הדפסה

בית המשפט המחוזי בחיפה פש"ר 40862-02-18

בקשה מס' 4
בפני
כב' השופט שמואל מנדלבום

בעניין:
פקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], התש"ם-1980
להלן: "הפקודה"
בעניין:
יבגניה קריסטיה, ת"ז XXXXXX619
להלן: "החייבת"
ובעניין:
הכונס הרשמי מחוז חיפה
להלן: "הכונ"ר"
ובעניין:
עו"ד שרגיל ראובן
להלן: "המנהל המיוחד"

החלטה

לאחר עיון בבקשת החייבת ולאור תגובת המנהל המיוחד מיום 13.1.19 אני נעתר לבקשת החייבת לנ יהול עסק פטור ברשויות מע"מ על שמה, בכפוף לתנאים הבאים ואשר חלקם פורט בתגובת המנהל המיוחד:

1. פעילות החייבת תבוצע על בסיס מזומן וללא נטילת אשראים חדשים. לחילופין – החייבת תפעיל את העסק באמצעות חשבון בנק שאינו מצוי ביתרת חובה, לא תיצור יתרת חובה בחשבון זה במהלך עבודתה ולא תמשוך שיקים. החייבת תמציא את אישור הבנק על קיום המגבלות האמורות וכן תמציא מדי חודש בחודשו תדפיס המפרט פעולות שנעשו בחשבון.
החייבת תהיה מנועה מכיסוי יתרה חובה בחשבון קיים לשם הפעלת העסק, וכן בתשלום כלשהו לספק ו/או כל נושה אחר בגין חוב שנוצר טרם מועד הגשת הבקשה לפש"ר, שכן פעולה זו משמעותה העדפת נושים והיא אסורה עפ"י הוראות הפקודה.

2. החייבת תמציא למנהל המיוחד, מדי חודשיים, עד לא יאוחר מה-15 לחודש את המסמכים שלהלן:
2.1 דו"ח פעילות כספית לתקופה הרלוונטית.
2.2 העתקי דיווחים למס הכנסה וביטוח לאומי לתקופה הרלוונטית.
2.3 דו"ח על כל הוצאות פעילות העסק, לרבות תשלום המיסים המתחייבים בגין פעילות העסק. תשלומים אלו ישולמו על ידי החייבת מבלי שיפגע התשלום החודשי בו חוייבה החייבת במסגרת הליך הפש"ר.

3. החייבת תמציא למנהל המיוחד, מדי שנה, דו"ח כספי.

4. החייבת לא תעסיק עובדים בשכר.

5. החייבת תמציא אישור מרשויות המס כי נמסרה להן הודעה על צו הכינוס ועל רצון החייבת להמשיך לנהל עסק עצמאי.

6. קופת הכינוס של החייבת לא תישא בכל הוצאה או עלות ככל שתיגרם כתולדה מניהול העסק, ובכלל זה לא תחוב כל אחריות מתוקף כל מחדל או מעשה במערכת ההתנהלות שבין החייבת לבין שלטונות מס הכנסה והמוסד לביטוח לאומי.

אני מפנה את תשומת לב החייבת לכך כי אי עמידה בתנאים המנויים לעיל עלולה להוביל לביטול הליכי הפש"ר.

ניתנה היום, י"ב אדר ב' תשע"ט, 19 מרץ 2019, בהעדר הצדדים.