הדפסה

בית המשפט המחוזי בחיפה פש"ר 39144-07-14

בפני
כב' השופטת אילת דגן

בעניין:
פקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש] התש"ם-1980
להלן: "הפקודה"
בעניין:
אסולין יובל, ת"ז XXXXX909
להלן: "החייב"
ובעניין:
כונס נכסים רשמי מחוז חיפה
להלן: "הכונ"ר"
ובעניין:
עו"ד עבד סאמר
להלן: "המנהל המיוחד"

פסק דין

1. ביום 13/08/2014 ניתן צו כינוס לנכסי החייב לבקשתו במסגרתו הושת עליו תשלום חודשי בסך של 300 ₪ החל מחודש 1/10/2014.
החייב, יליד 1986, החל מחודש 01/2015 פרוד מאישתו עם שני ילדים קטינים הסמוכים לשולחנה של הפרודה.
2. ביום 01/02/2016 הוכרז החייב כפשוט רגל וניתן לו צו הפטר מוצנה כנגד הוספת סך של 72,000 ₪ לקופת הכינוס תוך 60 חודשים, בסכום של 1,200 ₪ בחודש, בנוסף למימוש כספים שאינם מוגנים וגילום זכויותיו בדירת המגורים בבעלות אימו ואביו המנוח.
3. בדיון שהתקיים ביום 18/06/15 נקצבו מזומות שני ילדיו הקטינים של החייב על סך של 1,800 ₪ למשך 3 חודישם, והחל מיום 01/09/2015 יע מדו על סך של 2,200 ₪
4. בדיון שהתקיים ביום 15/01/2018 אישר בית המשפט שינוי בתכנית הפירעון ונקבע כי התשלום החודשי יעמוד על 1,200 ₪ למשך 40 תשלומים החל מחודש 02/2018 ובנוסף החייב יוסיף לקופת הכינוס סך של 40,000 ₪ בגין שווי זכויותיו בנכס המקרקעין אשר ישולמו על ידו כתשלום ה- 51 והאחרון.
5. משלא עמד החייב בתכנית הפירעון, הוא עתר ביום 02/01/19 לשינוי תכנית הפירעון המתוקנת בטענה כי הוא הפסיק לעבוד בחודש יוני 2018. בדיון שהתקיים ביום 28/02/19 קבעתי כי אין מקום לשינוי תכנית הפירעון שנקבעה בעבר, ולפנים משורת הדין ניתנה לחייב ארכה לסלק את חוב הפיגורים (בסך 10,800 ₪) תוך 30 יום בנוסף להעברת כספי הפיצויים שאינם מוגנ ים לקופת הכינוס.
6. ביום 19/03/19 עתר החייב שוב לשינוי תכנית הפירעון ומימוש כספים מוגנים הצבורים לשמו לצורך כיסוי חוב הפיגורים. לאור הסכמת הנאמן ניתן ביום 19/06/19 צו למימוש כספים הצבורים לשם החייב בחברת מנורה מבטחים.
7. ביום 22/05/19 עתרה פרודתו של החייב לקציבת מזונות ילדיה הקטינים בטענה כי החל מחודש 02/2019 החייב אינו עומד בתשלום מזונות ילדיו הקטינים, ואינו נושא בהוצאות הקשורות לילדיהם המשותפים. לטענתה הוא מתגורר בדירת מגורי אמו המנוחה, נוהג ברכב פרטי שככל הנראה אינו רשום על שמו וחי חיי מותרות. החייב טען בתגובתו כי הוא אינו יכול לעמוד בתשלום המזונות שכ ן החל מחודש 02/2019 הוא מתקיים מקצבת הבטחת הכנסה בסך 1,652 ₪, הוא עזב את מקום עבודתו בחודש 06/2019 והתקיים עד חודש 01/2019 מדמי אבטלה מהמל"ל בסך 4,500 ₪. הנאמן בתגובתו ציין כי החייב ממשיך לצבור חוב פיגורים לקופת הכינוס וחוב שוטף בגין גמי מזונות ילדיו וכי מחדליו אלו מצדיקים ביטול ההליך.
8. לאחר שפרודתו של החייב המציאה אסמכתאות בדבר מצבה הכלכלי העדכני, ציין הנאמן כי היא עובדת ומשתכרת סך ממוצע של 4,573 ₪ לחודש, בנוסף היא מקבלת סיוע שכר דירה בסך 1,170 ₪, מ קבלת קצבת ילדים בסך 240 ₪, וסך כל הכנסותיה עומדות על כ- 6,000 ₪.
