הדפסה

בית המשפט המחוזי בחיפה פש"ר 4129-04-17

בפני
כב' השופט מאזן דאוד

בעניין:
פקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], התש"ם-1980
להלן: "הפקודה"
בעניין:
המאם מועאד, ת"ז XXXXXX608
המאם היאם, ת"ז XXXXXX202
להלן: "החייבים"
ובעניין:
הכונס הרשמי מחוז חיפה
להלן: "הכונ"ר"
ובעניין:
עו"ד אביטל רושינוביץ
להלן: "הנאמנה"
פסק דין

ביום 12/03/2019 אושר תכנית פירעון בעניינם של החייבים. מהודעת הנאמנה ובקשתה עולה כי ממועד אישור הת כנית ועד כה, שילם החייב 2 תשלומים בלבד ואילו החייבת לא שילמה ולו תשלום אחד. יודגש, כי חרף החלטותיי מיום 09/06/2020 ומיום 05/07/2020, שבמסגרתן נדרשה תגובת החייבים לבקשת הנאמנה, לא הוגשה עד כה תגובה כלשהי מטעמם. על כן, אני מקבל את בקשת הנאמנה.
 
יובהר כי מחדלי החייבים שעה שה ם חוס ים תחת חסות ההליך, מהווים התנהגות בחוסר תום לב כך שמחד גיסא, נהנ ים ה ם מהטבות הנובעות מההליך, ומאידך גיסא, אינ ם מבצע ים הנדרש מ הם במסגרת הליך הפש"ר.
 
בנסיבות אלו, אני מורה על ביטול ההליך בעניינם של החייבים וביטול ההכרזה על החייבים כפושטי רגל.
 
הכספים הצבורים בקופת הפש"ר יחולקו בין הנושים לאחר תשלום הוצאות ההליך, הוצאות הכנ"ר ושכרו לפי הנחיות הכנ"ר. יתרת הכספים- אם יישארו, גם היא תחולק לפי הנחיות הכנ"ר.

כל ההגבלות שהוטלו על החייבים במסגרת הליך זה, מבוטלות, ואולם צו עיכוב היציאה מן הארץ יוותר בתוקפו לתקופה של 90 יום מהיום . 

המזכירות תסגור את התיק.

ניתנה היום, כ"ד תמוז תש"פ, 16 יולי 2020, בהעדר הצדדים.