות זו בשים לב לחסותו תחת הליך זה, מהווה התנהגות בחוסר תום לב.
3. לפיכך, ובזיקה להתראה שניתנה בהחלטה מיום 11.2.2020 ומיום 17.1.2021 , אני מורה על ביטול פסק הדין המכריז על החייב פושט רגל ועל מחיקת הבקשה לפשיטת רגל וביטול כל החלטות הבינים.
4. בנסיבות אלה, ההגבלות שהושתו בצו הכינוס מבוטלות. למרות האמור לעיל ההחלטה לעניין צו עיכוב יציאה מן הארץ תעמוד בתוקפה למשך 90 יום נוספים.
5. תנאי להגשת בקשה לביטול פסק הדין או להגשת בקשה חדשה באותו ענין יהיה הפקדת סך 2,000 ₪ בקופת בית המשפט אליו תוגש הבקשה בצירוף החלטה זו, ובצירוף אישור מחלקת הפיקוח במשרדי הכנ"ר או אישור הנאמן בדבר סילוק מחדלי החייב בתוך 45 יום מהיום.
החייב יצרף החלטה זו לכל בקשה שתוגש בעניינו.
6. הוצאות ההליך תשולמנה בהתאם לתקנות (הוצאות המנהל המיוחד בסך של 500 ₪ תשולמנה בנוסף), ולחלופין, לפי הנחיות הכנ"ר לעניין תעריפים מינימאליים, לפי הגבוה מביניהן, והיתרה תועבר לנושים בכפוף לכל דין תקף .

7. המזכירות תשלח פסק דין זה לצדדים ותסגור את התיק.

ניתן היום, כ"ה שבט תשפ"א, 07 פברואר 2021, בהעדר הצדדים.