9. בתגובתו המסכמת של הנאמן מיום 23/07/19 עולה כי החל מחודש 06/2018 החייב עושה דין לעצמו, לא הפקיד ולו תשלום יחיד לקופת הכינוס, צבר לחובתו 14 פיגורים בסך כולל של 16,800 ₪ (כולל חודש 07/19) , וצבר חוב שוטף בגין דמי מזונות ילדיו הקטינים ולכן מחדליו מצדיקים את ביטולו של ההליך. בתגובה נטען כי עד כה טרם הועברו הכספים הצבורים לשם החייב בחברת הביטוח מנורה מבטחים.
10. לאחר שעיינתי בשלל הבקשות, התגובות והתשובות, ושקלתי מכלול טענות הצדדים, נחה דעתי כי הגיעה העת לביטול ההליך.
11. הליכי פשיטת מיועדים לשתי תכליות: האחת, לסייע לנושים שדרכם בהוצאה לפועל לא צלחה, לרכז את נכסי החייב כדי להביא למכירתם ולתשלום החובות, והשניה, לשרת את האינטרסים של החייב חדל הפירעון, ולאפשר לו,לאפשר לחייב , בנסיבות מתאימות, לחזור לפעילות כלכלית נורמטיבית, תוך שמיטת חובותיו, במלואם או בחלקם, בתנאים או ללא תנאי (רע"א 2282/03 גרינברג נ' כונס הנכסים הרשמי פ"ד נח(2) 810, 814).
12. לא כל המתדפק על דלתות הפקודה ורוצה לחסות תחת כנפיה, יזכה לבוא בשעריה. בית המשפט מוסמך, על פי סעיף 18ה(א)(2) ל פקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש] התש"ם-1980 לדחות בקשה להכרזת החייב כפושט רגל "אם שוכנע כי הוגשה שלא בתום לב, במטרה לנצל לרעה את הליכי פשיטת הרגל, או כי החייב יכול לפרוע את חובותיו". תום ליבו של החייב ייבחן בשתי תקופות – התקופה הקודמת להליכי פשיטת הרגל - בעת יצירת חובותיו, והתקופה המאוחרת ממועד פתיחת הליכי הכינוס ופשיטת הרגל, עובר לדיון בבקשת ההכרזה, כאשר הנטל להוכחת קיומו של תום לב מוטל תמיד על החייב. (ראו למשל: ע"א 3224/07 בן דוד נ' כונס הנכסים הרשמי [פורסם בנבו] .
13. בענייננו, מתנהל החייב בהליך בצורה לא תקינה. עד היום וחרף התחייבויותיו וארכות שניתנו לו , הוא לא עומד בתכנית הפירעון שנקבעה לו, צבר חוב בסך 16,800 ₪ בגין 14 פיגור ים, ויצר חוב בגין מזונות יליו הקטינים שאינם משולמים כסדרם . בשים לב לאמור, אין מקום להמשיך וליתן לחייב ליהנות מהגנות ההליך שעה שאינו פועל כמצופה ממנו ובשים לב להיעדר כל תועלת לנושים הרגילים מהמשך ההליך.
14. לפיכך, ובזיקה לארכות שניתנו לחייב שלא נוצלו לטובה, אני מורה על מחיקת הבקשה לפשיטת רגל על כל השלכותיה.
15. בנסיבות אלה, ההגבלות שהושתו בצו הכינוס מבוטלות, וצו עיכוב היציאה מן הארץ יעמוד בתוקפו למשך 90 יום נוספים.
16. תנאי להגשת בקשה עיקרית חדשה הינו הפקדת סך של 3,000 ₪ בקופת בית המשפט.
17. תנאי להגשת בקשה לביטול החלטה זו, הינו צירוף אישור מחלקת הפיקוח במשרדי הכנ"ר או אישור המנהל המיוחד בדבר סילוק מחדלי החייב בתוך 45 יום מהיום.
החייב יצרף החלטה זו לכל בקשה שתוגש בעניינו.

18. הוצאות ההליך תשולמנה בהתאם לתקנות (הוצאות המנהל המיוחד בסך של 500 ₪ תשולמנה בנוסף), ולחלופין, לפי הנחיות הכנ"ר לעניין תעריפים מינימאליים, לפי הגבוה מביניהן, והיתרה תועבר לנושים בכפוף לכל דין תקף.

המזכירות תשלח פסק דין זה לצדדים ותסגור את התיק.

ניתן היום, כ"ב תמוז תשע"ט, 25 יולי 2019, בהעדר הצדדים.